Bostadsbolagets nyhetsbrev| augusti 2022

 

Spadtag för ny hälsocentral Gamleby

Vi har tagit första spadtaget för en ny hälsocentral på Västerviksvägen i Gamleby. Hälsocentralen beräknas vara färdigställd under fjärde kvartalet 2023.

Totalentreprenör är Miljöbyggarna Entreprenad i Linköping AB vars ambition är att i största möjliga mån anlita lokala underentreprenörer. I nuläget har lokala avtal gjorts för el, mark och vs.

Har du frågor om byggnationen kontakta gärna vår projektledare:
Casper Rosén: 0490-25 75 32, casper.rosen@vastervik.se

 

Lokala företag är viktigt för oss

Företagen i kommunen är viktiga för tillväxt och för att säkra välfärden. De är även viktiga för att Bostadsbolaget ska kunna genomföra sina planerade bygg- och underhållsprojekt.

Vi följer löpande hur mycket vi köper in varor och tjänster för från våra leverantörer. Vi har cirka 700 leverantörer varav nästan hälften är lokala. De senaste 12 månaderna har vi handlat för 375 miljoner kronor (mkr), varav 302 mkr lokalt. Av dessa avser 230 mkr inköp från byggsektorn och där motsvarar de lokala inköpen 65 % eller 149 mkr.

 

 

Kommande upphandlingar

Under hösten ska vi handla upp Ramavtal elekriker. Vi vill gärna underlätta för lokala elfirmor att lämna anbud och bjuder därför in till informationsträff gällande ramavtalsupphandling inom el.

Vi bjuder på kaffe och macka. Ange i din anmälan ev.matallergier och gärna vad du förväntar dig av träffen.

Tid: Onsdag 28 september kl. 09.00-12.00
Plats: Bostadsbolaget, Spötorget 1
Anmälan: senast fredag 23 september till
cecilia.asberg@vastervik.se eller 0490-25 72 99.

Torsdag 6 oktober är det informationsträff om ramaltalsupphandling inom måleribranschen. Inbjudan skickas ut till berörda.

 
 
Facebook LinkedIn Egen profillänk

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Do not click this link