Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Foto: Jonas Lindström

Nyhetsbrev nummer 20

Nu har sommaren gjort sitt uttåg och hösten kommer lastad med massor av spännande aktiviteter för projektet innovativ sanering, som nu är inne på slutspurten i sitt arbete. Samtidigt pågår utställningen ”I smältdegeln” på Smålands museum. Utställningen togs fram av Form Us With Love i samarbete med resten av projektgruppen och Kulturparken Småland.

Du hittar mer information om arbetet på webbplatsen www.innovativsanering.se

I Smältdegeln - utställningen är igång och rullar...

Arbetet med att sätta ihop utställningen blev ett fint tillfälle att se tillbaka på, begrunda och samla ihop essensen av de senaste årens arbete med projektet Innovativ Sanering. Vi ville genom utställningen informera allmänheten om vad vi har gjort. Samtidigt ville vi inspirera beslutsfattare inom såväl tillverknings-, investerings- och formgivningssektorn att tänka mer holistiskt och cirkulärt både vad gäller dagens nödvändiga satsningar och för framtiden. Problemet med förorenat glas i naturen blev ju till just på grund av bristande ansvar för industriavfall och långsiktigt tänkande. Det är därför kul att höra att utställningen även får visas upp på The Glass Factory i december och nå ut till ännu fler, säger Karin Blomberg på FUWL.

 

Kalender

18 november - Lunchföreläsning om TUFFO-projektet med RISE och länsstyrelsen på Smålands museum.

1 december - Invigning och vernissage av utställningen - I smältdegeln på The Glass Factory i Boda.

 

 

Bild: FUWL

Missa inte kommande aktiviteter

I samband med den sista utställningsdagen på Kulturparken Småland, den 18 november, kommer Lina Grund, projektledare på RISE, tillsammans med Madeleine Cerps från Länsstyrelsen i Kronoberg att hålla i en lunchföreläsning om projektet och saneringsarbetet i glasriket, Läs mer här.

Utställningen kommer sedan att fraktas till The Glass Factory i Boda. Nyöppning och vernissage kommer ske den 1 december. Inbjudan och program nedanför, klicka på bilden för att anmäla er.

Sortering och smältning

Under de senaste månaderna har Ragn-Sells skickat glasprover till Spanien för att testa optisk sortering av blyglaset. I ett första steg skickades en mindre provmängd glas för sortering. Resultatet av testet visade att blyglaset kan separeras ut med hjälp av den optiska sensorn, men att glaset var alltför smutsigt för att effektivt sortera ut allt blyglas. Glaset behöver därför någon form av förbehandling för att effektivisera sorteringen. Inför nästa steg har en större mängd förbehandlat glas skickats till Spanien. Glaset har levererats och ytterligare test planeras att genomföras under början/mitten av november.

Bild: Ragn-Sells, sorterat glas.

RISE

Sortering har gjorts manuellt med handhållen XRF på RISE Glas. De har mätt på deponerat glas från olika ställen på Madesjö glasdeponi. Det blyfria glaset har smälts till glastrappor och ska karakteriseras för att kunna hitta rätt användningsområde. Det sista halvstora försöket med att separera ut bly ur glas har precis genomförts på The Glass Factory med blyglas från Madesjö glasdeponi. Höga, smala deglar har använts för att försöka optimera separationen av bly och glas.

Foto: Arbete vid fullskaleförsök den 1 november 2022 på The Glass Factory.

Utredningar och åtgärder

För tillfället pågår åtta olika projekt i Glasriket, tre i Kalmar län och fem i Kronobergs län. Det är sex utredningar s.k. huvudstudier, en pågående sanering och en förberedelse inför sanering.

Huvudstudien vid Orrefors före detta glasbruk som inleddes i somras är nu sammanställd och det som återstår är bland annat riskvärdering och fastighetsvärdering.

Huvudstudierna som pågår vid Alsterån och Ronnebyån förväntas bli klara omkring årsskiftet 2022/2023. Det mesta av provtagningsarbetet blev klart i juni och det som tillkommer i höst är bland annat mätning i kräftor och kompletteringar i provtagningen. Slutrapporten kommer sedan i februari 2023.

För huvudstudierna i Berghem och Hjertsjö pågår nu fältarbetet sedan ett par veckor tillbaka. De räknar med att bli klara med provtagningen under november månad. Projektet beräknas sedan pågå fram till sommaren 2023.

I Flygsfors anordnades startmöte med platsbesök den 31 augusti i år inför stundande huvudstudie. Arbetet med att upprätta en provtagningsplan för fastigheten har nu hunnit bli färdigt och arbetet med undersökningarna kommer inledas i november.

Den 10 oktober inleddes saneringsarbetet vid Björkå före detta glasbruk i Uppvidinge kommun. Arbetet med att sanera marken kommer att pågå under hösten och beräknas bli klart under våren 2023.

Bergdala glasbruk fick tidigare i år statsbidrag för åtgärdsförberedelser inför sanering. Där håller SGU för närvarande på att handla upp en konsult och anbudsvärdering pågår.

Foto: Platsbesök och byggmöte i Björkå under pågående sanering.

Projektet "Verifiering och införande av ny metod för återvinning av blyglas från glasdeponier"

I projektet kommer metoder för återvinning av blyglas att utvecklas och verifieras i industriell skala. Projektet ger företag och offentliga aktörer underlag för att kunna satsa på återvinning och innovativ sanering av Glasriket.
Projektet har fem arbetspaket: Projektledning, Sortering, Smältning, Återanvändning och Implementering.
Det breda konsortiet inkluderar alla nödvändiga partners dvs problemägare, forskningsinstitut, gasindustri, avfalls hanterare och designkompetens. Vi är finansierade av SGI, Länsstyrelserna, de ingående företagen och kommunerna.
Projektledare är Lina Grund på RISE.

För mer information se här

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link