Senaste nytt om europeisk transportpolitik

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.

 

Europeisk utblick


Nr 6/21 25 augusti - 20 september

 

Utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa

En ny utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting European Facility, CEF) som omfattar 7 miljarder Euro riktad till ny, uppgraderad och förbättrad transportinfrastruktur har sjösatts. Majoriteten av de projekt som finansieras under denna utlysning ska bidra till att öka hållbarheten i det europeiska transportsystemet.

Läs mer om utlysningen.

 

Global avgift ska göra sjöfarten mer klimatvänlig

Två sjöfartsorganisationer föreslår i ett gemensamt uttalande att en global avgift på utsläpp av koldioxid införs för att påskynda sjöfartens klimatsomställning.

Den globala sjöfarten står för nästan 3 procent av världens koldioxidutsläpp och sektorn är under växande tryck för att minska sina utsläpp.

 

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen

I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga nya initiativ som kommissionen planerar att genomföra det kommande året.

Bland satsningarna som Von der Leyen nämnde i sitt tal fanns bland annat att:

Få fram mer finansiering för klimatarbetet tillsammans med våra globala partner.
Fortsätta vaccinationsarbetet i EU, påskynda vaccinationerna i resten av världen och stärka pandemiberedskapen.
 

Läs mer om talet här.

 

Kommissionens förslag undergräver avfallsbaserade biobränslen enligt branschföreträdare

Branschföreträdare uppger att Europeiska kommissionens förslag att ta bort ”dubbelräkningen” för avancerade biodrivmedel gentemot vägtransportsektorns energimål kan medföra att avfallsbaserade biobränslen ersätts av billigare grödbaserade biobränslen.

Enligt nuvarande reglering räknas avancerade biobränslen från avfallskällor som använder matolja och animaliskt fett två gånger mot vägtransportmålen.

 

EU-byråer efterlyser renare sjöfart

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) och Europeiska miljöbyrån (EEA) konstaterar i en gemensam rapport att ytterligare ansträngningar behövs på europeisk och internationell nivå för att göra sektorn mer hållbar och motståndskraftig.

Rapporten visar att sjöfarten står för 13,5 procent av transportsektorns utsläpp av koldioxid inom EU.

 

Infrastruktur för tunga fordons behov av alternativa bränslen saknas i stora områden

Europeiska parlamentet har beställt en studie som beskriver infrastrukturen för alternativa bränslen för tunga fordon och hur den bör utvecklas. Studien visar att utbyggnaden av både laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för gas är dåligt utvecklad.

Läs vidare om studien.

 
Dela nyhetsbrevet
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email
 

Prenumerera på våra nyhetsbrev här

 
Följ Trafikanalys på sociala medier
Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link