Trafikanalys

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Senaste nytt från Trafikanalys

 

Hållbara leveransval i e-handeln

Det finns behov av tydligare och mer riktad information till konsumenter om hållbara leveranser vid e-handelsköp. Det menar Trafikanalys inom ramen för ett regeringsuppdrag och föreslår nya åtgärder för att stödja konsumenter i sitt val av leverans vid e-handelsköp.

Läs mer om förslagen och åtgärderna här.

 

En miljon laddbara personbilar 2025

År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna personbilar. Det innebär att var femte personbil i trafik är laddbar då och att antalet bensin- och dieselbilar i trafik har minskat kontinuerligt sedan 2021.

Det visar en prognos för vägfordonsflottans utveckling som Trafikanalys har tagit fram.

 

Trafikanalys granskar Trafikverkets arbete för bättre kostnadskontroll

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att granska och följa upp Trafikverkets arbete för en förbättrad kostnadskontroll. Uppdraget handlar om verksamheten inom ramen för den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastruktur.

Läs vidare om uppdraget här.

 

Eldrivna vägfordon - ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030

De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i trafik, där nästan 300 000 var personbilar. Majoriteten av de laddbara fordonen finns i storstadsområdena, i södra Sverige och längs med Norrlandskusten.

Det visar en sammanställning av utvecklingen för vägfordon drivna av el.

 

Aktuell statistik

Visste du att:

 

Punktligheten på järnväg var

87,3 %

under andra kvartalet i år.

 

Antalet mobilabonnemang var

14 miljoner

under 2021.

 

Hur gamla är olika typer av vägfordon?

På Trafikanalys får vi ofta frågor om trafik och transporter. En vanlig fråga är hur gamla olika typer av vägfordon är. Av de svenskregistrerade fordonen i trafik så är motorcyklarna allra äldst (20,3 år i genomsnitt) följt av tunga lastbilar (11,0 år), personbilar (10,6 år) och lätta lastbilar (8,9 år).

Läs mer här.

 

Styrmedel inför kommande klimatpolitiska handlingsplanen

Just nu håller Trafikanalys uppdrag att lämna förslag på olika styrmedel för transportsektorns klimatomställning på att färdigställas. Den 15 september presenteras en huvudrapport med förslagen. Arbetet blir ett underlag för regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan.

Här kan du följa arbetet och ta del av material från projektet.

 

Trafikverkets modeller för steg 1- och steg 2-åtgärder

Trafikanalys har i uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. Årets följandearbete har fokuserat på modeller för analys av fyrstegsprincipens steg 1- och steg 2-åtgärder.

Läs mer om arbetet här.

 
Prenumerera på Senaste nytt från Trafikanalys här.
 
Dela nyhetsbrevet
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email
 
Följ oss på sociala medier
Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link