juni

Nyhetsbrev från Statens inköpscentral

Läs brevet i din webbläsare

 


 

Statens inköpscentral   |   Juni 2024

Sista nyhetsbrevet innan sommaren

Första sommarmånaden juni är här och det är dags för ett nytt nyhetsbrev från oss på Statens inköpscentral.

Det har varit högt tryck i ramavtalsverksamheten under våren. Vi har startat många nya förstudier och upphandlingar, genomfört webbinarier om nya ramavtal och introduktionswebbinarier om avrop för nybörjare som ofta blir fullbokade. Har du inte bokat in dig än så har du fortfarande chansen den 14 juni. Under våren har vi också genomfört Leverantörsdagen för våra ramavtalsleverantörer och Avropadagen för myndigheter, kommuner och regioner som använder våra ramavtal. Läs mer om den i nyheten nedan och boka in den 24 oktober redan nu för höstens Avropadag.

Vi har tidigare informerat om att vi vidareutvecklar www.avropa.se. Sedan en tid tillbaka har vi, som du kanske sett, nya upphandlingssidor där du som användare på ett enklare sätt kan få den information du söker om planerade och pågående förstudier och upphandlingar och se vilken fas ramavtalet befinner sig i. Arbetet fortsätter så var beredd på lite fler nyheter framöver!

Nu tar nyhetsbrevet paus – vi återkommer igen i början av hösten – men se till att också följa Statens inköpscentral på Linkedin för att få all information och uppdateringar från oss.

Vi önskar dig en härlig och avkopplande sommar!

Anna Clara Wittgren och medarbetare

Nästa nyhetsbrev från Statens Inköpscentral kommer i september 2024.

Många deltagare på vårens Avropadag

Den 15 maj genomfördes vårens Avropadag och drygt 250 personer deltog under dagen, på plats i Stockholm eller digitalt via länk.

De inbjudna talarna bjöd på aktuella och spännande presentationer. Först ut var Daniel Westman, jurist specialiserad på it- och medierätt som berättade om rättsliga aspekter av att använda AI i offentlig förvaltning –med särskild inriktning på vad som är relevant i upphandlingssammanhang.

Från Myndigheten för digital förvaltning (Digg) kom Stina Hedlund och Anna Ekegren och berättade om Säker digital kommunikation (SDK), ett tryggt, enkelt och säkert sätt att skicka känslig information mellan den offentliga sektorns olika aktörer. Det är nu möjligt att ansluta till tjänsten hos Digg. Vi har i samråd med Digg tagit fram förslag till hur olika ramavtal kan användas för införande och användning av SDK. Mer information finns via länken nedan

Vår enhet för upphandlingsjuridik gjorde en fördjupning om Viten och skadestånd och chefer och medarbetareberättade om vad som är aktuellt och på gång hos oss. Deltagarna fick också möjlighet att träffa ramavtalsförvaltare, upphandlare och jurister som informerade om utvalda ramavtalsområden. Flera medarbetare fanns dessutom på plats för att ge möjlighet till dialog och svara på frågor.

Avropadagen arrangeras två gånger om året. Nästa gång blir den 24 oktober.

Läs mer om Säker digital kommunikation på avropa.se

till information om säker digital kommunikation
 

Följ oss på Linkedin!

Här berättar vi om nyheter och vad som är aktuellt och på gång hos oss i vår ramavtalsverksamhet, om aktiviteter, lediga tjänster med mera.

LinkedIn

Till vår Linkedin-sida

SEMINARIER

Planeringen för höstens webbinarier och seminarier är redan i full gång. Håll koll på när inbjudningar till nya webbinarier med anmälan publiceras på vår webbplats avropa.se.

Hade du inte möjlighet att vara med? Ta del av presentationerna som publiceras på avropa.se i efterhand.

8 okt: Reseinfodagen

Välkommen att anmäla dig till Reseinfodagen den 8 oktober 2024 08.30 - 13.00 på Klara Konferens & Happynings i Stockholm och digitalt.

Programmet vänder sig till personer på myndigheter som hanterar resefrågor.
 

Till anmälan och läs mer

 

24 okt: Avropadagen

Boka datumet för höstens avropadag redan nu! Program och anmälan kommer längre fram.

Avropadagen vänder sig till anställda på myndigheter, kommuner och regioner som använder våra ramavtal.
 

Till avropa.se

FÖRSTUDIER

Påbörjad: Hotelltjänster

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området hotelltjänster.

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

Ansvarig projektledare: Vendela Larsson
 

Till förstudiesidan

Till förstudiesidan hotelltjänster
 

Påbörjad: AV och distansmöten

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området AV och distansmöten.

Förstudien beräknas vara klar 2024-11-15.

Mer information kommer att läggas ut på avropa.se löpande under framtagandet av förstudien.

Ansvarig projektledare: Johan Aksberg

Till förstudiesidan

UPPHANDLINGAR

Påbörjad: Managementtjänster - verksamhets- och organisationsutveckling

Efter avslutad förstudie har vi beslutat att påbörja upphandling för Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU). Annonsering planeras till oktober 2024.

Har du frågor eller synpunkter, kontakta gärna ansvarig projektledare Adam Poellinger

Till upphandlingssidan

Till upphandlingssidan managementtjänster VU
 

Påbörjad:
Flygresor inrikes

Förstudien inför upphandling av flygresor inrikes är avslutad och beslut har fattats att ny upphandling ska genomföras.

På upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudierapporten.

Har du synpunkter eller frågor, kontakta gärna ansvarig projektledare Elin Björns.

Till upphandlingssidan

Till upphandlingssidan flygresor inrikes

Annonserad:

IT-konsulttjänster - verksamhetens IT-behov

Upphandling av IT-konsulttjänster, Verksamhetens IT-behov har annonserats i upphandlingsverktyget Mercell TendSign.

Sista anbudsdag är 2024-06-14.

Läs mer på upphandlingssidan

 

Annonserad:

Hotelltjänster

Upphandling av Hotelltjänster - anbudsområde Stockholm zon 8 har annonserats i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Sista anbudsdag är 2024-06-13.

 

Läs mer på upphandlingssidan

Annonserad: Rekryteringstjänster

Upphandling av Rekryteringstjänster har nu annonserats i upphandlings-verktyget Mercell Tendsign.

Sista anbudsdag är 2024-06-24.
 

Läs mer på upphandlingssidan

 

Annonserad:

E-litteratur

Upphandling av Litteratur har nu annonserats i upphandlingsverktyget Mercell Tendsign.

Sista anbudsdag är 2024-07-01.
 

Läs mer på upphandlingssidan

Annonserad:
Bärbara datorer

Detta är en upphandling i två steg med selektivt förfarande.

Sista dag att inkomma med ansökan är 2024-06-19.

Kommande ramavtal ska ersätta ramavtalet för Klienter.
 

Läs mer på upphandlingssidan

 

Annonserad:Datorer, mobiltelefoner & surfplattor

Detta är en upphandling i två steg med selektivt förfarande.

Sista dag att inkomma med ansökan är 2024-06-19.

Kommande ramavtal ska ersätta ramavtalet för Klienter och mobiltelefonlösningar.

Läs mer på upphandlingssidan

För mer information om upphandlingsprojektet som dessa båda upphandlingar ingår i, se avropa.se. Upphandlingarna finns tillgängliga i Tendsign.
Kontaktperson är Renée Skiver.

Tilldelningsbeslut:

IT-drift område
Mindre

Statens inköpscentral har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av IT-drift område Mindre den 10 maj 2024.

Inga överprövningar har inkommit och avtalsspärren löpte ut 2024-05-20.

För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslutet på avropa.se.

Avtalsstart IT-drift område Mindre 2024-11-14.
 

Läs mer på avropa.se

 

Tilldelningsbeslut: Hygien- och städprodukter

Statens inköpscentral har 2024-05-31 fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Hygien- och städprodukter dnr 23.3-10266-2023.

För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslutet på avropa.se.

Nu avvaktas avtalsspärr som löper t.o.m. 2024-06-10.

Välkommen att kontakta Gabrielle Lantz, ansvarig projektledare, vid frågor eller synpunkter.

Läs mer på avropa.se

ÖVERPRÖVNINGAR

 

Överprövad: IT-drift område Större

Dnr. 23.3-10639-2023

Efter fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av IT-drift område Större har en ansökning om överprövning inkommit till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Mer information kommer att publiceras löpande på avropa.se.

 

Överprövad: Management tjänster Utveckling chef och medarbetare

Efter fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av Managementtjänster Utveckling chef och medarbetare har en ansökan om överprövning inkommit till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Detta innebär att avtalsspärren förlängs. Mer information kommer att publiceras löpande på avropa.se.

 

Överprövad: Resebyråtjänster

Efter fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av Resebyråtjänster har en ansökan om överprövning inkommit till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Detta innebär att avtalsspärren förlängs.

Mer information kommer att publiceras löpande på avropa.se.

Överprövad: Möbler och inredning – status

Förvaltningsrättens dom i mål nr 2179-24 har överklagats till Kammarrätten som har fattat ett interimistiskt beslut om att Kammarkollegiet inte får ingå avtal i upphandlingen Möbler och inredning, inom följande delområden innan något annat har bestämts:

A. Arbetsplats och förvaring

D. Arkiv och magasin

E. Omklädning och vaktmästeri

F. Utemöbler

Kammarrätten kommer senare att ta ställning till frågan om prövningstillstånd.

Vid frågor om upphandlingen, kontakta William Friberg, ansvarig projektledare.
Vid frågor om ramavtalen, kontakta Stefan Persson, ansvarig ramavtalsförvaltare.

RAMAVTAL

 

Nytt: Möbler & inredning

Kammarkollegiet har tecknat ramavtal inom delområdena:

C. Textil inredning för fönstermiljö
I. Arbetsstolar.

Ramavtalen träder i kraft 2024-05-30.

Ansvarig ramavtalsförvaltare Stefan Persson

Till Delområde C. Textil inredning

Till Delområde I. Arbetsstolar

ramavtal delområde arbetsstolar

Förlängning: Hygien- och städprodukter

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga giltighetstiden för ramavtalen inom Hygien- och städprodukter till och med 2024-09-01, trots att det pågår en ny upphandling inom ramavtalsområdet.

För de fall de nya ramavtalen träder i kraft innan 2024-09-01 kommer nuvarande ramavtal omedelbart att upphöra efter uppsägning.
 

Till ramavtalssidan

Ramavtal som snart går ut

Managementtjänster – Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV)

löper ut den 2024-06-30 och det nya ramavtalet, med samma benämning, träder i kraft den 1 juli. För myndigheter som är i behov av managementtjänster kopplat till det här delområdet i närtid behöver avrop göras snarast, för att tilldelning ska kunna ske senast den 30 juni. I annat fall får avrop göras från det nya ramavtalet, från och med den 1 juli.
 

Till ramavtalssidan

WEBB - KONTAKT - PRENUMERATION

 

Sök bland förstudier, upphandlingar och ramavtal

Gå in på avropa.se om du vill läsa mer om befintliga ramavtal, pågående förstudier eller upphandlingar. Här hittar du information om samtliga ramavtal som upphandlats av oss på Statens inköpscentral.

 

Till avropa.se

Håll dig uppdaterad om vad som är nytt på vår webb

Du kan snabbt och enkelt via RSS-flöden prenumerera på nyheter och uppdateringar av de sidor du är intresserad av på avropa.se. För information om hur du gör följ länken nedan.
 

Hur du prenumererar - gå in på om webbplatsen RSS

hur du prenumererar på rss

Kontakta oss
 

Har du allmänna frågor om Statens inköpscentral?

Skicka e-post till ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Har du frågor om specifika ramavtalsområden?

Kontakta respektive ramavtalsansvarig förvaltare.
 

Fler kontaktuppgifter

 

Tipsa om vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet riktar sig till inköpare på myndigheter, kommuner och regioner som avropar från Statens inköpscentrals ramavtal samt till varu- och tjänsteleverantörer. Vet du fler som kan ha intresse av vårt nyhetsbrev? Sprid till kollegor eller andra som kan behöva information om de statliga ramavtalen.

Starta din prenumerationen genom att anmäla din e-postadress på avropa.se.
 

Prenumera på nyhetsbrevet

 

Postadress
Box 2218
103 15 Stockholm

Besöksadress
Stockholm

Slottsbacken 6
111 30 Stockholm

Besöksadress
Karlstad

Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad

Kontakt
registratur@kammarkollegiet.se
Hemsida
08-700 08 00

LinkedIn

Du får det här utskicket för att du har anmält intresse för vårt nyhetsbrev.
Klicka här för att avregistrera din adress

 

Do not click this link