Trafikanalys

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.

 

Senaste nytt från Trafikanalys

 

Fortsatt få omkomna i vägtrafiken under 2021

Under 2021 dödades 210 personer i olyckor i vägtrafiken. Det kan jämföras med 204 personer under 2020, vilket innebär en mindre ökning av antalet omkomna med 6 personer (+3 procent). Trafikanalys officiella statistik visar att 2021 blev det tredje året i rad med strax över 200 omkomna i vägtrafiken.

Mer om statistiken för vägtrafikskador.

 

Missa inte vårt webbinarium där vi presenterar nuläget för de elektrifierade fordonen, den senaste prognosen för vägfordonens utveckling fram till år 2025, och en översiktlig bild fram till 2030.

Läs mer och anmäl dig här.

 

Uppföljning av de transportpolitiska målen

Det finns sammantaget många tecken på att transportsystemet har utvecklats i en gynnsam riktning. Utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter har minskat med fem miljoner ton under en 12-årsperiod och antalet omkomna i trafikolyckor var 2021 det lägsta i modern tid. Det visar Trafikanalys årliga uppföljning av de transportpolitiska målen.

Ta del av årets uppföljning här.

 

Aktuell statistik från Trafikanalys

Visste du att:

 

Den totala körsträckan för svenska personbilar var
 

6 385 miljoner mil

under 2021.

 

Den svenskregistrerade handelsflottan bestod av

317 fartyg
 

under 2021.

 

Parkering av elsparkcyklar

Trafikanalys har yttrat sig över promemorian Parkering av elsparkcyklar. Här före­slås ett förbud mot att parkera elsparkcyklar på gång- eller cykelbana. Bakgrunden till förslaget är uppfattningen att elsparkcyklarna ofta skapar framkomlighetsproblem för gående och cyklister när de parkeras på gång- och cykelvägar.

Läs vårt yttrande.

 

Effektbedömningar av klimatstyrmedel – hur gör andra länder?

Inom ramen för Trafikanalys uppdrag att följa 2022 års internationella modellföljande har Trafikanalys genomfört en intervju- och litteraturbaserad studie av hur andra länder arbetar med samhällsekonomiska effektbedömningar av klimatstyrmedel i transportsektorn. De länder som har studerats är Norge, Finland och Storbritannien och representanter från infrastruktur- eller transportdepartement har intervjuats.

Vidare om resultaten av studien.

 

Hållbara transportval inom e-handeln

Just nu arbetar Trafikanalys med ett uppdrag om hållbara transporter i e-handeln. Uppdraget ska resultera i föreslag till konkreta åtgärder som kan stödja konsumenter till mer hållbara leveransval vid e-handelsköp. Den 3 juni presenterar vi förslag och resultat ur det uppdraget.

Följ uppdraget här.

 

Trängselavgifter inom den svenska luftfarten

Trafikanalys har yttrat sig över rapporten "Trängselavgifter inom den svenska luftfarten". Transportstyrelsen har utrett hur man kan införa trängselavgifter inom luftfarten och om det kan bidra till effektivt kapacitetsutnyttjande och minskad miljöpåverkan.

Vårt yttrande hittar du här.

 

Glöm inte att följa vår GD-blogg - just nu - "Teknikskiften möjliggör en ljus framtid, men kräver eftertanke".

Här läser du GD-bloggen.

 
Prenumerera på Senaste nytt från Trafikanalys här.
 
Dela nyhetsbrevet
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email
 
Följ oss på sociala medier
Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress.

Do not click this link