Ny organisation kring barnens bästa i Kronoberg

Läs nyhetsbrevet i din webbläsare >>

Nyhetsbrev juni 2022

Barnens bästa gäller i Kronoberg på regionkronoberg.se

En gemensam process som finansieras av Region Kronoberg och länets åtta kommuner.

 

Ny organisation kring barnens bästa i Kronoberg

Barnens bästa gäller! i Kronoberg (BBGiK) har flyttat från förvaltningen regional utveckling i Region Kronoberg till hälso- och sjukvårdens omställningsprogram för nära vård. Målet är att komma närmre verksamheter och kroka arm med andra processer med liknande syfte.

- Det är ett naturligt steg av införandet av de nya arbetssätten och öppnar för ett närmre erfarenhets - och kunskapsutbyte mellan processer och verksamheter som möter barn, unga och vårdnadshavare, säger Magnus Frithiof, programchef för omställningsprogrammet närmare kronobergaren och ansvarig för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) inom Region Kronoberg.

 
Porträtt av Magnus Frithiof
Läs mer här
 

Barnens bästa uppmärksammas i nationella

och internationella forum:

Illusterande bild av Kronobarnsmodellen: tre barn står i förgrunden av ett träd, texten Kronobarnsmodellen står över barnen.
 

Ställer ut på internationell

vård- och omsorgskonferens

Den 20 - 22 juni 2022 äger konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg – där Barnens bästa gäller! i Kronoberg är en av utställarna.

– Jag är väldigt stolt över att länets hårda arbete, med att skapa ett hållbart arbetssätt, väcker intresse både på nationell och nu även internationell arena, säger Erika Lagergren, länsgemensam processledare för BBGiK.

Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, patienter och närstående, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg. Besöksantalet brukar landa på omkring 3 000 besökare, från ett 70-tal länder.

läs mer om konferensen

Föreläser på Skolledare21

Barnens bästa gäller! i Kronoberg finns med på agendan för årets Skolledare21 – en återkommande konferens och mötesplats för Sveriges skolledare.

28 juni föreläser Erika Lagergren, processledare för BBGiK, och Rachel Törnell, skolchef i Markaryds kommun, om såväl Kronobarnsmodellen som den ledning och styrning som arbetet kräver.

– Det är spännande att rektorsfacket ser vårt arbete i Kronoberg som så intressant att vi får möjligheten att prata inför dem på deras nationella konferens, säger Erika Lagergren.

Läs mer om Skolledare21
 

Nationellt samarbete med polisen

Genrebild på polis.
 

Under hösten ska Erika Lagergren, länsgemensam processledare för BBGiK, med flera påbörja vad som kan bli begynnelsen av ett samarbete med polisens nationella operativa avdelning (Noa).

– Vi har höga förväntningar på att detta kan underlätta för oss att ta nästa steg i samverkan med polisen och framför allt ge polisen och våra verksamheter sänkta trösklar i sin kontakt gällande barn i behov av stöd och hjälp, säger Erika Lagergren.

Polisen ser just nu över ett införande av Ystads arbete Backa barnet i sitt arbetssätt i att möta barn. För att inte tillskapa nya stuprör, där organisationer i samhället inför olika språk och modeller som inte går att överföra på varandra, vill BBGiK förekomma det genom att påbörja samtal redan nu. På så sätt gemensamt skapa något som är hållbart och tillgängligt för såväl barn som verksamheter.

 

Save the date – lärseminarium 22 september

Seminariet syftar till skapar en länsgemensam mötesplats mellan representanter från verksamheter, organisationer och andra aktörer, för gemensamt erfarenhetsutbyte, samskapande och lärande vid införandet av Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

När: 22 september, kl. 9–12.

Vem: Alla är välkomna! Vi ser gärna att du som varit med tidigare deltar igen, eller skickar ersättare utifrån din roll, så att kontinuiteten i er verksamhet behålls.

Lärseminariumets tema och inbjudan kommuniceras under augusti månad.

Läs mer om lärseminarium
 

Nytt nyhetsflöde på hemsidan

Nu finns ett nyhetsflöde på hemsidan för Barnens bästa gäller! i Kronoberg. I nyhetsflödet lyfts såväl artiklar som evenemang som kan kopplas till processen.

 

Nyhetsbrevets nya form och funktioner

Förutom ny layout har BBGiK:s nyhetsbrev fått tillbaka möjligheten att tipsa andra att prenumerera, genom ett enkelt och GDPR-säkert formulär. Sprid gärna vidare till fler intresserade.

Nyhetsflöde och Prenumerationsformulär

Trevlig sommar!

Vi vill passa på att tacka alla för en produktiv vår och önska alla en skön
(och förhoppningsvis solsäker) sommar. På återseende i höst.

 

Önskar Erika Lagergren, länsövergripande processledare för Barnens bästa gäller! i Kronoberg,
och Julia Viktorsson, kommunikatör.

Barnens bästa gäller i Kronoberg

Du kan uppdatera din e-post eller avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Do not click this link