Dom från HFD. Omedelbar återkallelse för mäklare. Ny ordförande i disciplinnämnden.

Nyhetsbrev 2 juni 2023

Webbversion av nyhetsbrevet

Lagbok och lagklubba och en liten modell av husvägg som symboliserar fastighetslag.

Dom från HFD - aktualiserar fråga om marknadsvärde

I ett tillsynsärende bedömde FMI att en mäklare hade gjort sig skyldig till vilseledande marknadsföring av bostadens pris. Mäklaren hade satt ett utgångspris som var väsentligt högre än vad hen ansåg att bostaden var värd. Mäklaren motiverade utgångspriset med att säljarna inte var beredda att acceptera ett lägre pris.

HFD fann att det angivna utgångspriset inte innebar att marknadsföringen var vilseledande och upphävde FMI:s och underinstansernas beslut om varning.

Domen aktualiserar frågan om mäklarens ansvar att ange det bedömda marknadsvärdet. Idag finns inget krav på att ange bedömt marknadsvärde men frågan har tidigare diskuterats både i samband med förändringar i lagstiftningen och inom branschen utan att finna någon långsiktigt hållbar lösning.

Mer om domen
Illustration av förstoringsglas
 

Tematisk granskning: redovisning av indirekt nettoskuldsättning

FMI har valt att påbörja en större granskning för att följa upp den nya bestämmelsen om att en bostadsrätts indirekta nettoskuldsättning ska stå med i objektsbeskrivningen.

Den 1 januari 2023 infördes ett nytt krav i fastighetsmäklarlagen på att uppgift om en bostadsrätts indirekta nettoskuldsättning ska lämnas i objektsbeskrivningen.

Det nya kravet har orsakat en del osäkerhet och frågor bland mäklare. FMI har försökt att i samarbete med branschen besvara de frågor som uppstått genom en branschöverenskommelse, men då försöket inte nådde framgång inleds nu en granskning.

Genom att ta del av objektsbeskrivningar från ett antal mäklare kommer vi att undersöka om och hur den nya bestämmelsen följs. Granskningen ger också en möjlighet att få fram praxis rörande det nya lagkravet.

Mer om granskningen
 
Tre studenter som sitter i lärosal.
 

FMI träffar framtidens mäklare

Vi har de senaste åren erbjudit möjligheten för lärosäten att boka in presentationer med oss för att informera studenter och blivande fastighetsmäklare om oss och den stundande ansökningsprocessen.

Under våren har vi haft digitala presentationer för sex olika lärosäten där blivande fastighetsmäklare fått tips och råd inför sin kommande ansökning och en del annan matnyttig information inför uppdraget som mäklare.
- Vi vill gärna presentera oss för blivande fastighetsmäklare och framförallt ge information inför ansökningen, en komplett ansökan underlättar både för den som ansöker och för oss på myndigheten, säger Emma Barber ansökningshandläggare på FMI.

Hon är en av flera medarbetare som genomfört presentationer under våren och ser ett stort värde i att få träffa de blivande mäklarna.
- Vi ser fram emot att fortsätta utveckla den här delen av vår information, avslutar Emma.

 

Ny ordförande och vice ordförande i disciplinnämnden

Carolina Andersson och Lars Holmgård

Nu är det klart att tidigare vice ordförande Lars Holmgård tar över som ordförande och ny vice ordförande blir rådman Carolina Andersson.

Disciplinnämnden består av en ordförande, en vice ordförande, sex övriga ledamöter och fem ersättare. Samtliga ledamöter i disciplinnämnden utses av regeringen.

Om disciplinnämnden
 

Våra senaste beslut

I maj fattade FMI:s disciplinnämnd nio beslut:

Två återkallelser av registrering
Sex varningar
En erinran
 
Illustration av domstolsklubba
 
Bok med domstolsklubba och en paragrafikon.

Omedelbar återkallelse efter allvarliga brister

Säljaren av en bostadsrätt anmälde mäklaren bland annat för att han ska ha försökt lura till sig pengar på parternas bekostnad vid förmedlingen av lägenheten.

Vid FMI:s tillsyn konstaterades att mäklaren utöver två förseelser som motiverar återkallelse av registreringen dessutom har gjort sig skyldig till elva förseelser som var för sig motiverar en varning och en brist som motiverar en erinran. Dessutom har mäklaren i två tidigare beslut meddelats varningar av FMI.

Disciplinnämnden anser att förseelserna sammantaget är så pass allvarliga ur ett konsumentskyddsintresse att beslutet om att återkalla mäklarens registrering ska gälla omedelbart.

Läs hela beslutet
 
Läs alla beslut från maj

Statistik - mäklare

Det finns 7703 registrerade mäklare. Av dessa är 54 procent män och 46 procent kvinnor.

Fördelningen mellan registreringskategorierna ser ut så här:

7331 fullständig registrering.
287 särskild registrering för hyresförmedling.
84 hyresförmedlare.
1 tillfällig registrering.
 

Den största gruppen mäklare hittar finns åldersspannet 30-39 år med 2481 mäklare.

På vår webb kan du alltid hitta aktuell statistik rörande mäklare, företag, beslut och anmälningar.

Mer statistik
 
Illustration av diagram.

Vi finns på LinkedIn!

Du vet väl att vi även har en sida på LinkedIn? Gå in och följ oss för att ta del av nyheter, statistik och annat som rör myndighetens arbete, god fastighetsmäklarsed och fastighetsmäklarbranschen.

LinkedIn logotyp

Kontakta oss

 

Hemsida

 

Linkedin

Våxnäsgatan 10 | Karlstad | 010-490 01 00

Prenumerera

 

Avanmälan

Vi rekommenderar att du prenumererar så länge du eller ditt företag har en registrering hos FMI. Vi använder nyhetsbrevet för att nå ut med viktig information, t.ex. om saker som rör din registrering eller den årliga avgiften.

Do not click this link