Allmänna arvsfondens nyhetsbrev maj 2024

Tips för pågående projekt
– nyheter om fördelade pengar
Läs brevet i webbläsare

Nyhetsbrev | Maj 2024

 


 

Bild tagen på grön mossa och vitsippa i sol.

Vårens beslut om stöd

— drygt 190 miljoner har fördelats över hela Sverige

Vid årets andra sammanträde den 23 april beslutade Arvsfondsdelegationen om att dela ut 199 969 934 kronor till 46 projekt över hela Sverige. Detta är den största summan som fördelats vid ett delegationsmöte sedan pandemin.

 

Läs listor med alla beviljade stöd

Äldre person sittande på säng håller händerna för ansiktet.
 

Projekt "Tantjour"
 

- Vår förhoppning med det här projektet är både att fler våldsutsatta äldre kvinnor ska få stöd, och att samhället i stort ska bli medvetet om frågan, säger Lisa Pehrsdotter, Kvinnojouren Blåklockan.

Läs mer om projektet

Barn på motorcyklar i hjälmar och skyddskläder redo att köra speedway..
 

Ny fart för speedway på Gotland!
 

Under aprilsammanträdet beviljades Gotlands Motorförenings Speedwayklubb lokalstöd. Det kan innebära början på en ny epok för sporten på ön.

Läs mer om projektet

Nyheter från arvsfondsdelegationen

Riksrevisionens rapport följs av ett yttrande från Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen
 

Socialdepartementet har bett om ett yttrande från Kammarkollegiet med anledning av Riksrevsionens rapport "Allmänna arvsfonden – pengar som söker mening (RiR 2024:2)" . Ett "yttrande" är myndighetens möjlighet att ge sin syn på något som inträffat. Den 29 april lämnades Kammarkollegiets yttrande till departementet och finns att läsa i sin helhet på vår webbplats. Där går det också att ta del av Arvsfondsdelegationens handlingsplan.

 

Läs hela yttrandet

 
 
Framsidan av verksamhetsberättelsen som illustreras med en äldre person i rollstol.
 

Verksamhetsberättelse för 2023
 

Ta del av spännande siffror från året som gick - bland annat visar det sig att ansökningarna om projekt till förmån för äldre ökat med 30 procent!

Läs hela verksamhetsberättelsen

När Allmänna arvsfonden ärver

Gravplats med träd och ljuslykta.
 

Hur fungerar det när fonden får ärva?

 

Här berättar Mathias Westrell om Arvsavdelningens verksamhet. Det är han och hans kollegor som tar hand om de arv som senare fördelas av Arvsfondsdelegationen till samhällsnyttiga projekt.

Läs mer

Kontakt

Två personer, en äldre och en yngre som tittar i en dator.
 

Fråga oss


Allmänna arvsfonden har särskilda telefontider då ni kan prata om er organisations projektidéer med våra handläggare.

Läs mer

Stöd och verktyg

 

Stöd och verktyg till pågående projekt


På arvsfonden.se berättar vi hur ni kan genomföra ert arvsfondsprojekt, viktig information om ekonomi och redovisning samt tips om hur vägen till ett lyckat projekt brukar se ut.

Läs mer

 
 
Facebook Instagram LinkedIn

Har du frågor om nyhetsbrevet? Kontakta: tips@arvsfonden.se

Allmänna arvsfonden finansierar utvecklande projekt till förmån för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre. Läs mer om vår verksamhet och våra kriterier på www.arvsfonden.se. Du får det här utskicket för att du har anmält intresse för att få Arvsfondens nyhetsbrev, för att du driver eller har drivit ett arvsfondsprojekt eller har kommit i kontakt med Allmänna arvsfonden i något annat sammanhang. Du kan avregistera dig här!

Allmänna arvsfonden | Box 2218 | 103 15 Stockholm | Webbplats

Do not click this link