23-09-2020

Öppna i webbläsare

VECKA 39 2020-09-23

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå). CVE:s omvärldsbevakning ges ut varje onsdag och tar upp relevanta händelser i Sverige och omvärlden med koppling till ideologiskt motiverad brottslighet.

Prenumerera på CVE:s omvärldsbevakning och nyhetsbrev

 

Nordiska motståndsrörelsen förbjuds i Finland

Under tisdagen (22/9) kom domen från finska Högsta domstolen (HD) att den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsens (NMR) är olaglig i Finland. Tidigare har både tingsrätten i Birkaland och hovrätten i Åbo ansett att NMR bör förbjudas. HD ansluter sig därmed till tingsrättens och hovrättens linje. Även underavdelningar till NMR och föreningen Pohjoinen perinne ry ska upplösas enligt domen. HD anser att föreningens syften strider mot grundlagens och strafflagens grunder för ett demokratiskt samhälle och de bakomliggande värderingarna. Dessutom anses organisationen godkänna våld. Enligt Polisstyrelsen får NMR efter domen inte längre ordna demonstrationer och föreningens logotyp eller flagga får inte användas offentligt.

Det var i mars 2017 som Polisstyrelsen lämnade in en talan om att helt och hållet förbjuda NMR i Finland. I mars 2019 förbjöd HD NMR att verka i landet i väntan på att domstolen avgjort ärendet slutgiltigt.

 

Guldspade till granskningen ”Terror mot bönderna”

Journalistpriset Guldspaden vanns i år av reporter Michael Verdicchio, Göteborgs-Posten, för granskningen "Terrorn mot bönderna” om våldsbejakande djurrättsaktivister. Center mot våldsbejakande extremism (CVE) släppte i augusti en kunskapsöversikt om den våldsbejakande djurrättsrörelsen. Säkerhetspolisen kategoriserar inte djurrättsaktivism som en specifik våldsbejakande extremistmiljö men samtidigt finns det individer och grupper som brukar ideologiskt motiverat våld med djurrättsidéer som föresats. Ämnet har aktualiserats ytterligare av att Lantbrukarnas riksförbund (LRF) uppger att hot och våld mot bönder i Sverige har ökat i intensitet

 

Finansiering klar för nationellt cybersäkerhetscenter

I den budgetproposition regeringen överlämnade till riksdagen den 21 september anslås 50 miljoner kronor till inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter. Förra året fick Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Säkerhetspolisen i uppdrag av regeringen att göra förberedelser för att kunna skapa ett nationellt cybersäkerhetscenter. Syftet med centret är att genom samordnat agerande, informationsdelning och kunskapsöverföring ytterligare stärka den nationella förmågan på cybersäkerhetsområdet.

 

Minskat spelrum för extremister på större sociala medieplattformar

Sociala medier är ett allt viktigare verktyg för våldsbejakande extremister att nå ut till en större publik. Räckvidden minskar emellertid kraftigt när sociala medieplattformar stänger ner konton, sidor eller grupper som sprider hat och uppmaningar till våld lyfter Stiftelsen Expo i artikelserien Faktalabbet. Att inte tillåta sådana konton och grupper beskrivs, utifrån forskning, som ett sätt för sociala medieföretag att förhålla sig till extrema rörelser och ideologier som verkar på plattformarna. Samtidigt uppstår nya problem när extremister söker sig till andra mindre plattformar där innehållet inte modereras. Det leder till mindre insyn i de extrema grupperna.

 

QAnon växer bland anhängare i Storbritannien

Rörelsen QAnon, som hävdar att Donald Trumps presidentskap motarbetas av en omfattande konspiration, har börjat locka allt fler följare på sociala medier i Storbritannien uppger The Guardian. Tidningen har kartlagt den spretiga rörelsens fäste i olika grupper på sociala medier. I analysen har The Guardian använt sig av ett antal nyckelord associerade med QAnon för att följa aktiviteten på bland annat Facebook-sidor drivna från Storbritannien. Det rör sig om wellness- och hälsogrupper, konspirationsgrupper, alternativa nyhetssidor, pro-Brexit och högerextrema grupper. Användandet av nyckelord kopplat till QAnon har haft en femfaldig ökning senaste året enligt The Guardian.

Institute for Strategic Dialogue har också genomfört en granskning av QAnon i Storbritannien och enligt tankesmedjan kommer öriket på andra plats globalt i spridningen av QAnon-relaterade tweets med över 300 000 inlägg på Twitter från november 2019 till juni 2020. USA är det land i världen som toppar spridningen av delade inlägg om QAnon på Twitter.

 

Poliser i Tyskland avstängda efter aktivitet i högerextrema chattgrupper

Högerextremism inom tyska poliskåren har återigen uppmärksammats. Nyligen har 30 poliser i Nordrhein-Westfalen stängts av sedan det framkommit att de varit aktiva i högerextrema chattgrupper. Poliserna som nu utreds har spridit bilder med nazistiska motiv och främlingsfientliga illustrationer av flyktingar. Uppdagandet av chattgrupperna ska ha skett av en ren tillfällighet. Avslöjandet är ännu ett fall där tyska poliser spridit hat och extremism. Kritiken växer nu mot inrikesministern för att han inte tar problematiken på större allvar.

I juli presenterade den tyska säkerhetstjänsten en rapport som visar att antalet högerextrema brott ökade i Tyskland under 2019. Även antalet personer med högerextrema åsikter har ökat och säkerhetstjänsten räknar med att det finns drygt 32 000 högerextrema personer i Tyskland.

 

FN satsar på idrott i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

Vid ett virtuellt möte i fredags (18/9) träffades FN-tjänstemän, ambassadörer och chefer för idrottsorganisationer för att diskutera den roll som idrott har för att bekämpa radikalisering. Slutsatsen är att idrott kan utgöra en viktig skyddsfaktor för unga och utsatta människor och hjälpa dem att mentalt stå emot propaganda från våldsbejakande rörelser. Mötet hölls inom ramen för ett FN-initiativ som lanserades i februari som även syftar till att skydda stora sportevenemang från terrorismrelaterade hot. Under kommande veckor fortsätter diskussionen i olika expertgrupper inom FN:s ram som ska leda fram till riktlinjer och underlag om hur idrottsrörelsen kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism.

 

Följ CVE

CVE finns på Twitter, Facebook och Linkedin för regelbundna uppdateringar, aktuella händelser och vårt deltagande i olika sammanhang. CVE finns sedan tidigare även på YouTube där vi publicerar en del av våra seminarier. Ansvarig utgivare är Jonas Trolle, chef vid Center mot våldsbejakande extremism.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Center mot våldsbejakande extremism startades 2018 och ligger placerat under Brottsförebyggande rådet, Brå. Chef för centret är Jonas Trolle. www.cve.se

Do not click this link

Skickat med Paloma