Trafikanalys

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.

 

Europeisk utblick

Nr 1/23 8 september - 12 januari

 

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svenska topptjänstemän har dessutom uttryckt ett mål att ro i land Fit for 55-paketet, men erkänner att förhandlingen om energiskattedirektivet sannolikt kommer att ta längre tid.

Mer om förhandlingarna under ordförandeskapet

 

Mållinjen närmar sig för lagstiftning inom Fit for 55

Förhandlingar om flera delar i Fit for 55 kunde inte slutföras helt under 2022. På länken nedan följer en genomgång av de transportrelaterade delarna som färdigförhandlades under föregående år och vilka delar som återstår under 2023.

Genomgång av förhandlingsläget

 

Kommissionen presenterar nya studier om rörlighet och logistik

Europeiska kommissionen har redovisat resultaten av en bred studie om nya mobilitetsmönster i hela EU. Samtidigt redovisade kommissionen en studie över hur den urbana logistiksektorn utvecklats i ett urval av europeiska städer där bland annat Stockholm och Göteborg ingår.

Mer om studierna

 

Ryssland sonderar möjligheten att köpa stulna flygplan

Ryska flygbolag har samtalat med minst ett stort västerländskt leasingföretag om att använda statliga medel för att köpa några av de mer än 400 flygplan som är strandade i Ryssland efter invasionen av Ukraina.

Bakgrunden är de sanktioner som införts mot Ryssland

 

EU:s drönarstrategi antagen - flygande taxi del av vardagen 2030

Europeiska kommissionen har antagit drönarstrategin 2.0 som anger en vision för den fortsatta utvecklingen av den europeiska drönarmarknaden. Strategin beskriver hur Europa kan bedriva storskalig kommersiell drönarverksamhet samtidigt som den erbjuder nya möjligheter inom sektorn att utveckla innovativa tjänster.

Vidare om EU:s drönarstrategi

 

Lika enkelt att ladda elbil som att tanka bensinbil i framtiden?

Europeiska parlamentet vill förenkla laddning av elfordon genom att göra betalterminaler för kredit- och betalkort obligatoriska vid alla laddstationer. Operatörerna av laddstationer varnar dock för att sådant krav på att bygga om befintliga laddstationer kan bromsa utbyggnaden av infrastrukturen.

Mer om parlamentets önskan om betallösningar

 

Frankrike förbjuder flygtrafik på vissa sträckor

EU har gett grönt ljus till Frankrike att förbjuda inrikes kortdistansflygningar av miljöskäl på sträckor där restiden med tåg understiger 2,5 timme. I praktiken innebär dock förbudet att enbart tre flyglinjer kommer att stoppas.

Läs mer om flygsträckorna som stoppas

 

Finns det någon framtid för gränsöverskridande tågtrafik?

Överflyttning av människor och gods till järnväg utgör en viktig del av EU:s klimatarbete. Trots ansträngningar under många år att harmonisera regler och tekniska standarder kvarstår många hinder för gränsöverskridande tågtrafik.

En rapport från Europeiska unionens järnvägsbyrå visar att marknadsandelen för järnvägen är betydligt lägre för gränsöverskridande trafik jämfört med inrikes järnvägstrafik.

Mer om rapporten om järnvägstrafik över landsgränser

 

Nya regler för produktion, avfallshantering och design av batterier

I tidigare nyhetsbrev berättade vi att Europeiska kommissionen har lämnat ett förslag med nya regler för produktion, avfallshantering och design av batterier. Nu har Europeiska rådet och Europaparlamentet nått en provisorisk överenskommelse gällande kommissionens förslag till ny reglering på batteriområdet.

Vidare om överenskommelsen om batterier

 
Dela nyhetsbrevet
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email
 
Följ oss på sociala medier
Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress.

Do not click this link