03-02-2021

Öppna i webbläsare

VECKA 05 2021-02-03

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå). CVE:s omvärldsbevakning ges ut varje onsdag och tar upp relevanta händelser i Sverige och omvärlden med koppling till ideologiskt motiverad brottslighet.

Prenumerera på CVE:s omvärldsbevakning

 

Våldsbejakande högerextrem accelerationism

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) presenterar en övergripande sammanställning av forskning och kunskap om våldsbejakande högerextrem accelerationism. Högerextremister har de senaste åren utfört terrorattentat i bland annat städerna Christchurch, El Paso, Poway, Halle och Baerum. Gärningspersonerna har gemensamt att de agerat ensamma och att de varit aktiva på samma onlineplattformar. Där har de uttryckt idéer om att ett apokalyptiskt raskrig är oundvikligt och behöver påskyndas genom terrorattacker och andra våldshandlingar. Flera av dessa terrorister har kommit att benämnas, eller beskriva sig själva, som ”accelerationister”. Dagens Nyheter har skrivit om rapporten.

Läs publikationen här

 

Yxman attackerade elev på skola i Varberg

En 25-årig man häktades i fredags (29/1) av Varbergs tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till mord, grovt olaga hot, misshandel och förberedelse till grov mordbrand. Mannen hade dagen innan attackerat en elev på en gymnasieskola i Varberg. Mannen var vid tillfället iklädd en mask och beväpnad med två yxor och kniv. Eleven fick lindrigare skador. Polisen uppger att mannen ska ha haft med sig någonting som liknande en molotovcocktail till skolan.

Stiftelsen Expo har granskat den misstänkte gärningspersonens digitala spår och funnit att han dagen innan dådet uppdaterat sin Facebooksida med högerextremistiskt material, bland annat klipp om Anton Lundin Pettersson som i ett attentat mördade tre personer på en skola i Trollhättan 2015. Mannen har tidigare avtjänat ett fängelsestraff för mordbrand men är enligt Expo inte känd sedan tidigare i högerextrema kretsar. I skrivande stund är den misstänkte gärningspersonens motiv till attacken oklart.

 

Oro för salafism i Göteborg

Stadsledningskontoret i Göteborg stad har, på uppdrag av kommunstyrelsen, tagit fram en uppdaterad lägesanalys av hotbilden och riktlinjer för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering. Den tydligaste förändringen enligt analysen är att den synliga aktiviteten verkar ha minskat och stadens medarbetare vittnar om en mindre omfattande propagandaspridning. Däremot bedöms aktiviteten på internet ha ökat.

Det finns dock undantag från denna bild. I nordöstra Göteborg syns närvaron av salafistiska grupper och individer tydligt enligt dokumentet. De påverkar boende och området i hög utsträckning. Personer kopplade till miljön försöker påverka boende i hur de ska leva, vad som är tillåtet, sprider negativ information om myndigheter och verkar öppet för att skapa ett parallellt samhälle med egna normer och värderingar.

 

Utvisning begärs av radikal islamist i Göteborg

Enligt en granskning av stiftelsen Doku ska en 25-årig man bosatt i Göteborg sedan i höstas befinna sig i förvar efter att Säkerhetspolisen ansökt om utvisning med stöd av LSU. Mannen ska ha rört sig i Göteborgs radikalislamistiska kretsar och varit aktiv som koranlärare i organisationen Sveriges förenade muslimer (SFM). Det är i den rollen som mannen förespråkat en våldsbejakande tolkningen av islam. I ansökan om utvisning har Säkerhetspolisen redogjort för omständigheter som innefattar att beslutet bör ske skyndsamt av hänsyn till rikets säkerhet.

 

Återvändares barn omhändertagna enligt LVU

Förvaltningsrätten har beslutat att två barn från Halmstad ska omhändertas enligt LVU. Modern har tidigare rest till Syrien för att ansluta sig till terrororganisationen Islamiska staten (IS). Kvällsposten uppger att Säkerhetspolisen bedömer att kvinnan varit medlem i ett våldsbejakande islamistiskt nätverk sedan början av 2000-talet.

I slutet av januari beslöt socialnämnden att omhänderta kvinnans två barn, varav ett som tros ha fötts i Syrien 2017. Förvaltningsrätten motiverar beslutet i domen: ”Det är inte olagligt att flytta utomlands men att välja att ta med sig sina minderåriga barn till ett krigsdrabbat land som andra flyr ifrån tyder på stora brister i föräldraförmågan.”

Två andra barn, hemmahörande i Landskrona, har också omhändertagits med anledning av att modern anslutit sig till IS i Syrien. Förvaltningsrätten har beslutat att dessa barn kommer vara fortsatt omhändertagna enligt LVU. Kvinnan har motsatt sig den föreslagna LVU-vården men förvaltningsrätten skriver i domen att kvinnan inte visar någon ”förståelse kring hur barnen kan ha upplevt situationen i Syrien”.

 

Dom med koppling till ekofascism

Under torsdagen (28/1) dömdes de två unga män som under hösten 2019 anlagt en brand vid en nedlagd minkfarm i Sölvesborg. Straffet i Nacka tingsrätt blev villkorlig dom och skadestånd på sammanlagt 132 000 kr för mindre allvarlig mordbrand. Om männen hade varit över 21 år skulle de sannolikt ha dömts till fängelse.

Motivet till brottet var enligt tingsrätten åtminstone delvis politiskt. Särskilt den yngre av gärningsmännen hade vissa kopplingar till våldsbejakande högerextremism och ekofascism anser domstolen. Tingsrätten ser allvarligast på den yngre gärningsmannens del i brottet. Han har varit den mest drivande och har även skickat en film av branden till en ekofascistisk grupp i USA som använde filmen som propaganda.

 

Antisemitiska budskap i samband med Förintelsens minnesdag

I samband med Förintelsen minnesdag, 27 januari, blev flera offentliga platser samt lokaler tillhörande Sveriges Television och Sveriges Radio i Linköping och Norrköping utsatta för attacker med antisemitiska budskap. I Göteborg projicerades antisemitiska budskap på Eriksbergskranen under en kortare stund. Dagen efter minnesdagen upptäcktes ett misstänkt farligt föremål i Västerås som var placerat utanför lokaltidningen Vestmanlands Läns Tidning (VLT). Intill föremålet fanns också en lapp. Efter att polisens nationella bombskydd lämnat platsen kunde föremålet emellertid bedömas som ofarligt. Enligt VLT:s chefredaktör Daniel Nordström var hotet riktat mot tidningen som nyhetsförmedlare och han tror att det finns ett samband med Förintelsens minnesdag.

 

Högerextremist döms för mord på tysk politiker

Stephan Ernst dömdes i torsdags (28/1) till livstids fängelse för mordet på den tyske CDU-politiken Walter Lübcke sommaren 2019. Den 47-årige mördaren tillhörde en högerextrem rörelsen i norra Hessen och bevakades tidigare av säkerhetsmyndigheten. Det är första gången sedan andra världskriget som en tysk politiker mördats med högerextremt motiv.

Stephan Ernst sköt ihjäl Walther Lübcke vid hans hem. Motivet till mordet uppges vara politikerns engagemang för asylsökande. När ett asylboende skulle byggas 2015 blev stämningen aggressiv vid ett informationsmöte där Lübcke medverkade. När flera åhörare tillhörande en högerextrem rörelse, däribland den dömde, kritiserade beslut om asylboendet valde Lübcke att berömma de som hjälpt asylsökande. Mördaren Stephan Ernst spred efter mötet ett filmklipp med Lübcke som utlöste en våg av hat och hot på nätet mot kristdemokraten. Nu ska det granskas om ansvariga myndigheter negligerat hotbilden mot Walther Lübcke.

 

USA varnar för inhemsk högerextremism

Departementet för inrikes säkerhet i USA har utfärdat en landsomfattande varning angående ökat hot från inhemska militanta regeringsmotståndare. Man varnar bland annat för att attacker kan ske mot folkvalda och regeringsbyggnader. Det är första gången en sådan terrorvarning rörande inhemska grupper har utfärdats i USA. Demokraternas kongressledamot Bennie Thompson, som leder representanthusets kommitté för inrikes säkerhet, anser att hotet från extremhögern tonandes ned under förre presidenten Donald Trumps mandatperiod och att den nya terrorvarningen markerar en omprioritering från departementets sida.

 

FN:s antiterrorchef: ”Världen måste ta hem 27 000 barn”

FN:s antiterrorchef Vladimir Voronkov uttalade i fredags (29/1) under ett informellt möte med FN:s säkerhetsråd att de barn som befinner sig i al-Hol lägret har ”lämnats åt sitt öde” och att de riskerar att radikaliseras. Voronkov uppmanar länder som har minderåriga medborgare i lägret att ta hem barnen. Uppemot 27 000 barn befinner sig i al-Hol lägret som ligger i nordöstra Syrien. Lägret administreras av kurdiska myndigheter.

 

Publikationer från FOI och ISCVE

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), har publicerat Social Identity Theory and the Study of Terrorism and Violent Extremism. Rapporten ger en översikt av social identitetsteori (SIT) och hur det kan användas inom kvalitativa studier av terrorism och våldsbejakande extremism.

Institutet International Center for the Study of Violent Extremism (ICSVE) har publicerat rapporten Exceptionalism at the extremes: A Brief Historical overview of Sweden’s ISIS Foreign Terrorist Fighter Problem som berör svenska islamistiska extremistmiljöer och utländska stridande.

 

Följ CVE

CVE finns på Twitter, Facebook och Linkedin för regelbundna uppdateringar, aktuella händelser och vårt deltagande i olika sammanhang. CVE finns sedan tidigare även på YouTube där vi publicerar en del av våra seminarier. Ansvarig utgivare är Jonas Trolle, chef vid Center mot våldsbejakande extremism.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Center mot våldsbejakande extremism startades 2018 och ligger placerat under Brottsförebyggande rådet, Brå. Chef för centret är Jonas Trolle. www.cve.se

Do not click this link

Skickat med Paloma