Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.

 

Senaste nytt från Trafikanalys

 

Transportläget - indikatorer för trafikutvecklingen under coronapandemin

Efter nästan två års bevakning av coronapandemin sammanfattas nu hur pandemin har påverkat trafikutvecklingen i en ny skrift. I april 2020 startade Trafikanalys publiceringen av snabba indikatorer över utvecklingen i transportsektorn - Transportläget.

Ta del av sammanställningen här.

 

Följ vårt webbinarium om årets uppföljning av de nationella transportpolitiska målen. Hur utvecklades transportsektorn under det gångna året? Vart är vi på väg? Vi redogör för utvecklingen i förhållande till de uppsatta transportpolitiska målen.

Läs mer och anmäl dig här.

 

Transporternas samhällsekonomiska kostnader

Trafikanalys gör varje år analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i förhållande till uttaget av skatter och avgifter. Analyserna visar bland annat om transporterna bär de samhällskostnader som de ger upphov till. I en ny rapport redovisas resultaten för 2021.

Mer om transporternas samhällsekonomiska kostnader.

 

Aktuell statistik

Visste du att:

 

Antalet passagerare var
 

4,3 miljoner

i svenska hamnar under sista kvartalet 2021.

 

Svenska lastbilar utförde

11,1 miljoner

transporter under sista
kvartalet 2021.

 

Exporten av begagnade personbilar minskade

Under 2021 exporterades 91 926 begagnade personbilar från Sverige, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med 2020. Exporten av laddbara personbilar, och framför allt laddhybrider, fortsatte dock att öka under 2021.

Läs mer om exporten av begagnade personbilar.

 

Nationella godstransportstrategin

I augusti 2018 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera den nationella godstransportstrategins genomförande under perioden 2018–2022. I den senaste uppföljningen för 2022 har Trafikanalys fokuserat på det hittills bedrivna arbetet genom en systematisk genomgång av insatserna.

Läs om resultaten av uppföljningen.

 

Granskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen

Trafikanalys har genomfört en kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Målsättningen med granskningen är att ta fram ett underlag som på ett övergripande sätt belyser Trafikverkets förslag.

Hela granskningen hittar du här.

 

Tillståndsgivningen för färdtjänst ska klarläggas

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att analysera och bedöma om det finns behov av att förtydliga vilka kriterier som ska gälla vid prövningen av rätt till färdtjänst.

Läs mer om uppdraget.

 

Glöm inte att följa vår GD-blogg - just nu - "Från en kris till en annan".

Här läser du GD-bloggen.

 
Prenumerera på Senaste nytt från Trafikanalys här
 
Dela nyhetsbrevet
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email
 
Följ oss på sociala medier
Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress.

Do not click this link