Ett utskick från CVE

Öppna i webbläsare

 

23 januari 2024

 

Vecka 4

 

Anmäl dig till Samling mot våldsbejakande extremism, 23-24 maj 2024

Nu öppnar anmälan till 2024 års upplaga av CVE:s årliga konferens, Samling mot våldsbejakande extremism. Konferensen hålls på Clarion Hotel Sign i Stockholm mellan torsdag och fredag den 23–24 maj.

Konferensen är kostnadsfri och riktar sig till yrkesverksamma som i arbetet kommer i kontakt med frågor om våldsbejakande extremism.

Mer information om konferensen, inklusive program och registrering, hittar du i länken nedan.

Läs meroch anmäl dig till konferensen här
 
 

Förebygga, förhindra, skydda och hantera: Ny nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism

Regeringen har tagit fram en ny samlad nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism som presenterades den 8 januari. Strategin delas in i fyra områden; Förebygga, Förhindra, Skydda och Hantera.

Strategin tar upp CVE som en nyckelaktör i det förebyggande arbetet: ”CVE har en viktig roll i att hålla ihop det myndighetsgemensamma arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism och kan erbjuda yrkesverksamma stöd”.

Strategin uttrycker bland annat att centret ska fortsätta att ge kommuner vägledning och utveckla stödet till yrkesverksamma som möter individer i riskzonen och individer som kan utgöra en risk för samhället i syfte att få fler att lämna våldsbejakande extremistiska miljöer.

Strategin slår fast att det är svårt att skydda samhället mot alla hot, men genom att alla relevanta samhällsaktörer har en tydlig roll skapas förutsättningar för ett framgångsrikt arbete.

Läs mer på Regeringen.se

Uppdrag att vidta åtgärder för att införliva den nya strategin mot våldsbejakande extremism och terrorism i myndigheternas verksamheter (Regeringskansliet 15/1)

Statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer samlar Samverkansrådet mot terrorism (Regeringskansliet 18/1)

 
 

Metodstöd för att stärka skolans förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och skolattacker

I juni 2022 fick CVE vid Brottförebyggande rådet ett regeringsuppdrag att ta fram ett metodstöd och informationsmaterial för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism och radikalisering i skolan.

Uppdraget genomfördes inom ramen för verksamheten vid CVE och skulle bygga vidare på ett tidigare metodstöd som centret tagit fram till socialtjänst och polis, och vara särskilt anpassat för att användas i skolan.

Stödmaterialet presenterades för regeringen den 1 december 2023 och publicerades i början av januari.

Stödmaterialet hittar du på CVE:s publikationsverktyg och på Skolattack.se

Läs mer på CVE.se
 
 

Tecknen: Så vet du om en anställd radikaliserats

Tidigare i december intervjuades Elias Carlberg, handläggare på CVE, av TLNT[1] om hur kan arbetsgivare om man upplever att en arbetstagare radikaliseras.

CVE har tidigare analyserat domar från Arbetsdomstolen för vägledning med fokus på vilka juridiska möjligheter arbetsgivare har i liknande situationer

”Misstänks kopplingar till terrorverksamhet ska polisen kontaktas. Det går också alltid att ringa till CVE för råd och stöd, säger Elias Lomfors Carlberg, till TLNT.

[1] ”Sveriges nya arena för talang & ledarskap”

Läs intervjun på TLNT

CVE: Våldsbejakande åsikter - ett skäl för arbetsrättsliga åtgärder? En översikt av domar i Arbetsdomstolen (2020)

 
 

Anmäl dig som talare till Stockholm Criminology Symposium

Nu kan du skicka in ditt abstract till Stockholm Criminology Symposium, som äger äger rum den 10–12 juni 2024.

Årets huvudtema är “Trust and legitimacy in the work to combat crime”, och i år kommer det andra temat att vara ”When children commit crime”. Som vanligt finns också ett generellt tema, ”Contemporary criminology”.

Sista dagen att skicka in abstracts är torsdag den 29 februari 2024.

Stockholm Criminology Symposium arrangeras av Brottsförebyggande rådet.

Läs mer och skicka in ditt abstract på The Stockholm Criminology Symposiums webbplats.
 
 

Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier

Den 11 januari överlämnades ett betänkande av Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet till justitieminister Gunnar Strömmer.

Utredningen har haft i uppdrag att överväga och lämna författningsförslag i syfte att minska offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier.

Uppdraget har omfattat såväl vissa straffrättsliga frågor som åtgärder för att minska exponeringen av offentliganställdas namn i beslut och andra handlingar som dokumenterar åtgärder, samt stärka skyddet för uppgifter om offentliganställda och deras närstående.

Utredningen föreslår ett flertal straffrättsliga förändringar. Bland annat att;

bestämmelserna om våld eller hot mot tjänsteman ska utvidgas och förtydligas, exempelvis genom att tillämpningsområdet för hot mot tjänsteman utvidgas till att omfatta inte bara hot om våld utan även hot om andra brottsliga gärningar,
maximistraffen skärps för bland annat våld eller hot mot tjänsteman från fängelse i två år till fängelse i tre år,
ett nytt brott – förolämpning mot tjänsteman – införs, och
upprepade fall av våld eller hot mot tjänsteman, angrepp mot tjänsteman och förolämpning mot tjänsteman ska kunna utgöra olaga förföljelse.

 

Vidare lämnar utredningen förslag som rör sekretess inom den personaladministrativa verksamheten och uppgifter om polisstudenter, skriver Justitiedepartementet i ett pressmeddelande (11/1).

Ändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2025.

Läs mer på Regeringen.se
 

Beslut om fortsatt hög terrorhotnivå

Den 7 januari beslutade säkerhetspolischef Charlotte von Essen att terrorhotnivån kvarstår på en hög nivå, en fyra på en femgradig skala.

Ökad islamofobi i Sverige bidrar till det ökade terrorhotet från våldsbejakande islamism, där Sverige ses som ett prioriterat mål.

Hotet involverar både ensamagerande individer och grupper med kopplingar utomlands. Samtidigt finns ett fortsatt attentatshot från högerextremism och individer med en ”blandad, i hopplockad ideologi”.

Säkerhetsläget i Sverige bedöms som allvarligt och förväntas bestå under en längre tid med komplexa hot som kan förstärkas av snabba händelseutvecklingar.

Läs mer på Säkerhetspolisen

 

Underrättelsecheferna: Hur ser hoten mot Sverige ut? (SR 8/1)

Höjning av terrorhotnivån till högt hot (Säkerhetspolisen 17/8/2023)

 

Israel: Ambassad i Sverige tilltänkt terrormål

Enligt israelisk underrättelseinformation har den terrorstämplade islamistiska organisationen Hamas haft avsikt att attackera Israels ambassad i Sverige.

Hamas förnekar dessa påståenden och kallar dem för lögn samt hävdar att de aldrig har genomfört operationer utanför Palestina. Även om uppgifterna är ännu inte bekräftade föreslår vissa experter att man avvaktar kommentarer från svenska myndigheter och påpekar att Hamas historiskt sett inte har genomfört attacker utomlands.

Uppgifterna kommer efter omfattande gripanden i Europa under mitten av december, bland annat i Danmark. Sju personer utreds för misstänkta terrorplaner, som enligt danska säkerhetspolisen (PET) har kopplingar till Hamas.

Svenska Säkerhetspolisen vill inte kommentera uppgifterna utan hänvisar till PET, som i sin tur åberopar utredningssekretess. Det är inte fastställt om uppgifterna från Israel har kopplingar till den danska utredningen, rapporterar TT/SVT (13/1).

Läs mer på SVT

Finsk högerextremistisk terrorcell åtalas

Biträdande riksåklagaren har väckt åtal mot personer i det så kallade Kankaanpää-fallet. Åtalet gäller sex personer och 27 åtalspunkter, inklusive terroristbrott, sprängämnes- och vapenbrott samt andra våldsbrott begångna mellan 2018–2023. Gruppen misstänks bland annat för att ha planerat ett bombdåd mot en flyktingförläggning i Niinisalo.

Fallet uppdagades 2021, vilket då uppmärksammades i CVE:s nyhetsbrev, efter att polis uppgav att de misstänkta i terroristiskt syfte hade stulit eller på annat sätt skaffat och hanterat skjutvapen, dynamit och gödsel, samt övat på att använda vapen. De ska också ha tillverkat sprängmedel av gödsel.

Enligt biträdande riksåklagaren har flera av brotten kopplingar till högerextremistisk och rasistisk ideologi. Flera beslut om åtalseftergift har fattats på grund av brist på bevis. Rättegången kommer att hållas vid Satakunta tingsrätt vid en senare tidpunkt.

Läs mer på Yle

 

Ytterligare en finsk terrorcell åtalas (Expo 17/1)

Terrorplaner i Danmark kopplas till Hamas

Åklagarsidan tillkännagav vid en dansk rättegång att sju personer är misstänkta för att ha deltagit i planeringen av potentiella terrordåd i Danmark. Räderna genomfördes den 14 december 2023 i Köpenhamn, Odense och Århus.

Underrättelseinformation från Israel om en koppling till Hamas har bekräftats, vilket är en av få kända detaljer. Av de sju misstänkta sitter tre personer häktad, varav två ska vara kvinnor i 20-årsåldern. Tre personer är häktade i sin frånvaro och en person har släppts på fri fot då det inte fanns tillräckliga skäl för häktning.

De konkreta planerna för de misstänkta terrordåden är ännu okända, och den danska säkerhetspolisen PET ingrep tidigt i planeringsstadiet.

Tidiga rapporter kring gripandena uppmärksammade kopplingar till det kriminella gänget Loyal to familia som har förbjudits i Danmark. Bland de misstänkta finns en person från Malmö med kopplingar till gängkriminalitet som för närvarande befinner sig i Libanon.

I samband med de danska räderna genomfördes också tillslag i Tyskland, där flera Hamas-medlemmar greps för misstankar om planerade terrorattacker mot judiska mål. Trots detta har dansk polis ännu inte bekräftat någon direkt koppling mellan de två fallen, rapporterar TT/SVT (12/1).

Terrorplanerna i Danmark har tidigare uppmärksammats i CVE:s nyhetsbrev

Läs mer på SVT

 

Israel-Gaza war behind surge in Islamist activity, says UK counter-terror head (The Guardian 19/1)

Hamas Says October 7 Attacks ‘Necessary Step,’ But Admits ‘Faults’ (The Defence Post 21/1)

 

Tyskland vill utvisa 25-åring misstänkt för terrorplaner mot Kölnerdomen

Tyska myndigheter driver en utvisningsprocess för en 25-årig tadzjikisk medborgare som misstänks ha planerat en terrorattack på nyårsafton mot Kölnerdomen. Dortmunds tingsrätt har beviljat ett utvisningsbeslut den 12 januari.

Polisen sa att de inte kommer att kommentera frågan ytterligare i sitt korta uttalande förra lördagen. Ofta när myndigheter i Tyskland begär ett utvisningsbeslut betyder det att den misstänkte hade tagit sig in i landet illegalt, skriver DW (13/1).

Den misstänkte 25-åringen greps den 31 december tillsammans med tre andra, vilka alla har släppts på fri fot. Polisen har ännu inte lämnat några uppgifter om varför 25-åringen är den ende som fick sitta kvar i häktet.

En annan 30-årig tadzjikisk misstänkt i en separat incident och som greps på julafton i staden Wesel norr om Köln, sitter också häktad. Österrike har utfärdat en europeisk arresteringsorder på den 30-åringen som misstänkt för terroristbrott och utlämningsförfaranden pågår fortfarande.

Den planerade attacken på nyårsafton, riktad mot folkmassor nära katedralen, ska ha varit kopplad till Islamiska staten i provinsen Khorasan (IS-K) vilket föranledde skärpta säkerhetsåtgärder på nyårsafton, rapporterar DW (13/1).

Om Islamiska staten i provinsen Khorasan

IS-K, som grundades 2014 och blev en formell del (eller "provins") av IS i januari 2015, har varit den mest aktiva terroristgruppen i Afghanistan sedan 2021.

År 2022 hölls gruppen ansvarig för de tredje flesta dödsfallen i världen efter IS och al-Shabaab. IS-K fick avsevärt mer internationell uppmärksamhet efter attacken på Kabuls flygplats under USA:s evakuering från Afghanistan 2021, där 170 civila afghaner och 13 amerikanska soldater dödades.

Från 2022 har ISK övergått till att främst rikta sig mot talibanerna. IS-K började också genomföra utländska operationer i bland annat Pakistan och Iran.

Som svar på koranbränningarna i Nederländerna och Sverige har IS-K också offentligt utsett dessa länder som möjliga mål i framtiden (ICCT 12/1).

Läs mer på DW

 

CVE: Våldsbejakande extremism i Afghanistan (December 2022)

CVE: Islamiska staten i provinsen Khorasan (Augusti 2022)

Taliban Counterterrorism Against the Islamic State (RUSI 19/1)

Is the Islamic State in Khorasan Still A Threat? (RUSI 19/1)

Is the Islamic State still a threat to Europe? (Euronews 9/1)

The Enduring Duel: Islamic State Khorasan’s Survival under Afghanistan’s New Rulers (CTC Sentinel, Augusti 2023)

Tusentals demonstrerade mot högerextremism i Tyskland

Den 10 januari avslöjade grävande journalister vid den tyska nyhetssajten Correctiv att omkring 20 personer höll ett hemligt möte på ett hotell i Potsdam utanför Berlin i november.

Högt uppsatta politiker från partiet Alternativ för Tyskland (AfD) träffade högerextremister, företagsledare och sympatisörer och diskuterade migrationspolitik och hur det kan göras möjligt att tvångsförvisa miljontals människor från Tyskland. I den gruppen inkluderades personer som har tilldelats tyska medborgarskap men som inte har etniskt tyskt ursprung eller inte anses vara tillräckligt anpassade.

En av mötesdeltagarna var en nära medarbetare till AfD:s partiledare Alice Weidel. En annan deltagare var Martin Sellner, ledare för den högerextrema österrikiska organisationen Identitära rörelsen, IBÖ, som driver konspirationsteorin om att ett avsiktligt "folkutbyte" pågår i Europa. På plats fanns också två politiker från kristdemokratiska CDU (Corrective 15/1).

AfD, som enligt opinionsundersökningar är landets näst största parti, förnekar att planerna är en del av deras politik.

Avslöjandet har väckt reaktioner i Tyskland och flera demonstrationer mot högerextremism har hållits i flera tyska städer med tusentals deltagare under den senaste veckan.

Under helgen hölls flera demonstrationer runtom i landet med uppskattningar mellan 250 000 demonstranter på lördagen respektive 100 000 och 200 000 på söndagen (Reuters 21/1; Omni 21/1).

 

Germany's AfD could lose funds for anti-democratic behavior (DW 22/1)

Turmoil in Germany over neo-Nazi mass deportation meeting – explained (The Guardian 19/1)

Tyska AFD misstänks hota demokratin – nu höjs röster för att förbjuda partiet (DN 17/1)

Politicians from Germany’s AfD met extremist group to discuss deportation ‘masterplan’ (The Guardian 10/1)

 

Storbritannien kan förbjuda islamistisk organisation

Storbritanniens inrikesminister James Cleverly har meddelat att den internationella islamistiska organisationen Hizb ut-Tahrir kommer att förbjudas från att organisera sig i Storbritannien.

Detta med hänvisning till anklagelser om antisemitism och aktivt främjande av terrorism, särskilt i relation till gruppens svar på israeliska attacker mot Gaza.

Förbudet, om det godkänns av parlamentet, skulle kriminalisera stödjande verksamheter och att tillhöra organisationen, med potentiella påföljder som inkluderar fängelsestraff.

Beslutet kommer mitt i kritiken av Hizb ut-Tahrirs agerande och uttalanden kring Israel/Hamas-konflikten, och gruppen har uttryckt avsikter att utmana förbudet i domstol.

Läs mer på The Guardian

 

Counter Extremism Project: Extremist Groups - Hizb ut-Tahrir

What is ‘antisemitic’ Islamist group Hizb ut-Tahrir and what does it want? (The Guardian 15/1)

Home Office to ban Hizb ut-Tahrir as terror group (BBC 15/1)

Kostnadsfri utbildning från R2COM och utbildningsmaterial om polarisering från DARE

Radicalisation and Violent Extremism Prevention in the Community (R2COM) erbjuder en onlineutbildning speciellt utformat för icke-statliga organisationer och civilsamhällesorganisationer som syftar till att stärka deras engagemang i förebyggande och motverkande arbete mot våldsbejakande extremism. Utbildningen innehåller bland annat moduler om radikalisering, mekanismer och utmaningar kring radikalisering i fängelser samt förebyggande av radikalisering efter frigivning. Läs mer här

EU-projektet DARE har utvecklat material för att bemöta och hantera polarisering i och utanför klassrummet för att ta upp svåra ämnen och för att bygga gemenskap. Materialet, som nu publicerats, innehåller bland annat animationsvideor, lektionsplaner, samt en depolariseringshanbok med övningar. Ämnena inkluderar polarisering, desinformation, radikalisering, mångkultur och social sammanhållning. Läs mer här

Bild: ICCT

Ny poddcastserie om anti-institutionell extremism från ICCT

International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) har publicerat två avsnitt av den nya podcastserien "Anti-institutional Extremism: Causes and Responses".

I det första avsnittet diskuterar gästerna Tore Bjørgo och Bàrbara Molas bland annat begreppet anti-institutionell extremism, vilka som engagerar sig inom denna form av extremism och hur fenomenet har utvecklat sig. Lyssna här

I det andra avsnittet gästar Martha Crenshaw och Arie Perlinger och diskuterar exempel på anti-institutionell extremism i Nordamerika. I avsnittet diskuteras bland annat vilka som engagerar sig i anti-institutionell extremism, deras ideologiska utgångspunkter och hur dessa aktörer är sammankopplade med andra aktörer i USA och Europa. Lyssna här

Moderator för serien är Joana Cook vid ICCT.

Läs mer på ICCT

 

RTV Trend Report 2023

I december publicerade C-REX rapporten RTV Trend Report 2023.

Rapporten presenterar nyckelrön från RTV-databasen angående bland annat attackfrekvenser, måltavlor, förövare och vapen.

Rapporten innehåller även en fallstudie av Frankrike och analyser av antistatlig extremism och attackplaner.

Läs mer på C-REX

www.cve.se

CVE, Box 1386,
111 93 Stockholm

Tel: 08-527 44 200
E-post:
info@cve.se

Prenumerera på nyhetsbrevet | Läs tidigare nyhetsbrev

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link