07-05-2020

Öppna i webbläsare

VECKA 19 x 2020-05-07

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå). CVE:s omvärldsbevakning ges ut varje torsdag och tar upp relevanta händelser i Sverige och omvärlden med koppling till ideologiskt motiverad brottslighet.

 

Utredning om skärpta regler för utvisning på grund av brott

I torsdags (30/4) beslutade regeringen att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur man kan åstadkomma skärpta regler för utvisning på grund av brott. En särskild utredare ska göra en översyn av regelverket om utvisning på grund av brott och lämna förslag på hur man kan åstadkomma en skärpt reglering som innebär att det finns förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott och effektivisera verkställigheten av sådana utvisningsbeslut. En viktig fråga är att skärpa utvisningsreglerna vid hedersrelaterad brottslighet och hatbrott. Utredaren ska även ta ställning till om regelverket för att neka uppehållstillstånd med anledning av brott är ändamålsenligt utformat och om möjligheterna att återkalla uppehållstillstånd med anledning av brott bör utökas.

Säkerhetspolisen konstaterade även i sin årsrapport för 2019 att antalet individer som har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut men som är kvar i Sverige fortsätter att öka. I samband med årsdagen för terrordådet på Drottninggatan den 7 april publicerade Jonas Trolle, chef CVE, en debattartikel i Aftonbladet där han pekade på angelägenheten att utvisningar verkställs utifrån ett brottspreventivt perspektiv.

Svensk gränskontroll Foto: Johan Wessman.

 

Moderatpolitikers hem vandaliserat av AFA

Det autonoma och vänsterextrema nätverket Antifascistisk aktion, AFA, har tagit ansvar för en aktion mot Stockholms finansregionråd Irene Svenonius (M) bostad den 1 maj. Svenonius bostadsfasad ska ha blivit nedklottrad med budskapet ”AVGÅ / AFA STHLM”. I ett inlägg på AFA:s webbplats har nätverket publicerat en bild på vandaliseringen och en text där de lyfter fram ett missnöje mot vad man menar ”[d]et pågår ett haveri i Stockholms sjukvård” och lyfter fram ett flertal borgliga politiker som ansvariga för en så kallad ”plundring” av sjukvården. Aktionen ska inte vara specifikt relaterat till den rådande sjukvårdssituationen under coronapandemin utan handlar om ett missnöje över en längre period.

Polisen har tagit emot en anmälan om skadegörelse den 1 maj.

Om nätverket Antifascistisk aktion:
Antifascistisk aktion (AFA) är ett radikalt, antirasistiskt och antifascistiskt nätverk, vars övergripande organisationsstruktur i huvudsak består av självständiga grupperingar, eller lokalavdelningar, som ingår i ett koordinerande nätverk. Namnet ”Antifascistisk aktion” förekom för första gången under 30:e november-demonstrationen 1991 när en radikal antifascistisk arbetsgrupp antog namnet. Nätverket formaliserades 1993 och har sedan dess utgjort den största och mest kända grupperingen inom den autonoma miljön. Nätverket har en frihetlig socialistisk grundsyn och ser sig som en del av en bredare militant utomparlamentarisk vänsterrörelse vars handlingar ofta består av våldsamma attacker eller offentliga uthängningar av vad de anser är deras meningsmotståndare.

 

Tips: Konferens om ensamagerande gärningspersoner

Center mot våldsbejakande extremism och Agera Värmland anordnar den 1 juni en webbsänd konferens om hotet från ensamagerande gärningspersoner. Hur ser hotet ut och vad gör vi för att motverka dessa krafter?

Medverkande är bland att Mattias Gardell professor i religionsvetenskap, Stefan Krakowski, psykiater, Lisa Kaati forskningsledare FOI samt personal från CVE. Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor kring våldsbejakande extremism.

Klicka på länken för inbjudan

 

Misstänkt terrordåd avvärjt i Danmark

I torsdags (30/4) greps en person av den danska säkerhetspolisen PET och Köpenhamnspolisen misstänkt för att ha planerat ett eller flertal terrordåd i Danmark. Enligt PET har mannen en koppling till våldsbejakande islamistisk extremism. Den misstänkte gärningsmannen ska bland annat ha försökt tillförskaffa sig vapen och ammunition i syfte att genomföra ett terrordåd. Polisen misstänker att mannen ska ha agerat ensam.

I februari bedömde det danska Centrum för terroranalys (CTA) att terrorhotet mot Danmark anses vara på en fortsätt hög nivå. Det främsta hotet mot Danmark och danska intressen utomlands ansågs i terrorhotbedömningen även fortsatt vara ”militant islamism”.

Under 2010-talet har Danmark kommit att drabbas av ett flertal terrordåd och förhindrade attentatsplaner med våldsbejakande islamistiska motiv. Under 2010 kom den danska säkerhetstjänsten att förhindra ett attentat mot Jyllandsposten där flertal gärningspersoner bosatta i Sverige kom att dömas till långa fängelsestraff. 2015 dödades två personer i Köpenhamn av en ensam gärningsman med koppling till våldsbejakande extremism. Den första attacken skedde mot kulturhuset Krudttønden där konstnären Lars Vilks skulle befinna sig för ett föredrag, senare under natten sköts en man till döds utanför en synagoga i centrala Köpenhamn av samma gärningsman. I augusti 2016 sköts två poliser av IS-sympatisören Mesa Hodzic i Köpenhamn. I december 2019 greps omkring 20 personer över hela Danmark där åtta individer senare kom att bli åtalade för förberedelser till terrorbrott.

Läs mer om ”Våldsbejakande islamistisk extremistmiljöer i Danmark” på Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes webbplats

 

Blommor framför synagogan i Köpenhamn. Foto: Kim Bach

 

Ökad aktivitet från Islamiska staten i Syrien och Irak

Under april månad har det skett en ökning av attacker från Islamiska staten (IS) i Syrien och Irak. Data som Middle east institue, MEI, publicerat visar att väpnade attacker från IS ökade med minst 69 procent under april 2020 jämfört med föregående månader under 2019 . Attackerna i enbart Irak är räknade till 171 individuella attacker. Enligt MEI är det möjligt att terrororganisationen nu stärks i regionen cirka ett år efter att det territoriella kalifatet besegrades.

Även i Syrien har attackerna kommit att öka. Söder om staden al-Sukhn har IS genomfört en serie samordnade anfall mot Assad-regimens positioner. Under maj har det skett ett flertal attacker, bland annat mot en militärkonvoj där minst sju soldater dödades. Enligt MEI har så kallade ”sovande celler” kommit att bli aktiva i konfliktområdena. Både Syrien och Irak befinner sig i pressade lägen inom både inrikespolitik och coronapandemin.

Det finns mellan 20, 000 – 25,000 stridande för IS i Syrien och Irak och organisationen har efter kalifatets fall främst etablerat sig i Syriens Badiya öken.

 

Följ CVE

CVE finns på Twitter, Facebook och Linkedin för regelbundna uppdateringar, aktuella händelser och vårt deltagande i olika sammanhang. CVE finns sedan tidigare även på YouTube där vi publicerar en del av våra seminarier. Redaktör för CVE:s omvärldsbevakning är Elias Carlberg tillsammans med Adam Andersson Gullsby, ansvarig utgivare är Jonas Trolle, chef vid Center mot våldsbejakande extremism.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Center mot våldsbejakande extremism startades 2018 och ligger placerat under Brottsförebyggande rådet, Brå. Chef för centret är Jonas Trolle. www.cve.se

Do not click this link

Skickat med Paloma