Trafikanalys

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.

 

Senaste nytt från Trafikanalys

 

Tydligare kriterier för färdtjänsttillstånd

Trafikanalys föreslår flera förtydliganden av kriterierna för att utfärda tillstånd för färdtjänst. Det betyder potentiellt att fler kan få rätt till färdtjänst i många kommuner jämfört med dagens praxis.

Vidare om förslagen för färdtjänsttillstånd.

 

Webbinarium - uppföljning av de transportpolitiska målen

Den 25 april arrangerar Trafikanalys ett webbinarium om den årliga uppföljning av de transportpolitiska målen. Hur utvecklade sig transportsystemet under 2022 i förhållande till målen? Vilken riktning har utvecklingen tagit?

Under webbinariet presenteras de viktigaste slutsatserna ur uppföljningen för 2022.
 

Anmäl dig till webbinariet här - 25 april 13.00
 

ABC om styrmedel - nyutgåva

Vi har publicerat en uppdaterad version av vår promemoria ”ABC om styrmedel”. Syftet med skriften är att bidra till en gemensam terminologi och förståelse för vad styrmedel är och hur de kan kategoriseras. Tanken är att promemorian ska kunna fungera som ett referensverk att hänvisa till vid analyser av specifika styrmedel inom transportområdet. I nyutgåvan har vi uppdaterat texter för de transportpolitiska målen och sett över vilka exempel på tillämpningar som tas upp.

Här hittar du nyutgåvan.

 

Körsträckorna för svenska fordon ökade 2022

Den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar ökade med 2 procent under 2022, jämfört med året innan. Trots längre körsträckor så är det fortfarande en bit kvar till noteringen före pandemin (2019). Bussarnas samlade körsträcka ökade med hela 5 procent under 2022.

Det visar Trafikanalys officiella statistik över körsträckor.

 

Aktuell statistik

Visste du att:

Under 2022 delades det ut
1,3 miljarder
traditionella brev i Sverige.

En nedgång med 10 procent
sedan 2021.
 

Transportarbetet med tunga lastbilar var

12 904 miljoner

 

tonkilometer under det fjärde kvartalet 2022.
 

Fler flygpassagerare under 2022

Antalet passagerare på svenska flygplatser uppgick till 25,3 miljoner under 2022, jämfört med 10,9 miljoner under 2021 - dvs. mer än en fördubbling (+133 procent). Fortfarande är dock nivåerna mycket lägre än jämfört med före pandemin. Under 2022 var antalet passagerare 33 procent färre än 2019.

Det visar ny helårsstatistik.

 

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till de uttag av skatter och avgifter som görs. I analysen tas kortsiktiga samhälls­ekonomiska marginal­kostnader för trafikens externa effekter upp, och transportpolitiskt motiverade rörliga skatter och avgifter för respektive trafikslag.

Här hittar du årets analyser.

 

Vilka hushåll väljer laddbara bilar?

Högre inkomst, högre utbildning, boende i villa eller bostadsrätt och hushåll med en övervikt av män – det är några faktorer som förknippas med hushåll som har valt att köpa eller leasa en el- eller laddhybridbil. Det visar Trafikanalys genomgång av socioekonomiska faktorer bakom valet av laddbara personbilar.

Här hittar du hela genomgången.

 

Antalet bilar i trafik minskar för första gången på 30 år

De senaste 30 åren har antalet personbilar i trafik ökat med ungefär 1–2 procent årligen, och för några enstaka år med toppar på 3 procent. Under 2022 minskade dock antalet personbilar i trafik jämfört med året innan. Minskningen var blygsamma 6 200 bilar motsvarande -0,1 procent - men att fordonsflottan minskar är anmärkningsvärt och något vi tidigare bara sett i samband med större kriser.

Mer om minskningen av antalet personbilar i trafik.

 
Prenumerera på senaste nytt från Trafikanalys här.
 
Dela nyhetsbrevet
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email
 
Följ oss på sociala medier
Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress.

Do not click this link