Läs det senaste nyhetsbrevet från Ett jämställt Värmland

NYHETSBREV

Ett jämställt Värmland

REGIONALA NYHETER

Nätverksträff: Så jobbar vi med jämställdhet – framgångar och utmaningar

Kom och inspireras av hur andra aktörer jobbar för ett mer jämställt Värmland. Vi lyfter goda exempel och gemensamma utmaningar. Nätverksträffen hålls i länsstyrelsens lokaler och är ett fysiskt möte.

Det finns plats för 50 deltagare i lokalen. Först till kvarn gäller.

Datum: 29 september, drop-in från klockan 13.00.
Program klockan 13.15-16.00.

Plats: Vänersalen på Länsstyrelsen, Våxnäsgatan 5, Karlstad.

Anmäl dig via denna länk senast den 26 september.

Save the date: Genius 2023

Nu är det snart dags för Genius igen, och årets konferens går av stapeln den 17 maj 2023. Håll ögonen öppna för mer information.

NYA ANSLUTNINGAR PÅ WWW.ETTJAMSTALLTVARMLAND.NU

Vi hälsar Rejlers Sverige AB välkomna till Ett jämställt Värmland med följande motivering:

”Förutom den sedvanliga policyn om allas lika värde så har vi i flera år medverkat i TechniQual, ett nätverk i Karlstad och Värmland med syfte att gå mot ett jämlikt teknik-Värmland. Som den teknikkonsult vi är har vi ju en utmaning att minska andelen vita medelålders män och vi är en bit på väg. Att få verka för ett mer jämlikt Värmland i ett större sammanhang ser vi som en fördel.”

ÖVRIGA NYHETER

Ny webbutbildning hos Jämställdhetsmyndigheten

Våld i nära relation – agera som chef eller kollega

 

Aktuella bidrag att söka via Jämställdighetsmyndigheten

Sök statsbidrag

Nominera till Svenska Jämställdhetspriset innan den 1 oktober

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som delas ut till en aktör som bidragit till ett mer jämställt samhälle. Priset syftar till att uppmärksamma, belöna och sprida goda jämställdhetsinsatser och priset kan gå till offentliga, privata och ideella organisationer. Det är även möjligt att nominera sin egen verksamhet.

Nominering till Svenska Jämställdhetspriset på Forumjamställdhet.se

KALENDER

Webbinarium 26 september (sista anmälan 22 september)

På tal om kvinnor och män – hur jämställda är vi egentligen? SCB presenterar resultat från boken ”På tal om kvinnor och män – lathund om jämställdhet 2022” under ett webbinarium.

Anmälan och mer information på SCB.se

Uppföljning: CEMR-deklarationen

114 kommuner och 20 regioner i Sverige har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. SKR har gjort en nationell uppföljning av arbetet vars slutsatser och rekommendationer redovisas i en ny rapport.

Ta del av rapporten på SKR:s webbplats

 

Facebook Twitter Instagram YouTube
 

© Länsstyrelsen Värmland

 

Unsubscribe from newsletter

Do not click this link