Ett utskick från CVE

Öppna i webbläsare

VECKA 09 2021-03-03

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå). CVE:s omvärldsbevakning ges ut varje onsdag och tar upp relevanta händelser i Sverige och omvärlden med koppling till ideologiskt motiverad brottslighet.

Prenumerera på CVE:s omvärldsbevakning

 

Svensk militär i antiterror-insats i Mellanöstern

Under fem års tid har svensk militär medverkat i ett USA-lett underrättelsesamarbete i Mellanöstern rapporterar Aftonbladet. Samarbetet, som inte tidigare kommunicerats offentligt, syftar till att bekämpa våldsbejakade extremism i regionen. I en intervju med TV4 kommenterar försvarsminister Peter Hultqvist (S) att operationen, som går under namnet Operation Gallant Phoenix(OPG), är ”ett utmärkt projekt” men att kampen mot al-Qaida och Islamiska staten långt ifrån är avslutad. Försvarsministern anser att den underrättelseinformation som operationen bidrar med är till nytta för svenska myndigheter.

Foto:Unsplash

 

NMR ökar sin aktivitet i Värmland

Den ideella föreningen Agera Värmland har släppt sin årliga publikation "Hot mot demokratin" som kartlägger den våldsbejakande extremismen i Värmland. Aktiviteterna i länet domineras helt av vit makt-miljön och man har under året inte sett några tecken som tyder på att det kommer att förändras. Under förra året var Nordiska motståndsrörelsen (NMR) mer aktiv i Värmland än den varit de senaste åren, rapporterar SVT (24/2).

Under 2020 rapporterades det in 78 aktiviteter från nazistiska NMR i Värmland jämfört med 50 aktiviteter året innan. En av anledningarna till denna ökning är, enligt rapporten, att NMR lyckats med en generationsväxling där några unga aktivister tagit taktpinnen men antalet aktivister verkar inte ha ökat nämnvärt. Värmland är viktigt för NMR och ett tecken på det är att organisationen i början av förra året arrangerade första upplagan av ”Kampdagarna” i Hagfors. Ett 80-tal nazister från hela Sverige, däribland stora delar av NMR:s riksledning, samlades i en bygdegård utanför Hagfors där riktlinjer för det kommande året drogs upp.

NMR är inte den enda gruppen inom vit makt som är etablerad i Värmland. Hammerskins är en internationell vit makt-gruppering som startade i Dallas, Texas 1988. Verksamheten har ofta handlat om produktion och spridning av vit makt-musik. Centrum för Hammerskins verksamhet i Sverige finns sedan några år tillbaka i Deje där man hyr en gammal fabrikslokal. Under året har lokalen inte bara varit en samlingsplats för gruppens egna medlemmar utan även för andra personer knutna till den rasideologiska miljön.

Läs rapporten här

 

Ny polisstrategi mot djurrättsaktivister

Polisregion Syd, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skånes län, kommer att prioritera insatser mot ”olaglig djurrättsaktivism” rapporterar Sveriges Radio Ekot (2/3). Anledningen är att polisen ser att fenomenet ökat i polisregionen samt att det förekommer en ökad oro för att utsättas för brottslighet bland djurhållare och de som arbetar med djurprodukter.

Under 2020 tog CVE fram en övergripande sammanställning av forskning och kunskap om den våldsbejakande djurrättsrörelsen, såväl i Sverige som i en internationell kontext. Skriften beskriver rörelsens idémässiga grund, aktiviteter och organisering.

 

Ny rapport om informationsdelning mellan socialtjänst och polis

Vilka möjligheter och begränsningar finns för att dela information mellan socialtjänst, polis och andra aktörer i brottsförebyggande syfte? Brottsförebyggande rådet (Brå) har på uppdrag av regeringen studerat detta, i synnerhet gällande ärenden med barn och unga. Rapporten granskar även hur en sekretessbrytande bestämmelse som infördes 2013 har tillämpats som tillåter att socialtjänsten får lämna uppgifter om enskilda som inte fyllt 21 år till Polismyndigheten i brottsförebyggande syfte.

Brå bedömer att eftersom lagstiftningen lägger mycket ansvar på enskilda tjänstemän bör respektive organisation ta fram förtydligande om hur lagstiftningen bör tolkas och tillämpas. Vägledning och riktlinjer behöver tas fram för det vardagliga arbetet. Brå efterfrågar också en nationell och professionsöverskridande utbildning för handläggare.

I januari anordnade CVE ett webbinarium om lagstiftning om informationsdelning mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism.

 

Must: Hotbilden alltmer komplex

Den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet som syftar till att ge underlag som stöd till svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och kartlägger yttre hot mot Sverige. Nyligen presenterades Must årsöversikt för 2020 och av den framgår att hotbilden är mer komplex än tidigare och omfattar politiska, ekonomiska och militära hot parallellt samtidigt som pandemin underblåst dessa trender. Must bedömer att risken för att Sverige utsätts för kraftfulla påtryckningar är förhöjd och att underrättelseverksamheten mot Försvarsmakten och Sverige är omfattande.

Den militära aktiviteten i Sveriges närområde har fortsatt att öka i intensitet och har blivit alltmer kvalificerad. Länder som Ryssland och Kina har en bred verktygslåda för att främja sina statliga intressen, och god förmåga till samordning. Antagonistiska aktörer söker sårbarheter brett i vårt öppna och digitaliserade samhälle. Det kan ske oberoende av geografiska avstånd genom ekonomiska medel, cyber- och påverkansoperationer.

”Det handlar om yttre hot, som allt oftare manifesteras även i den inre säkerheten. Hoten riktas mot Sveriges försvarsförmåga, välstånd och demokrati. Hybrida, dolda och förnekbara metoder blir allt vanligare", säger Lena Hallin, Must.

Läs årsöversikt från Must här.

Foto: Unsplash

 

Åtgärder mot våldsbejakande islamister i Tyskland

Under onsdagen (24/2) dömdes i Tyskland den 37-åriga hatpredikanten Ahmad Abdulaziz Abdullah, även känd som Abu Walaa, till 10,5 år i fängelse. Rättegången inleddes 2017 i den nordtyska staden Celle och det har enligt domaren i målet varit en lång och komplex process. Hatpredikanten åtalades för att ha styrt ett nätverk av jihadister som radikaliserat unga människor i Europa och bistått dem att ta sig till konfliktområden i Syrien och Irak. Abu Walaa dömdes för bland annat terrorfinansiering och medlemskap i en utländsk terrororganisation. Tre andra män dömdes till mellan fyra och åtta års fängelse för brott kopplade till deras stöd till IS.

Polis i Berlin utförde i torsdags (25/2) en serie gryningsräder mot den radikala islamistiska gruppen Jama'atu Berlin. Efter insatsen meddelade tyska myndigheter att gruppen förbjuds. Gruppen tros ha cirka 20 medlemmar och har tidigare uppmärksammats för att ha delat ut broschyrer med propaganda i delar av Berlin. Senatorn för inrikesfrågor i Berlin, Andreas Geisel, berättade vid en presskonferens att grupperingen varit under övervakning i två års tid och att förbudet mot organisationen är en byggsten i kampen mot våldsbejakande extremism.

Nyhetsbyrån Reuters rapporterar, med hänvisning till den tyska dagstidningen Tagesspiegel, att gruppen har glorifierat IS och uppmanat till mord på judar. Flera åtal ska också finnas mot medlemmar i gruppen. Medlemmar ur Jama'atu Berlin ska även ha kontakt med Anis Amri som i december 2016 kapade en lastbil och körde in i julmarknad i Berlin, där 12 människor dödas och över 40 skadades.

 

IS-resenär nekas att återvända till Storbritannien

Den uppmärksammade IS-resenären Shamina Begum får inte återvända till Storbritannien för att bestrida inrikesdepartementets beslut att dra in hennes brittiska medborgarskap. Begum lämnade frivilligt London som 15-åring för att ansluta sig till IS. Tillsammans med två andra skolflickor, den så kallade ”Bethnal Green trio”, fångades hon på en övervakningskamera när de passerade säkerhetskontrollen på Gatwicks flygplats. Bilden blev en symbol för IS-resenärer från europeiska länder. Efter att ha tillfångatagits efter det självutropade kalifatets fall önskade Begum att få återvända till Storbritannien. Eftersom att hon vid tillfället hade dubbelt medborgarskap, familjen är från Bangladesh, beslöt sig Storbritannien för att dra in hennes brittiska medborgskap. Hennes överklagande av beslutet och begäran för att återvända har nu har nekats av högsta domstolen. I nuläget ska Begum befinna sig i ett läger i norra Syrien.

 

Högerextremism dömd för planerat bombdåd mot synagoga

Under fredagen (26/2) dömdes en 28-årig amerikansk vit makt-anhängare till 19 års fängelse för att ha planerat ett bombdåd mot en synagoga i Colorado 2019. Mannen, som är hemmahörande i Pueblo i Colorado, greps efter att FBI infiltrerat mannens umgängeskrets i vilken han berättat att han planerat att spränga synagogan. Mannen anklagades även för att ha terroriserat den judiska befolkningen på orten, vilket han senare erkänt. Det är oklart om den dömde tillhört en organisation eller gruppering.

 

CVE i tidningen Fokus

I senaste utgåvan av tidningen Fokus intervjuas Jonas Trolle, chef för CVE, om bland annat centrets verksamhet och sin syn på hur våldsbejakande extremism ska hanteras.

”Centret ska kort sagt stötta, sprida kunskap och samordna och effektivisera det förebyggande arbetet som myndigheter, kommuner och civilsamhället är en del av.

Han trycker på vikten av lagföring, att ställa extremister till ansvar för brott. Han anser att »har man gjort sig skyldig till krigsförbrytelser, då ska man känna det ända tills man lägger ner verktygen«. Men samtidigt är han noga med att alla ska dömas på ett rättssäkert sätt och med att det är nödvändigt att ta debatten, också för oss samhällsmedborgare.

– Något vi får oss till livs när vi pratar med människor som har hoppat av extremistiska organisationer är att de många gånger fått dörren slängd i ansiktet på sig. De har blivit avfärdade med: »Du är fan inte klok, dig går det ju inte att prata med. «Det gör inte direkt att de minskar sin uppfattning om att de är under attack och att de har sett något som andra inte begriper. Hur avskyvärda deras åsikter än är måste man möta dem på ett respektfullt sätt så länge det är just åsikter.”

 

Följ CVE

CVE finns på Twitter, Facebook och Linkedin för regelbundna uppdateringar, aktuella händelser och vårt deltagande i olika sammanhang. CVE finns sedan tidigare även på YouTube där vi publicerar en del av våra seminarier. Ansvarig utgivare är Jonas Trolle, chef vid Center mot våldsbejakande extremism.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Center mot våldsbejakande extremism startades 2018 och ligger placerat under Brottsförebyggande rådet, Brå. Chef för centret är Jonas Trolle. www.cve.se

Do not click this link

Skickat med Paloma