Brister i arbetet mot penningtvätt. Branschmöte. De senaste besluten från disciplinnämnden. Statistik.

Nyhetsbrev 17 mars 2023

Webbversion av nyhetsbrevet

Brister i arbete mot penningtvätt

Mäklare riskerar att bli utnyttjade för penningtvätt. En ny rapport från FMI visar att det finns kunskapsbrister i branschen när det gäller att skydda sin verksamhet från att bli utnyttjad av kriminella.

Det krävs krafttag för att mäklare och mäklarföretagen ska uppfylla penningtvättslagens krav. Företagen behöver bättre arbetsmetoder och vi på FMI ska jobba mer med tillsyn och samverkan inom området.

Läs hela nyheten
 

Branschmöte med god dialog

Två gånger om året anordnar vi branschmöten för att tillsammans med branschen diskutera aktuella frågor och informera om vad som är på gång hos oss.

Under senaste mötet fokuserade vi lite extra på två frågor: penningtvätt och möjligheten att använda branschöverenskommelser för att komplettera lagstiftningen.

Mötet bjöd på bra, konstruktiv dialog där samtliga närvarande såg positivt på möjligheten att ta fram branschöverenskommelser inom flera områden.

Läs hela nyheten
 

Våra senaste beslut

I februari och mars fattade FMI:s disciplinnämnd 42 beslut:

9 återkallelser
23 varningar
9 erinringar
1 avskrivning
 
 

Kontrollera alltid köparens identitet i tid

En mäklare varnas för att inte ha kontrollerat köparens identitet innan köpekontraktet undertecknats. Mäklaren bedöms ha hanterat identifieringen av köparen på ett felaktigt sätt och därmed åsidosatt sina skyldigheter enligt penningtvättslagen och FMI:s föreskrifter.

Läs hela beslutet
 
 

Erinran för bristfälligt tilläggsavtal

Vid tillträdet av en fastighet uppmärksammades brister i huset, bland annat att badkaret inte fungerade som det skulle. Mäklaren medverkade därför till att upprätta ett tilläggsavtal där säljaren åtog sig att åtgärda bristerna.

Om en överenskommelse innefattar ett åtagande från säljarens sida bör detta definieras noggrant och frågan ska regleras uttömmande för att inte orsaka risk för onödiga tvister mellan parterna.

Tilläggsavtalet var bristfälligt på så sätt att det för en av åtgärderna saknades uppgift om när den senast skulle vara utförd. Det saknades också reglering av vad som skulle ske om säljaren inte uppfyllde sina åtaganden. Eftersom tidsangivelse bara saknades för ett av åtagandena samtidigt som åtgärderna rörde mindre allvarliga brister ansåg disciplinnämnden att det var tillräckligt att mäklaren meddelades en erinran.

Läs hela beslutet
Läs alla beslut från februari och mars

Statistik

Den sista februari fanns det 7643 mäklare och 2178 mäklarföretag registrerade.

Fram till den sista februari har vi fått in 121 anmälningar, varav sex gällde företag.

På vår webb kan du alltid hitta aktuell statistik rörande mäklare, företag, beslut och anmälningar.

Mer statistik
 

Kontakta oss

 

Hemsida

 

Linkedin

Våxnäsgatan 10 | Karlstad | 010-490 01 00

Prenumerera

 

Avanmälan

Vi rekommenderar att du prenumererar så länge du eller ditt företag har en registrering hos FMI. Vi använder nyhetsbrevet för att nå ut med viktig information, t.ex. om saker som rör din registrering eller den årliga avgiften.

Do not click this link