Senaste nytt om europeisk transportpolitik

.Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Europeisk utblick

Nr 3/22 6 april - 23 maj

 

Allt fler vätgasdrivna taxibilar i Europa

Marknaden för vätgasdrivna taxibilar har visat stark tillväxt i Frankrike under de senaste åren och det finns tecken på att trenden sprider sig till andra europeiska länder. Expansionen kan dock bromsas av långsamma planeringsprocesser för infrastruktur, otillräcklig produktion av vätgas och fokus på elektrifiering.

Läs vidare här.

 

Växthusgasutsläppen i handeln för utsläppsrätter ökade 2021

Växthusgasutsläppen från verksamheter som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ökade med drygt 7 procent jämfört med 2020 års nivåer. Jämfört med nivåerna före pandemi är dock utsläppen fortfarande på nedgång.

Mer om utvecklingen i handelssystemet.

 

Fåtal biltillverkare når klimatmålen visar studie

En studie från tankesmedjan InfluenceMap pekar på att endast två av världens tolv stora biltillverkare planerar att producera tillräckligt många elektriska fordon för att uppnå Parisavtalets miljömål.

Läs mer om studien här.

 

Förbud i EU mot bensin- och dieselbilar ett steg närmare

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet godkände med liten marginal ett förslag som i praktiken innebär att bensin- och dieselbilar förbjuds från år 2035. Utfallet av den kommande omröstningen i hela parlamentet är dock ovanligt svårbedömt till följd av det jämna röstningsresultatet i utskottet.

Mer om omröstningen.

 

Utskott önskar skärpningar för flyget inom utsläppshandeln

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har godkänt Europeiska kommissionens förslag till skärpningar för flyget inom EU:s utsläppshandel (EU ETS).

Utskottet önskar dock skärpningar av kommissionens förslag på ett antal punkter.

 

Överträdelseförfarande mot Sverige om införlivningen av fjärde järnvägspaketet

Europeiska kommissionen uppmanar Sverige att fullt ut införliva nya regler i fjärde järnvägspaketet.

Läs mer om uppmaningen till Sverige.

 

Utskott stödjer förslag om social klimatfond

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet stödjer Europeiska kommissionens förslag att skapa en fond som ska stödja utsatta människor att hantera ökade energikostnader.

Läs vidare om förslaget om social klimatfond.

 

Ny studie om omlastningsmöjligheter för intermodala transporter

Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraftiga intermodala transporter och terminaler på TEN-T-nätet.

Studien visar att omlastning från väg kan vara lönsam på sträckor som överstiger
1 000 kilometer.

 
Dela nyhetsbrevet
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email
 
Följ oss på sociala medier
Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link