23-04-2020

Öppna i webbläsare

VECKA 17 x 2020-04-23

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå). CVE:s omvärldsbevakning ges ut varje torsdag och tar upp relevanta händelser i Sverige och omvärlden med koppling till ideologiskt motiverad brottslighet.

Tipsa gärna andra om omvärldsbevakningen!

 

Flaggor med hakkors hissade på flera orter i Sverige

Under natten till måndagen (20/4) har det hissats flaggor med hakkors i flera svenska städer. Händelserna tycks vara koordinerade och ska ha skett i samband årsdagen för Adolf Hitlers födelse. Flaggor upptäcktes vid Tekniska högskolan i Karlshamn och vid stortorget i Karlskrona, samt på flera platser i Östergötland.

Enligt EXPO har aktivister tillhörande Nordiska motståndsrörelsen, NMR hissat hakkorsflaggor på offentliga platser på samma datum tidigare år. CVE följer utvecklingen på de orter där flaggor har hissats.

 

Sabotage mot 5G-master efter konspirationsteori

I samband med coronapandemin sprids konspirationsteorier om att etableringen av 5G ligger bakom virusets spridning. På flera håll i världen ökar nu vandalisering mot nätets infrastruktur. Även i Sverige har det skett sabotage, fredagen den 17 april uppmärksammade Aftonbladet att 5G-master fällts på flera håll i Skåne. Polisen spekulerar om kopplingar till såväl konspirationsteoretiker, som främmande makt och extremistgrupperingar.

Under onsdagen (22/4) uppgav Ericsons VD Börje Ekholm att bolagets anställda trakasserats på grund av konspirationsteorier kring coronapandemin och 5G. Sabotage och vandalisering har även skett mot master i England och Nederländerna i april. Tidningen Expressen skriver bland annat om filmer som sprids i sociala medier visandes brinnande mobilmaster i England.

Europeiska utrikestjänstens antidesinformationsenhet East StratCom uppmärksammade förra veckan (13/4) att en rysk desinformationskanal uppmanar Althögersympatisörer att utnyttja coronakrisen till att störta samhällsordningen genom upplopp. Budskapet knyter an till flera coronarelaterade konspirationsteorier om att viruset är skapat av människor, samt att vaccin kan användas till att implantera mikrochip i människor.

Även den svenska Säkerhetspolisen har uppmärksammat spridningen av desinformation och sabotage. I ett nyligen tillgängliggjort utskick aviserat till myndigheter framgår det att andra länders aktiviteter för att försvaga Sverige har ökat samtidigt som förutsättningar för underrättelseinhämtningar förändrats i takt med den snabba teknikutvecklingen. Säkerhetspolisen uppmanar nu staten att vara beredd på förändringar i säkerhetsläget. CVE följer utvecklingen och uppmanar till ett källkritiskt förhållningssätt och att förlita sig på bekräftad myndighetsinformation.

 

Demonstrationer i USA med koppling till högerradikalism

Tusentals aktivister har de senaste veckorna samlats för att demonstrera mot nedstängningen av det amerikanska samhället, som skett i samband med coronapandemin. Rörelsen, som i engelskspråkiga medier, har kommit att kallas ”the anti-stay-at-home movement” riktar sitt motstånd mot delstaternas administration som följer den amerikanska folkhälsomyndigheten uppmaning till karantän och social distansering.

President Trump har vid återkommande tillfällen kommit i osämja med guvernörer om hur coronapandemin ska tacklas, och i fredags (17/4) fick aktivisterna medhåll av den amerikanska presidenten som twittrade sitt stöd. Trumps tweets beskrivs av den btidningen The Guardian som en uppmaning till civil olydnad som aldrig tidigare skådats från en sittande president.

Protesterna fick internationellt intresse i onsdags (15/4) då beväpnade demonstranter samlades i Michigan utanför statens Kapitolium i Lansing. Där utryckte demonstranterna sin frustration mot hur delstaten försöker att åtgärda pandemin. Organisatörerna hävdar att demonstrationerna har växt fram som en gräsrotsrörelse, men mediers granskning visar det motsatta. Snarare är de sprungna ur traditionella högerkonservativa grupperingar som är finansierade av högerpopulistiska donatorer, varav en har koppling till USA:s utbildningsminister Betsy DeVos.

Demonstrationer på fler platser i USA mot myndigheterna kan vara att vänta den kommande tiden.

 

Flera döda efter skjutning i Kanada

En gärningsman förklädd till polis dödade minst 17 personer i ett vansinnesdåd. Skjutningen pågick i två dygn på flera platser i provinsen Nova Scotia där den misstänkte mannen färdats i en begagnad polisbil. Dagens nyheter beskriver han som besatt av polisväsendet och det ska ha funnits både polisutrustning och uniformer samt två begagnade polisbilar i ett av hans hem. Bland de döda finns minst en polis från RCMP, Kanadas ridande polis.

Skjutningen är en av de värsta i Kanadas historia och enligt lokal polis finns det tecken på att attacken ska ha varit planerad över en längre tid men det finns inga tecken på politiskt eller ideologiskt syfte med händelsen. Enligt en artikel publicerad i tidskriften VICE framgår det att attacken utnyttjas av både högerextremister och konspirationsteoretiker för att gynna eget gagn.

Den misstänkte ska ha dödats av polis söndagen den 19 april. Gärningsmannen ska ha varit en 51-årig tandläkare.

 

Försämrat människorättsläge i Polen

Under de senaste veckorna har människorättsläget i Polen försämrats väsentligt. Europadomstolen beordrade den åttonde april Polens regering att lösa upp ett kritiserat disciplinärt råd för Polens högsta domstol. Rådet består av politiskt tillsatta ledamöter och anses underminera rättsväsendets oberoende. Reaktionerna från Warszawa har varit trotsiga.

Förra fredagen (17/4) röstade Europaparlamentet igenom en resolution som fördömde Ungerns och Polens auktoritära tilltag under coronapandemin. I Polens fall kritiserades det regerande partiet Lag och rättvisas (PiS) beslut att genomföra presidentvalet den 10 maj, trots pågående pandemi. I resolutionen kritiseras beslutet för att det riskerar att ”äventyra polska medborgares liv samt underminera förutsättningarna för fria, jämlika, direkta och konfidentiella val”. Enligt den centraleuropeiska debattplattformen Visegrád Insight vill PiS undvika att presidentvalet hålls under en eventuell coronaorsakad lågkonjunktur. Något som kan äventyra partiets föredragna kandidat, sittande president Andrzej Dudas, chans att bli omvald. Landets rådande coronarestriktioner innebär att oppositionskandidater saknar möjlighet att åka på kampanjresor inom landet. Samtidigt berörs inte presidenten av samma begränsningar. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas (OSSE) människorättsgren har tidigare riktat skarp kritik mot beslutet att inte skjuta upp valet på grund av att pandemin gör det omöjligt för kandidater att konkurrera på lika villkor.

Europaparlamentet förkastade även försöket att ”ytterligare kriminalisera abortvård, stigmatisera personer som lever med hiv, samt underminera ungdomars rätt till sexualundervisning i Polen”. Skrivelsen avser två lagförslag som i praktiken skulle förbjuda abort, respektive sexualundervisning i polska skolor. Förslagen diskuterades under torsdagen (16/4) i Sejm – polska parlamentets underhus, men beslut sköts på framtiden. De hårda abortrestriktionerna diskuterades och sköts upp redan 2016, och möttes då, liksom nu, av omfattande protester. Amnesty International, International Planned Parenthood Foundation och svenska RFSU har alla uttryckt att lagförslagen är människorättsvidriga.

Nordiska motståndsrörelsenn, NMR uppmärksammar i positivt tonläge lagförslagen kring abort och sexualundervisning. Organisationen har tidigare kommunicerat att fri abort är bidragande till ett moraliskt degenererat samhälle. NMR uttryckte nyligen även stöd för initiativ till att utropa sig till ”HBTQ-fria zoner” som tagits av ett större antal polska kommuner under senare år. Detta bekräftar ytterligare hur högerauktoritära regeringars inskränkningar av demokratin och mänskliga rättigheter inspirerar högerextremister i Sverige.

 

Följ CVE

CVE finns på Twitter, Facebook och Linkedin för regelbundna uppdateringar, aktuella händelser och vårt deltagande i olika sammanhang. CVE finns sedan tidigare även på YouTube där vi publicerar en del av våra seminarier. Redaktör för CVE:s omvärldsbevakning är Elias Carlberg, Marco Zamorano-Tóth tillsammans med Adam Andersson Gullsby, ansvarig utgivare är Jonas Trolle, chef vid Center mot våldsbejakande extremism.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Center mot våldsbejakande extremism startades 2018 och ligger placerat under Brottsförebyggande rådet, Brå. Chef för centret är Jonas Trolle. www.cve.se

Do not click this link

Skickat med Paloma