Ett utskick från CVE

Öppna i webbläsare

 

7 februari 2024

 

Vecka 6

 
 

Fortbildning i metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism

CVE har under det senaste året erbjudit yrkesverksamma fortbildning i att använda ”Metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism”.

Under våren 2024 erbjuder vi ytterligare digitala fortbildningar som skräddarsys för anställda inom socialtjänsten, polisen och skolan.

Vårens fortbildningstillfällen kommer att erbjudas följande datum (klicka på ett datum för att anmäla dig):

För anställda inom polisen
Inställt onsdag 13 mars, 13.00 -16.00*
Onsdag 17 april, 13.00 -16.00

För anställda inom socialtjänsten
Inställt onsdag 20 mars, 13.00 -16.00*
Onsdag 24 april, 13.00 -16.00

För anställda inom skolan
Onsdag 10 april, 13.00 - 16.00
Torsdag 2 maj, 13.00 -16.00

* Datum är planerade i maj. Information presenteras inom kort på cve.se

Antalet platser är begränsade så anmäl dig i tid. Vi praktiserar principen ”först till kvarn”.

Utbildningsdagarna riktar sig anställda inom respektive yrkesgrupp som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor om våldsbejakande extremism.

Läs mer och anmäl dig på CVE.se
 
 

Fördjupningskurs om våldsbejakande högerextremism

Under våren genomför CVE en digital fördjupningskurs om våldsbejakande högerextremism med start den 4 april.

Kursen riktar sig till dig som har genomfört CVE:s grundkurs om våldsbejakande extremism eller har motsvarande kunskaper i ämnet, samt som i din yrkesroll kommer i kontakt med frågor om våldsbejakande extremism.

Sista ansökningsdagen är måndagen den 19 februari. Antalet platser till kursen är begränsad.

Läs mer om kursens innehåll och upplägg i länken nedan.

Läs mer och anmäl dig på CVE.se
 
 

Slutredovisning av uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare i landet

I september 2021 gav regeringen Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse (SiS) och Socialstyrelsen i uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare från kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer i hela landet. En slutredovisning av uppdraget presenterades förra veckan.

Myndigheterna har definierat begreppet avhoppare och skapat stödstrukturer för dem, med behov av intern implementering. Förslag inkluderar reglering av skyddat boende, förbättrad samverkan med regioner, och integrering av avhoppararbetet i det övergripande brottsförebyggande arbetet.

Samarbeten med CVE har initierats, och utvecklingsbehov betonas, särskilt inom kontroll av skyddade boenden och krav på utförare.

Regeringens proposition stödjer stärkta rättigheter i skyddat boende. Myndigheterna framhåller behovet av kompetenshöjande aktiviteter för kommuner, implementering av Socialstyrelsens modell för avhoppares uppföljning, samt nationell och regional samordning för avhoppararbetet.

Läs mer på Polisen.se

Fler kommuner söker stöd för avhoppare (Kriminalvården 30/1)

SiS del i nationellt stöd för avhoppare (SiS 29/1)

Arbetet med stöd till avhoppare ger resultat (Socialstyrelsen 30/1)

 

FN-experter: Terrorhotet högt i konflikzoner i Afrika och Afghanistan, ökat hot i Europa

En nyligen publicerad FN-rapport (pdf) från Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) varnar för fortsatt förhöjd risk för terrordåd från al-Qaida, IS och deras anslutna grupper i konfliktområden som Afrika och Afghanistan, inklusive ökad hotnivå i Europa.

Rapporten framhåller den nära relationen mellan Talibanregimen i Afghanistan och al-Qaida, och att koncentrationen av terroristgrupper i landet undergräver den regionala säkerheten. Det primära hotet inom Afghanistan tillskrivs IS, som behåller förmågan att utöka sitt inflytande både regionalt och globalt. Expertpanelen noterar att även om al-Qaida-anslutna grupper inte helt har återfått kapaciteten för långdistansoperationer, hyser de fortfarande globala ambitioner och engagerar ansträngningar för att återuppbygga kapacitet.

Trots IS nederlag i Irak och Syrien upprätthåller terrororganisationen en sammanlagd styrka på 3 000 till 5 000 krigare i de två länderna. IS i Syrien och Irak fortsätter att fungera som ett lågintensivt uppror med hemliga terroristceller som mestadels är bosatta i avlägsna och landsbygdsområden. Trots att dess militära kapacitet har försämrats, anpassar sig gruppen till genom att försöka utnyttja kryphål i säkerheten. Vissa i expertpanelen menar att påtryckningar mot terrorism i Syrien och Irak kan få IS att flytta sitt ledarskap till Afrika eller Afghanistan, där Afrika är den mer troliga destinationen.

Expertpanelen menar att Al-Qaida har förbättrat sina medieproduktioner i syfte att återställa trovärdighet, attrahera rekryter och fylla tomrummet över deras oförmåga att tillkännage en ny ledare. Den Hamas-ledda attacken den 7 oktober och den efterföljande konflikten i Gaza har resulterat i en förändring av al-Qaidas budskap, med fokus på al-Aqsa-moskéns helighet inom islam, vilket indikerar organisationens strategiska användning av situationen för att återfå relevans.

I Europa har de formella terrorhotnivåerna höjts efter dödliga attacker i slutet av 2023 i Frankrike och Belgien, tillsammans med icke-dödliga incidenter och gripanden i flera europeiska länder. Incidenterna understryker utlösande faktorer för självinitierade attacker, inklusive missnöje mot europeiska värderingar och upplevda kränkningar mot islam.

Utvecklingen av Israel/Hamas-konflikten och flera fall av koranbränningar har ökat ansträngningar från aktörer att radikalisera och rekrytera nya anhängare inom muslimska samhällen i Europa, med al-Qaida och IS-produktioner som försöker bidrar till religiös intolerans, kapitalisering av situationen av Gaza och uppmaningar till våld för deras ändamål.

Expertpanelen uppmärksammar också en förnyad trend (pdf) med individer från norra Kaukasus och centralasiatiskt ursprung som reser till Europa från Afghanistan eller Ukraina, vilket innebär en möjlighet för Islamiska staten i provinsen Khorasan (IS-K) att genomföra attentat i Västeuropa. I juli greps sju personer från Tadzjikistan, Turkmenistan och Kirgizistan i Tyskland. Personerna hade kopplingar till IS-K och misstänktes för att ha planerat attentat (DW 6/7).

Ytterligare oro inkluderar risken för att frigivna terrorister bildar terrorceller och det växande antalet minderåriga involverad i våldsamma radikaliseringsprocesser genom sociala medier, onlinespelsplattformar, alternativa internetplattformar och krypterade chattappar.

Läs FN-rapporten här (pdf)

Al Qaeda opens 8 new training camps, 5 madrasas, and a facilitation network to Iran in Afghanistan (Long War Journal 1/2)

Islamic State describes intense campaign against Shabaab in northern Somalia (Long War Journal 2/2)

US Exploring Consular Return to Afghanistan Without Recognizing Taliban Rule (Voice of America 1/2)

Islamic State Trying to Rise Under the Radar (Voice of America 31/1)

Iraq and US begin formal talks to end coalition mission formed to fight the Islamic State group (AP 27/1)

 
 

Radicalisation Awarness Network (RAN) söker deltagare till flera möten i mars

RAN Families, Communities & Social Care WG meeting – Supporting children growing up in an extremist family context, Prag 21-22 mars 2024

Detta RAN-möte med arbetsgruppen Families, Communities & Social Care, riktar sig till praktiker som arbetar med att förebygga och motverka arbete mot våldsbejakande extremism (P/CVE) med barn som växer upp i våldsbejakande extremistiska miljöer, som socialarbetare, familjestödsutövare, lärare, ungdomar eller samhällsarbetare som stöder barn och deras familj

Utövare som kan ge konkreta exempel från den dagliga praktiken, som upplever utmaningar med detta ämne och/eller som arbetar med inspirerande tillvägagångssätt är välkomna att svara på denna uppmaning till deltagare.

Läs mer här

 

RAN Thematic Event on Prison-exit continuum: How to create a smooth rehabilitation process from pre-release to post release?, Haag 22 mars 2024

RAN Practitioners söker deltagare med relevant expertis för att delta i ett tematiskt möte om kontinuumet från fängelse-exit. Mötet kommer att fokusera på hur man förbereder sig för frigivningen av våldsbejakande extremister eller terroristbrottslingar (VETOs) och hur man kan fortsätta arbeta med deras rehabilitering efter frigivning.

Läs mer här

 

RAN Mental Health meeting - The impact of incidents of mass (extremist) violence and related geopolitical developments on mental health and P/CVE, Lissabon 19-20 mars 2024

RAN söker lämpliga deltagare till arbetsgruppen RAN Mental Health möte om effekterna av incidenter med massvåld (extremistiskt) och relaterad geopolitisk utveckling på mental hälsa och P/CVE.

Läs mer här

 

Misstänkt terroristbrott mot Israels ambassad i Stockholm

I onsdags vid 13-tiden hittades ett misstänkt farligt föremål av Israels ambassadpersonal på insidan av staketet som omgärdar ambassadområdet. Föremålet bedömdes vara skarpt och förstördes av Nationella bombskyddet på plats.

Polisen, som spärrade av området, har inte avslöjat några detaljer om föremålet, och betonar att inga skador uppstod (Polismyndigheten 31/1). Sveriges statsminister Ulf Kristersson anser att situationen är "mycket allvarlig". Händelsen ledde till ökad övervakning av ambassaden och judiska institutioner i Sverige (Omni 31/1; TT 2/2).

Under fredagen tog Säkerhetspolisen över förundersökningen för det misstänkta brottet. Brottet rubriceras av åklagare vid riksenheten för säkerhetsmål som terroristbrott genom grovt olaga hot och försök till allmänfarlig ödeläggelse, skriver Säkerhetspolisen (2/2).

Säkerhetspolisen har inte gått in på några detaljer om händelsen på grund av att det råder förundersökningssekretess, men enligt flera uppgifter från media ska det röra sig om en handgranat (Expressen 2/2).

 

Kvinna häktad för folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse i Syrien

För två veckor sedan häktades en 51-årig kvinna på sannolika skäl misstänkt för folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse i Syrien under perioden augusti 2014 till december 2016 (Sveriges domstolar 26/1).

Kvinnan misstänks ha begått handlingarna mot yazidier, en uråldrig religiös minoritet i östra Syrien och nordvästra Irak. Åklagaren vill inte precisera vilka gärningar som ligger bakom rubriceringarna men säger att det inte handlar om mord.

Kvinnan nekar till brott och häktningsförhandlingen äger rum i Stockholms tingsrätt (TT 27/1). Åklagaren ska senast den 22 februari 2024 väcka åtal mot den misstänkta kvinnan.

51-åringen har tidigare dömts till sex års fängelse för att ha involverat sin då 12-årige son som barnsoldat, ett straff hon för närvarande avtjänar i fängelse. Pojken dödades 16 år gammal i strid i Syrien.

Tidigare förundersökningar nämnde inte aktivt deltagande i terrordåd, och under rättegången nekade kvinnan till brott. Kvinnan har tidigare försökt byta fängelse och har avslag på besökstillstånd samt videosamtal med sina barn. Kriminalvården anser att hennes våldsbejakande ideologi kvarstår, och risken för återfall i brott bedöms som hög (Expressen 20/4/2023).

Trots att kvinnan redan sitter i fängelse vill åklagaren, genom häktningen, kunna belägga henne med restriktioner. Bland annat handlar det om att förbjuda henne från telefonsamtal och besök (TT 27/1).

Läs mer på Omni/TT

Uppgifter kring attentatsplaner mot Sveriges konsulatet i Istanbul

Förra året greps 18 personer som svurit trohet till IS-K av turkisk säkerhetstjänst. Gruppen ska ha planerat att attackera Sveriges konsulat i Istanbul, som ett svar på koranbränningarna. Enligt åtalet planerade de även en attack mot Nederländernas generalkonsulat i Istanbul. Attackerna ska ha varit ett svar på koranbränningarna i Sverige och Nederländerna.

I privata meddelanden ska gruppen ha diskuterat den låga säkerheten och attackplaner. De ska bland annat ha diskuterat hur de skulle övermanna de två säkerhetsvakterna och sedan öka antalet döda genom att använda handgranater, rapporterar Arti Gercek.

Tre män ska ha varit ansvariga för attackplanen mot det svenska konsulatet. Med hjälp av bombbälten, automatkarbiner och handgranater ska de gå in i konsulatet för att sedan spränga sig själv. Männen ska ha kommit till Istanbul från den ryska republiken Dagestan.

De övriga gripna är från Tadzjikistan, Kirgizistan och Azerbadjan. Samtliga av de 18 gripna ska ha tagit sig till deras operativa cell i Istanbul från olika delar av världen, varav flera från Afghanistan. Enligt Arti Gercek, som hänvisar till åtalet, ska IS-K ha använt Turkiet som en bas för deras operationer i Europa, rapporterar Expressen (23/1).
 

Läs mer på Expressen

 

Turkiska polischefen: Inga bevis på förestående konsulatdåd i Istanbul (SVT 05/02/2023)

15 gripna – påstås ha planerat dåd mot Sveriges konsulat (SVT 05/02/2023)

 

Stöd till högerextremt parti stoppas i Tyskland

Den tyska författningsdomstolen i Karlsruhe har beslutat att det högerextrema partiet Die Heimat, tidigare Tysklands nationaldemokratiska parti (NPD), bedriver en grundlagsstridig politik.

Domstolen pekar på partiets "rasistiska och särskilt antimuslimska, antisemitiska och antiromska politik", och anser att partiet inte bara står i opposition till den fria demokratiska samhällsordningen utan också strävar efter att omkullkasta den. Som en konsekvens av detta kommer partiet att bli avskuret från det statliga partistödet under de kommande sex åren, rapporterar DW (23/1).

År 2017 gjordes ett försök att helt förbjuda partiet men författningsdomstolen bedömde att det inte utgjorde ett tillräckligt hot mot Tyskland.

Beslutet om upphävningen av partistödet fattas i ett läge där hundratusentals människor i Tyskland har demonstrerat mot ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland (AfD), sedan det avslöjats att partiföreträdare hållit ett ljusskyggt möte för att diskutera möjligheterna att tvångförvisa miljontals människor ur Tyskland, något som tidigare uppmärksammades i CVE:s nyhetsbrev. AfD följs aktivt av det tyska författningsskyddet som granskar extremistiska tendenser i Tyskland.

Läs mer på DW

 

Germany: AfD youth group can be classified as 'extremist' (DW 6/7)

About 200,000 people protest across Germany against far-right AfD party (The Guardian 3/2)

How does Germany ban foreign far-right extremists? (DW 31/1)

Ban the AfD or fight it? Germany grapples over how to counter the far-right (Reuter 31/1)

Germany's AfD risks losing funding over anti-democratic actions (DW 22/1)

Elev gripen misstänkt för att planera attentat mot skola i Spanien

En 17-årig syrisk student som misstänks ha kopplingar till terrororganisationen IS och dom planerat ett attentat mot sin gymnasieskola har beordrats av Spaniens högsta domstol att hållas häktad i ett ungdomsfängelse i minst sex månader.

Domaren citerade "brott av enormt allvar" och "fasta bevis" för den misstänktes innehav av substanser för hemgjorda sprängämnen, tillsammans med manualer för deras tillverkning.

17-åringen, som hade svurit trohet till IS på sociala medier, beskrevs som mycket radikaliserad, militärbesatt och uppvisande homofobiska och antisemitiska tendenser.
Polisen tror att en attack mot den misstänktes gymnasieskola var nära förestående, vilket ledde till att han greps, rapporterar Reuters (23/1).

Läs mer på Reuters

 

Flera gripna efter IS-atack mot kyrka i Istanbul

Terrororganisationen IS har påtagit sig ansvaret för attacken mot en katolsk kyrka i lstanbul förra söndagen. Det var under en gudstjänst som två maskerade män gick in i kyrkan och sköt en 52-årig turkisk man till döds. De misstänkta uppges komma från Tadjikistan och Ryssland, skriver TIME (29/1).

Efter incidenten genomförde turkisk polis räder på 30 platser och greps 47 personer (Euronews 29/1). I fredags hade 25 personer formellt gripits, inklusive två misstänkta gärningspersonerna, vilka misstänkts vara kopplade till IS, enligt uttalanden från justitieministern Yilmaz Tunc, rapporterar Reuters (2/2).

IS har tidigare inte riktat attacker mot religiösa mål i Turkiet. Landet har dock drabbats genom åren av dödliga attacker från IS, inklusive en skjutning mot en nattklubb i Istanbul 2017 och ett bombdåd i Ankara 2015. Sedan juni 2023 har turkiska myndigheter fängslat 2 086 personer med misstänkta kopplingar till IS (Reuters 2/2).

Skärmbild från ICCT

Prosecution, Rehabilitation and Reintegration of Female Violent Extremist Offenders in Europe

Kvinnor utgjorde cirka 20 procent av de individer som lämnade Europa för att ansluta sig till den så kallade Islamiska staten i Syrien och Irak. Under de senaste åren har dessutom ett antal terroristkomplotter i Europa involverat kvinnor. Som ett resultat av detta har uppfattningen om dessa kvinnor utvecklats avsevärt sedan 2015. Från att först ses som offer finns det nu en större uppmärksammahet kring deras roller inom en terroristorganisation, såväl som för det hot de kan utgöra i fängelset och efteråt.

Denna bok, baserad på ett omfattande antal fall, fokuserar på kvinnliga våldsbejakande islamistiska extremistbrottslingar i Belgien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Genom att använda insikter från 69 intervjuer med relevanta praktiker och beslutsfattare, samt analysera domstolsbeslut för 277 kvinnliga extremistbrottslingar, presenterar denna unika datadrivna jämförande studie en aktuell översikt över dessa kvinnors olika profiler och roller.

Den ger även en grundlig bedömning av ramarna och praxis i Europa när det gäller hanteringen av kvinnliga extremistbrottslingar inom det straffrättsliga systemet, vilket inkluderar åtal, fängelseledning, rehabilitering och återanpassning.

Boken går att ladda ner kostnadsfritt på ICCT:s webbplats.

Läs mer på ICCT

 
Skärmbild från CREST

Trauma, Adversity & Violent Extremism: A Systematic Review

I denna systematiska översikt från Centre for Research and Evidence on Security Threats (CREST) granskar författarna hur trauma, motgångar och våldsbejakande extremism är kopplade genom att systematiskt gå igenom forskning efter år 2000.

Analysen bygger på tidigare arbete och undersöker radikaliseringsmodeller samt tar upp hur trauma påverkar extremisters livshistoria och deras väg mot radikalisering.

Rapporten har åtta avsnitt som behandlar viktiga begrepp, den konceptuella ramen, metodik och tre analytiska delar. Den avslutas med en sammanfattning av viktiga resultat och ger rekommendationer till forskare, beslutsfattare och praktiker baserat på den ingående utforskningen av traumas konsekvenser för förståelse och hantering av våldsbejakande extremism.

Läs mer på CREST

www.cve.se

CVE, Box 1386,
111 93 Stockholm

Tel: 08-527 44 200
E-post:
info@cve.se

Prenumerera på nyhetsbrevet | Läs tidigare nyhetsbrev

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link