Öppna nyhetsbrevet i webbläsaren

Tipsa en kollega!

Samordningsförbundets logga. Bokstäverna H, B och S i tre blåa nyanser

Nyhetsbrev april 2021

Verksamhetsåret 2020 i korthet

Under förra året omsatte Samordnings-förbundets verksamhet 16,7 miljoner kronor. Finansieringen kommer från medlemsbidrag* och riktade projekt-medel från Europeiska Socialfonden (ESF) till MIA-projektet. *Medlemmar i Samordningsförbundet är kommun, region, försäkringskassa och arbetsförmedling.

Samordningsförbundet har finansierat 6 individinriktade insatser:

MIA-projektet/MIA Vidare
Tillväxt Kvinna
UPIS - Unga på väg i Salem
LYRA
START

Totalt har 480 deltagare tagit del av de individinriktade insatserna, 350 kvinnor
och 128 män.

Av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats, började 30% att arbeta eller studera, 56 kvinnor och 29 män.

Och 39% står närmare arbetsmarknaden efter avslutad insats, 97 kvinnor och 13 män.

Förra året arrangerades 11 kunskaps-seminarier med sammanlagt 650 besökare!

Samordningsförbundet har även finansierat strukturinriktade insatser:

En tjänstedesigner för införandet av användardrivet arbetssätt
Förstudien Unga Huddingebor
Koordinerad rehabiliteringskedja
Insatskatalogen
IPS-metodstöd, Individual Placement and Support
Läs mer om verksamhetsåret 2020:
Årsredovisning 2020 (kortversionen)
Årsredovisning 2020 (Fullversionen)
 

Arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som förbundet fortsätter att finansiera under 2021:

 

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Lagen ger oss möjlighet att utifrån gemensamma resurser, utveckla metoder och arbetssätt för personer som behöver samordnat stöd till förbättrad hälsa och ökad möjlighet till arbete eller studier.
Här nedan får du en sammanställning av varje insats:

 

 

7 av 16 deltagare var redo för arbete, studier eller andra arbetsmarknadsinsatser vid avslut. (2020)

Stöd på vägen mot praktik, arbete eller studier för unga vuxna med psykisk ohälsa.

Förberedande aktiviteter och individuell coachning.

Unga vuxna 18-29 år utan arbete eller studier med psykisk ohälsa.

 

Inga krav på diagnos eller dokumenterad diagnos.

 

Folkbokförda i Huddinge, Botkyrka eller Salem.
Läs mer om Lyra
 

24 av 31 deltagare arbetade eller studerade efter avslutad insats. (2020)

Stärkt samordningsstöd för unga vuxna som behöver samordnade rehabiliterings-insatser.

Individuellt stöd till arbete och studier.

Unga vuxna mellan 18-29 år utan arbete eller studerier

 

Behöver samordnade rehabiliterings-insatser

 

Folkbokförd i Salem, Botkyrka och Huddinge.
Läs mer om UPIS
 

18 av 32 började arbeta eller studera efter avslutad insats.

 

15 av 22 har en anställning 12 månader efter avslut.

 

(2020)

Finna, få och behålla arbete för unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd.

Arbetar utifrån metoden Supported Employment.

Unga vuxna mellan 18-35 år med dokumenterad lindrig utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

 

Folkbokförd i Botkyrka, Salem eller Huddinge kommun.

 

Aktuell på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller hos Socialtjänsten.
Läs mer om START
 

99 deltagare påbörjade insatsen 2020.

25 deltog i mentorsgrupper.

Arbetslivsinriktade stödinsatser för utrikes födda kvinnor som behöver samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Ett samarbete mellan kommun, arbets-förmedling och civilsamhället för utveckling av stödinsatser till utrikes födda kvinnor utan arbete.

Prioriterad målgrupp är utrikes födda kvinnor i åldern 25-64 år.

 

Folkbokförd i Botkyrka, Salem eller Huddinge kommun.

 

Aktuell på Arbetsförmedlingen och som bedöms ha behov av arbetsträning, förstärkt arbetsträning eller aktivitetsbaserad utredning av arbetsförutsättningar/arbetsförmåga.
Läs mer om Tillväxt Kvinna
 

Insatsen tog emot sin första deltagare vid årsskiftet.

En insats för utrikes födda med långvarig smärta och som behöver samordnat stöd.

Projektet ska utveckla koordineringen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringskedjan för behovsgruppen.

Utrikes född personer mellan 18 - 64 år med långvarig smärta

 

Ansluten till Alby, Fittja, eller Hallunda vårdcentral

 

Behöver stöd i kontakt mellan olika myndigheter, vård och arbetsgivare för att skapa en långsiktig rehabiliteringsplan.
Läs mer om Koordinerad Rehabiliteringskedja
 

48 av 102 deltagare går vidare till ordinarie arbetsmarknads-insatser.

 

80 % av deltagarna känner ökat inflytande över sin situation.

 

(2020)

Mobilisering Inför Arbete för personer i arbetsför ålder som står utanför arbets-marknaden och behöver ett samordnat stöd för att närma sig egen försörjning.

Arbetar utifrån metoderna Supported Employment och Case Management.

Personer mellan 18-55 år och behöver samordning och förrehabiliterande insatser

 

Personen ska kunna uppnå arbetsförmåga med rätt stöd och delta i arbetsträning eller praktik inom 6 månader efter start.

 

Folkbokförd i Huddinge, Botkyrka eller Salems kommun.

 

Läs mer om MIA Vidare
Du kan läsa mer om alla insatser på Samordningsförbundets hemsida. Inom kort publiceras även information om ny insats - håll utkik på: www.samordningsforbundethbs.se/insatser

Webbinarier 

Anmäl dig direkt genom att klicka på webblänkarna för varje webbinarium eller besök Samordningsförbundets hemsida: www.samordningsforbundet.se/seminarier.

6 maj kl.08.30-10.00

Våga prata om psykisk ohälsa!

Insatskatalogen i vit text mot grönblå bakgrund med cirklar som bildar en blomma
Anmäl dig här
 

20 maj kl.08.30 -10.00

Affektiva-, Ångest- och Traumaprogrammet

Stolar i olika färger och former
Anmäl dig här

21 juni kl.13.00 - 15.00

Unga med samsjuklighet ger sin syn på det stöd som ges

Anmäl dig här
 

8 september kl.08.30 - 09.45

Regeringens särskilda utredning- insatser vid samsjuklighet

 

Anmäl dig här

Fler webbinarier finns i länet finns på:

www.finsamstockholmslan.se

 

Nyhetsbrevet utges av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Det utkommer ca 4 gånger per år. För innehållet ansvarar förbundschef: Elin Asplund

LinkedIn Hemsida
www.samordningsforbundethbs.se
samordningsforbundethbs@huddinge.se
LinkedIn
 

Vill du inte längre ha våra nyhetsbrev?
Du får det här mailet för att du anmält intresse till att prenumerera på nyhetsbrev från Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Vi använder enbart listan med e-postadresser i administrativt syfte. Du kan när som helst begära att uppgifter om dig tas bort genom att

maila oss eller avsluta din prenumeration direkt.

Tillsammans gör vi skillnad!

Do not click this link