Bostadsbolagets nyhetsbrev| oktober 2023

 

Vi installerar solceller på Bryggaren.

Vi installerar solceller på Bryggaren med hjälp av två lokala entreprenörer, Anderssons Elbyrå och Solortus. Här sätter vi 127 solcellspaneler med en uppskattad årsproduktion på 40.000 kWh vilket motsvarar ca 12% av Bryggarens årsförbrukning.

Vi fokuserar på att installera solceller på de fastigheter och lokaler där det bedrivs verksamheter med stora energiuttag som t.ex skolor och äldreboenden.

Det här är en del i vårt energibesparande arbete. Vårt ekologiska hållbarhetsmål är att vi ska producera 1 GWh egen energi och vara fossilfria vid utgången av 2025.

Har ni frågor om vårt arbete med solceller så kontakta vår elansvarige Roger Bergh
0490-257385 eller roger.bergh@vastervik.se

 

Vi är i final till årets miljöstrategipris!

I år är vi i final tillsammans med Spendrups och Ragn-Sells.
Vinnare utses 12 oktober.

Miljöstrategipriset delas årligen ut till en verksamhet, grupp eller förening som utformat och genomfört en tydlig hållbarhetsstrategi med fokus på ekologisk hållbarhet. Bland tidigare vinnare finns bland annat Region Västernorrland, Max Burgers, Vasakronan, Kappahl och Upphandlingscenter Falun-Borlänge-regionen.

Juryns motivering lyder: Västerviks Bostadsbolag har drivit ett framgångsrikt projekt för ökad biologisk mångfald i bostadsområden. I projektet har de skapat ett coachingteam kring grönyteskötsel och klimatanpassning som i sin tur internutbildat driftpersonal i hela beståendet. Via samverkan med kommunens skogsförvaltning har bostadsbolaget bland annat friställt biologiskt viktiga träd, sanerat områden från främmande invasiva arter och inventerat karaktärsträd. Bolaget har också anslutit sig till i-Treeregistret, som Svenska Trädföreningen står bakom, för att få en uppskattning av hur mycket ekosystemtjänster träden bidrar med. Därtill har man satt ut kvadratreferensytor där etableringen av ängsmattor kan följas upp och jämförelser göras på artrikedom mellan ängs – och gräsytor för att visualisera biologisk mångfald.

https://miljo-utveckling.se/miljostrategipriset-2023-har-ar-finalisterna/

 
 
Facebook LinkedIn Egen profillänk

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Do not click this link