Ett utskick från CVE

Öppna i webbläsare

VECKA 11 2021-03-17

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå). CVE:s omvärldsbevakning ges ut varje onsdag och tar upp relevanta händelser i Sverige och omvärlden med koppling till ideologiskt motiverad brottslighet.

Prenumerera på CVE:s omvärldsbevakning

 

Deltagande i terrororganisation ska förbjudas

Grundlagskommittén lade på tisdagen (16/3) fram ett delbetänkande om att kriminalisera deltagande i terrororganisation. Förslaget innebär att man ändrar i grundlagen så att det blir möjligt att med en vanlig lag kriminalisera deltagande i terrororganisation. Kommittén, som är parlamentariskt sammansatt, leds av justitierådet tillika ordföranden för Högsta domstolen Anders Eka. Den föreslagna ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Justitieminister Morgan Johansson uppger att en rad andra länder redan har denna möjlighet i sin lagstiftning. Enligt Anders Eka är Sveriges internationella samarbete mot terrorism ett viktigt skäl till att förändra lagstiftningen då svenska terrorlagar inte bör skilja sig allt för mycket från andra länders.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet med länk till pressträff med justitieministern om förslaget.

 

Säpo presenterar årsbok 18 mars

Torsdag 18 mars kl 09.30-10.15 presenterar Säkerhetspolisen sin årsbok för 2020 samt en nulägesbild av hoten mot Sverige vid ett digitalt seminarium. Säkerhetspolisen kommer bland annat redogöra för hur hoten mot Sverige har förändrats, hur främmande makts aktiviteter och angrepp påverkar Sverige och hur våldsbejakande extremism utvecklats. Seminariet kommer att sändas online.

 

FRA:s årsrapport tar upp terrorism

FRA:s färska årsrapport för 2020 ger en bild av myndighetens verksamhet inom cyberförsvar och signalspaning samt trender och tendenser i vår omvärld. En allt större del av FRA:s arbete har under senare år ägnats åt att producera underrättelser om internationell terrorism. Rapportering till Säkerhetspolisen och Försvarsmakten sker löpande och kan vid särskilda händelser utökas ytterligare.

FRA:s stöd till att bekämpa terrorism uppges ha möjliggjort att Säkerhetspolisen kunnat vidta hotreducerande åtgärder vid flera tillfällen. Den rapportering som FRA delger sina uppdragsgivare omfattar i första hand hot, men även andra verksamheter kopplade till terrorism som kan påverka Sverige.

FRA konstaterar i årsrapporten att framtidens slagfält är digitalt. För att få ett övertag i en konflikt behövs idag inte konventionella vapen. Myndigheten varnar även för hybridhot som omfattar flera komponenter, till exempel påverkansoperationer, cyberhot, desinformation och sabotage.

Läs årsrapporten här.

 

Ryska nazister utvisade från Sverige

Två ryska tvillingar utvisades nyligen från Sverige efter ingripande av Säkerhetspolisen. De 35-åriga bröderna har försökt upphäva utvisningsbeslutet men fått nej av Migrationsverket och migrationsdomstolen. En granskning av Expo och Expressen visar att syskonen vid flera tillfällen deltagit i nazistiska NMR:s aktiviteter, ofta kampsportsträning.

Under valåret 2018 deltog männen i NMR:s aktiviteter under politikerveckan i Almedalen och närvarade vid NMR:s valavslutning på Kungsholms torg i centrala Stockholm. På hösten samma år medverkade åtminstone en av männen i NMR:s årliga Nordendagar. Den 30 november 2018 deltog bröderna i en demonstration i Kungsträdgården i Stockholm som urartade när nazisterna slängde brinnande föremål mot en antirasistisk manifestation.

 

Stockholm stad blir värd för anti-terrornätverk

Stockholm stad kommer under de två kommande åren att vara värd för det internationella anti-terrornätverket Counter-Terrorism Prevention Network (CTPN). Nätverket etablerades i juni 2018 och har sedan grundandet verkat i flera storstäder i både Europa och USA. CTPN fokuserar på utbyte av erfarenheter och arbetsmetoder mellan olika städer mot terrorism. Nätverket samlar politiker, tjänstemän och experter och bidrar med en gemensam plattform för kunskapsutbyte, akademisk expertis samt praktisk erfarenhet. Stockholm stad uppger att nätverket är ett viktigt forum för beslutsfattare för att förbättra lokal motståndskraft mot terrorhandlingar.

Vy över Gamla stan i Stockholm. Foto:Unsplash

 

Danmark försvårar utländsk moskéfinansiering

Denna vecka beslöt Danmark att förhindra donationer till moskéer från länder och utländska aktörer som bedöms motarbeta demokratin. Den nya danska lagen började gälla i måndags (15/3) och syftar till att försvåra för till exempel länder som Saudiarabien, Qatar och Turkiet att få inflytande över danska moskéer och undergräva grundläggande friheter och mänskliga rättigheter. Den danska lagen är i linje med den existerande lista med så kallade hatpredikanter som inte får släppas in i Danmark.

”Detta lagförslag är ett viktigt steg mot kampen mot de extrema islamisternas försök att vinna mark i Danmark. Med detta kan vi ta en riktad inställning till donationerna som undergräver de värderingar som det danska samhället bygger på” säger Danmarks integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i ett pressmeddelande från Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 

Flera personer skjutna i Atlanta

Flera medier rapporterar att minst åtta personer dödade i skjutningar på flera olika spa-anläggningar i Atlanta, USA. Sex av offren uppges vara kvinnor av asiatiskt ursprung men polisen har i skrivande stund inte kommenterat huruvida brottet är ett hatbrott eller annat eventuellt motiv. Strax efter skjutningarna, som skedde med någon timmas mellanrum, grep polisen en 21-årig man och baserat på övervakningsfoton som polisen inhämtat är det troligt att han ligger bakom attackerna. Den misstänkte beskrivs i amerikansk media som en ”mycket kristen individ med fascination för vapen”, något som bekräftas utifrån mannens profil på sociala medier.

Organisationen AAPI, som kartlägger främlingsfientlighet, har beskrivit händelsen som en tragedi inte bara för offrens familjer utan också för det asiatisk-amerikanska samhället. Den senaste tiden har hashtags som #stopasianhate spridits på sociala medier för att upplysa om vad som upplevs vara ett ökat hat riktat mot asiat-amerikaner. Hatbrott med människor av asiatisk härkomst rapporteras ha blivit vanligare i USA i samband med coronapandemin som förknippas med Kina.

 

Brysselterrorister misstänks för nytt mord

De två bröderna och IS-terroristerna Ibrahim och Khalid El Bakraoui misstänks för ett mord utfört i december 2014. Nyheten avslöjades av den belgiska tidningen De Morgen som publicerat ett stort reportage om gärningspersonerna bakom terrorattacken i Bryssel den 22 mars 2016. Bröderna utlöste självmordsbomber vid Bryssels flygplats och tunnelbanestationen Maelbeek. Attackerna dödade 32 människor och över 300 skadades.

Enligt tidningen kommer uppgifterna från den svenske IS-terroristen Osama Krayem, uppväxt i Malmö, som står åtalad för att ha varit delaktig i terrorattentatet 2016. Enligt Krayem ska en av bröderna berättat att de skjutit en tillsynes slumpmässigt utvald människa för att testa hur det kändes. Offret, en 76-årig man, dödades några hundra meter från sitt hem i december 2014. Mordutredningen uppges nu vara avslutad.

 

Tysk polis "fri" från organiserad högerextremism

Flera avslöjanden i Tyskland gällande högerextremism inom myndigheter har skett de senaste åren. Inte minst har den tyska polisen och militären varit i fokus, granskningar och underrättelseinhämtning har visat på förekomst av främlingsfientlighet inom respektive kårer. Men enligt en utredning av delstatspolisen i Tysklands befolkningstätaste region Nordrhein-Westfalen, med städer som Köln och Düsseldorf, kan situationen vara mindre alarmerande. Enligt utredningen ska delstatens poliskår vara fri från organiserad högerextremism och man har endast hittat ett fåtal individuella fall.

Högerextremism är dock fortfarande ett problem inom tyska försvarsmakten. Enligt ombudsmannen för Tysklands militär utreds just nu 477 fall av högerextremism inom militärens underrättelsetjänst som är baserad i Köln.

 

Våldsamma protester i Haag

Under söndagen (14/3) använde den nederländska polisen bland annat vattenkanoner för att skingra ett tusental demonstranter i Haag som protesterat mot regeringen och landets coronarestriktioner. Mängden demonstranter bröt mot landets restriktioner för att förhindra spridningen av viruset då sammankomster med mer än två personer är förbjudna. Kravallpolis och vattenkanoner sattes in för att upplösa demonstrationen. Protesten liknar tidigare demonstrationer runt om i landet där missnöje riktats mot landets styrande. Tidigare demonstrationer har samlat en bred mosaik av demonstranter där allt ifrån missnöjda företagare till högerextremister deltagit.

 

Al-Qaidaledare uppmanar till strid

Nyligen publicerade terroristorganisationen al-Qaida en video med ledaren Ayman al-Zawahiri. Förra året uppgav flera underrättelserapporter att Zawahiri misstänkts ha dött efter problem med hjärtat, något som nu kan ifrågasättas

I videon uppmanar Ayman al-Zawahiri till väpnad strid mot militärjuntan i Myanmar (tidigare Burma). Juntan tog makten från landets regering genom en statskupp i början av februari i år och har sen dess med våldsamma metoder tystat demonstranter runt om i landet. Myanmar har en muslimsk minoritet, Rohingyer, som utstått förföljelse från landets militär och buddhistiska majoritetsbefolkning. Enligt FN är rohingyafolket en av världens mest förföljda folkgrupper och gör bedömningen att gruppen utsatts för folkmord, folkfördrivning och tvångsförflyttning. Det är möjligt att al-Qaida försöker använda sig av den muslimska gruppens utsatthet för att värva medlemmar.

 

Följ CVE

CVE finns på Twitter, Facebook och Linkedin för regelbundna uppdateringar, aktuella händelser och vårt deltagande i olika sammanhang. CVE finns sedan tidigare även på YouTube där vi publicerar en del av våra seminarier. Ansvarig utgivare är Jonas Trolle, chef vid Center mot våldsbejakande extremism.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Center mot våldsbejakande extremism startades 2018 och ligger placerat under Brottsförebyggande rådet, Brå. Chef för centret är Jonas Trolle. www.cve.se

Do not click this link

Skickat med Paloma