Trafikanalys

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.

 

Senaste nytt från Trafikanalys

 

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade styrmedel bibehålls och kompletteras med nya för att göra omställningen robust och långsiktig hållbar. Det konstaterar Trafikanalys som på regeringens uppdrag tillsammans med fem andra myndigheter tagit fram förslag på styrmedel till den kommande klimatpolitiska handlingsplanen.

Läs mer om förslagen till handlingsplanen.

 

Färre personbilar nyregistreras

Hittills i år (januari–september 2022) har totalt 213 826 personbilar nyregistrerats, 12 procent färre än samma period 2021. Under de första nio månaderna har el varit den vanligaste drivlinan (28 procent) tätt följt av bensin (25 procent) och laddhybrid (22 procent).

Här kan du läsa mer om nyregisterade fordon så långt i år.

 

Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar utvecklingsinsatser och lockar allt fler yngre personer till yrkesutbildningar. Det visar en analys av utvecklingen av forskning, innovation och kompetensförsörjning på transportområdet som Trafikanalys genomfört.

Läs om analysen här.

 

Hur transporteras varor i Sverige?

I ny officiell statistik visar Trafikanalys landets varuflöden för branscher som är betydande transportköpare. Varuflödesundersökningen beskriver vilka varor som transporteras, i vilken omfattning och vilka trafikslag som används i transportkedjan.

Läs mer om undersökningen här.

 

Aktuell statistik

Visste du att:

 
Transportarbetet med svenska
lastbilar var

12 245

miljoner tonkilometer
andra kvartalet i år.

 
Antalet resor på
järnväg var

63

miljoner
andra kvartalet i år.

 

Stark återhämtning för internationell färjetrafik under andra kvartalet

Under andra kvartalet 2022 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 6,8 miljoner, en ökning med 105 procent jämfört med samma kvartal 2021. Ökningstakten var betydligt högre för utrikestrafiken än för Gotlands­färjorna som hade en ökning med 22 procent.

Mer om statistiken för sjötrafik.

 
Prenumerera på senaste nytt från Trafikanalys här.
 
Dela nyhetsbrevet
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email
 
Följ oss på sociala medier
Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress.

Do not click this link