Europeisk utblick

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.

 

Europeisk utblick

Nr 4/23 12 juni - 30 augusti

 

Polen tar delar av EU:s klimatpolitik till domstol

Den polska regeringen utmanar delar av EU:s klimatpolitik genom att ta den till Europeiska unionens domstol. Det gäller bland annat den nya gränsjusteringsmekanismen för koldioxid och det reviderade systemet för handel med utsläppsrätter.

Läs vidare här.

 

Spanien tar över ordförandeskapet efter Sverige

Sverige lämnade över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd till Spanien den 1 juni. Spanien kommer att inneha ordförandeskapet under ett halvår fram till årsskiftet. En prioritering är att nå framsteg med den gröna omställningen och miljöanpassningen.

Mer om Spaniens ordförandeskap.

 

Kommer Hyperloop vara en del av Europas framtida transportsystem?

En hyperloop kan tack vare sin höga hastighet vara ett mer klimatvänligt alternativ till flyg. Konceptet nämndes i kommissionens mobilitetsstrategi och för närvarande testas olika utföranden i Europa. Utmaningar med tekniken gäller kostnad, säkerhet och tillgång till litium och jordartsmetaller.

Mer om hyperloop i kommissionens mobilitetsstrategi.

 

Kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

Europeiska kommissionen uppmanar Sverige att säkerställa överensstämmelse med förordningen om det första gemensamma projektet för att genomföra tekniska lösningar för flygledningstjänst.

Läs om överträdelseförfarandet.

 

Ökat motstånd mot kommissionens gröna giv?

Europeiska unionen har effektivt implementerat sin "Gröna giv" under de senaste fyra åren, men nu väntas en inbromsning gällande ny reglering från EU på klimatområdet. Flera EU-ledare med den franske presidenten i spetsen har efterlyst en paus i arbetet med ny grön lagstiftning.

Vidare om motståndet mot ny lagstiftning.

 

Expertkommitté anser att Deutsche Bahn bör delas upp

Tysklands regering måste bryta upp sin nationella järnvägsoperatör Deutsche Bahn för att motverka allvarliga kvalitetsbrister i järnvägssystemet enligt den tyska Monopolkommissionen.

Mer om Deutsche Bahns framtid.

 

Kommissionen presenterar nya förslag för grönare godstransporter

Europeiska kommissionens förslag syftar till att öka effektiviteten inom godstransportsektorn för att bidra till målet om att minska utsläppen från transporter med 90 procent fram till år 2050. Förslagen handlar om att förbättra förvaltningen av järnvägsinfrastrukturen, skapa starkare incitament för utsläppssnåla lastbilar och förbättra informationen om utsläpp av växthusgaser från godstransporter.

Mer om kommissionens förslag här.

 

Fordon ska bli enklare att återvinna

Europeiska kommissionen vill göra fordon enklare att återvinna, vilket ska ske genom nya designregler som ska underlätta återvinningen av värdefulla material och samtidigt driva på för ökad användning av återvunnet innehåll i produktionen av bilar.

Ungefär 6 miljoner bilar skrotas varje år i EU.

 
Dela nyhetsbrevet
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email
 
Följ oss på sociala medier
Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress.

Do not click this link