KVADRENNALEN rörelsen

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

#Konstlarm spontan demonstration inför Riksdagen 30.6.2022. Foto: Thierry Mortier

KVADRENNALEN

... är en rörelse som växer sig större och större för var dag. VÄNLIGEN RÖR INTE KONSTEN, # KVADRENNALEN står det på klistermärken och pins som delas ut och sätts upp runt om i Sverige just nu. Kvadrennalen är en konstmanifestation som öppnade på Riksdagens första arbetsdag den 11 januari 2022, och pågår ända fram till valdagen den 11 september. Här kommer en uppdatering kring projektet med aktuella händelser.

Kvadrennalen är en nio månader lång konsthändelse som äger rum i hela Sverige parallellt med att det politiska spelet växlar upp. Med fokus på konstutställningar och evenemang vill initiativet synliggöra det högst reella politiska hot den fria konsten står inför.

Kvadrennalen är en kollektiv insats. 129 konsthändelser har hittills skett i KVADRENNALEN genom utställningar, händelser och aktioner på 62 olika ställen i Sverige. KVADRENNALEN har också medverkat på Kris, Kraft och Kultur i ett panelsamtal med Amanda Lind och KRO.

I sommar fortsätter konsthändelser i Kvadrennalens namn:

Halv stång
Onsdag 6 juli. #HalvStång är en kollektiv aktion, en tydlig visuell protest mot demokratifientliga krafter inför valet initierat av Thierry Mortier. #Halv Stång ber dig att: Hala din svenska flagga till halv stång från klockan 11.00 till 12.00. Läs mer här.

Manifestkonst och tematisk promenad

Som en återkommande ritual varannan onsdag fram till valet, med början den 30 mars, bjuder Weld in till en gemensam samtalspromenad och delande av ett konstnärligt manifest skapat av en av 13 konstnärer som bjudits in från olika fält. Temat för promenaden ges av den konstnär vars manifest vi bär med oss. Läs mer här.

Folkets apotek
är ett konstprojekt av Jody Wood (US) vilket kretsar kring huskurer, sociala orättvisor och skillnader i vården.
En mobil version kommer turnera i Sverige i sommar, förutom utställningen som visas på Skövde konstmuseum fram till september. Läs mer här

Kontinent Dalsland
En musikfestival av Levande musik som presenterar en festivaltematik som knyter an till strömningar, problemställningar och tendenser på den internationella konstscenen. Årets tema InterNationalromantik, belyser begreppet nationalromantik från 1800-talets mitt till 1900-talets början. Idag har visionerna om Sverige, och det upplevt svenska, radikalt förändrats, och Kontinent Dalsland erbjuder en härmed uppdatering. Läs mer här

180 seconds to remember är ett instruktionsverk av Thierry Mortier. Varje månad som kriget pågår, den 24:e, kl. 12:02 till 12:05, tänds gula och blå rökljus som röker i 180 sekunder. Verket är uppbyggt för att växa, så länge kriget pågår läggs en ny plats till. Se video från Kummelholmen här

“Art serves as a societal memory… and nobody says that memory needs to be a distant one”

För fler händelser under sommaren läs mer här

Medverkarkande i Kvadrennalen hittills: 56 individuella konstnärer och grupper samt Weld, CAC (Landskrona) Kummelholmen, Björkö konstnod, Fylkingen, Färgfabriken, Candyland, Grafikens Hus, Konstfrämjandet Jämtland, Konstfrämjandet Uppland, Signal, Konstepidemin, Not Quite, SITE, Vision Forum, Levande musik, Detroit Stockholm, Closet Gallery, Intra Galactic Arts Collective, Atalante, Khimaira, Konsthall C, Kulturskyddsföreningen, Flat Octopus, Duo Contradiction, Slipvillan, The Tiny Festival Producers, samt

KVADRENNALEN är ett nationellt initiativ som syftar till att visa på konstens roll i ett fritt samhälle, och nödvändigheten av ett fritt kulturliv. Initiativet innefattar alla konstformer och alla delar av konstfältet. Målet med KVADRENNALEN är att lyfta konsten, och ge dess företrädare en röst i debatten om kulturens roll i vårt samhälle. - Konsthall C, Feb. 2022

KVADRENNALEN ÄR INTE KNUTEN TILL NÅGON POLITISK ELLER RELIGIÖS INSTITUTION ELLER NÅGOT SYSTEM, DEN ÄR ENDAST KNUTEN TILL KONSTEN.

Läs mer om KVADRENNALEN på vår hemsida.

 

Kontakt:
Thierry Mortier
Tfn: +46 (0) 76 536 22 16
Email: forenade
@kvadrennalen.se

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Skickat med Paloma - Nyhetsbrev
Do not click this link