Ett utskick från CVE

Öppna i webbläsare

VECKA 12 2021-03-24

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå). CVE:s omvärldsbevakning ges ut varje onsdag och tar upp relevanta händelser i Sverige och omvärlden med koppling till ideologiskt motiverad brottslighet.

Prenumerera på CVE:s omvärldsbevakning

 

Säpos årsbok 2020

Vid ett digitalt presseminarium den 18 mars presenterades Säkerhetspolisens årsbok för 2020. Våldsbejakande extremism utgör ett av hoten mot Sverige. Säkerhetspolisen bedömer i nuläget att attentatshotet från den våldsbejakande högerextrema miljön är på samma nivå som det från den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön. Det främsta attentatshotet bedöms komma från ensamagerande personer som utöver en ideologisk drivkraft, kan ha personliga skäl till sitt agerande. Ett attentat skulle sannolikt genomföras med ganska enkla medel.

En tendens som Säkerhetspolisen ser hos de tre extremistmiljöerna är att de alla ser sig i ett internationellt sammanhang, där de stöttar idéer och ideologier snarare än en viss organisation. Digitaliseringen har gjort extremistmiljöerna globala och tillgängliga för fler. Gränsen mellan våldsbejakande och icke våldsbejakande högerextremism blir allt mer diffus. Säkerhetspolisens bedömning är att det finns ett ökat intresse för ekofascism och miljö- och djurrättsfrågor bland våldsbejakande högerextremister i Sverige och runtom i Europa. Säkerhetspolisen ser i sitt operativa arbete att det finns individer med koppling till våldsbejakande extremism som är aktiva i organisationer som tar emot offentliga medel. Just nu är problemet störst i den våldsbejakande islamistiska miljön. Säkerhetspolisen lyfter även fram att det är ett stort problem att det inte går att verkställa vissa utvisningsbeslut av utländska medborgare som utgör säkerhetshot.

I årsboken konstateras det att bredare grepp måste tas kring radikalisering, rekrytering och finansiering. Skola, kommun och andra myndigheter har en viktig roll i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism anser Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisens årsbok 2020

 

Riksdagsmajoritet vill inte hjälpa IS-svenskar

En majoritet i riksdagen anser att vuxna svenska medborgare som sitter fängslade i IS-läger i Syrien inte ska hjälpas att komma till Sverige. Det framkommer av en enkät som Sydsvenskan gjort bland de åtta riksdagspartierna. Den svenska regeringen uppger att man är redo att bistå barn men inte vuxna. Det är en linje som M, KD, SD C och L stödjer.

Säkerhetspolisen vill inte svara på om svenska barn i lägren borde hämtas till Sverige. Säpochefen Klas Friberg bedömer att det är en politisk fråga. I stället lämnar myndigheten information till utrikesdepartementet för beslut i konsulära frågor som berör svenskar i lägren skriver TT (23/3).

 

NMR anslöt till coronademonstration

Under lördagen upplöste polisen tre demonstrationer, mot Sveriges coronarestriktioner, i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sammanlagt deltog ett hundratal demonstranter. Mikael Tofvesson, chef för enheten för mot informationspåverkan på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), säger till SVT att demonstranterna inte utgör en homogen grupp utan består bland annat av de som hävdar att viruset inte är så farligt till de som anser att pandemin används av en elit i syfte att få ytterligare makt. Han tillägger att demonstranterna utgör en liten men högljudd grupp som utnyttjar oron som finns hos delar av befolkning för att nå ut med olika budskap.

Vid tvåtiden på eftermiddagen hade polisen upplöst demonstrationerna i samtliga städer. Enligt Expressen anslöt sig Nordiska motståndsrörelsen (NMR) till demonstrationen i Stockholm. Agerandet följer ett internationellt mönster, högerextrema aktörer har tidigare anslutit sig till liknande protester i andra europeiska städer.

Lördagens manifestation skedde samtidigt som liknande demonstrationer samlade tusentals anhängare runt om i Europa. Vid flera av dessa skedde våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polis. I den tyska staden Kassel rapporteras att polisen använt pepparspray och vattenkanoner för att skingra demonstranter. Bakom protesterna i Tyskland står Querdenken-rörelsen med koppling till både högerextremister och vaccinmotståndare.

 

Konferens om brottsförebyggande arbete

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Denna gång genomförs konferensen digitalt 14 - 15 april. En rad ämnen som tas upp berör även förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism:

· Hur kan informationsdelning mellan polis och socialtjänst förbättras?

· Hur kan kommuner hantera riskfaktorer hos barn?

· Hur kan välfärdsbrottslighet som drabbar kommunen upptäckas och förebyggas?

Konferensen är kostnadsfri. För information och anmälan senast 31 mars.

 

Webbinarium om organiserad antagonism

Det finns likheter mellan organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism men också en överlappning. Detta lyftes nyligen i ett webbinarium anordnat av bland annat Högskolan i Gävle. Utifrån sin forskning höll Amir Rostami, docent i kriminologi, ett föredrag om våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Efteråt följde ett panelsamtal med Jonas Trolle chef CVE, Malin Svanberg SKR och Babs Lindman säkerhetsutredare vid Gävle kommun.

Länk till webbinariet.

 

Lättläst om antisemitism

Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism har tillsammans tagit fram ett lättläst material om antisemitism. Antisemitism och antisemitiskt språkbruk förekommer i olika utsträckning hos alla våldsbejakande extremistmiljöer. Inom både våldsbejakande högerextremism och islamistisk extremism är antisemitism en central ideologisk komponent. Antisemitism präglar även våldsbejakande vänsterextrema miljöer men i lägre grad. I materialet får man lära sig mer om antisemitism utifrån ett historiskt och nutida perspektiv och det finns även en informationsfilm. Filmen är textad på svenska, engelska, arabiska och somaliska.

 

Finska Säkerhetspolisens årsbok 2020

Finska Skyddspolisens årsbok för 2020 publicerades den 23 mars. Terrorhotet i Finland ligger kvar på nivå två, det vill säga förhöjt hot. Den största förändringen har skett i lägesbilden för högerextrem terrorism. Skyddspolisen har identifierat högerextrema aktörer med förmåga och motivation att genomföra terrorattentat. Det har också upptäckts tecken på konkreta förberedelser. Hotet om radikal islamistisk terrorism ligger kvar på samma nivå som tidigare. Fenomenet med utländska stridande har ökat och stärkt internationella kontakter hos de radikalislamistiska aktörerna i Finland. Flera personer återvände 2020 till Finland från konfliktområdet i Syrien. Största delen av de återvändande kommer sannolikt att fortsätta att vara verksamma i radikala islamistiska nätverk, exempelvis genom att rekrytera eller sprida en extrem ideologi. Skyddspolisen följer också hotet mot Finlands säkerhet från vänsterextrema rörelser och Kurdistans arbetarparti (PKK), som EU klassar som en terrororganisation.

Skyddspolisens årsbok 2020

 

Ny konspirationsgrupp kan ta över efter QAnon

Den svenska nyhetstjänsten Omni uppmärksammar det nya konspirationsteorinätverket Sabmyk. Nätverket har på kort tid attraherat en stor mängd följare och är snabbt växande på nätet. Brittiska The Guardian har avslöjat att Sabmyk drivs av den tyske konstnären och konsthandlaren Sebastian Bieniek. Avslöjandet av Bieniek tas upp i ett längre reportage av den antifascistiska organisationen Hope not Hate. Nätverket Sabmyk tros enbart i år lockat över en miljon följare, framförallt på den krypterade applikationen Telegram. I gruppen sprids bland annat tankar ”skräddarsydda för att attrahera QAnon-följare”. Det handla bland annat om konspirationsteorier kring vaccinering, det amerikanska presidentvalet och skepsis mot användande av munskydd.

Mer om nätverket Sabmyk, Sebastian Bieniek och högerextremism går att läsa i Hope not Hates årsrapport ”State of hate” som publicerades 22 mars.

Illustration CVE

 

Australien förbjuder högerextrem gruppering

I måndags (22/3) terrorklassade Australien den transnationella högerextrema grupperingen Sonnenkrieg Division (SKD). Domen ger australiensiska myndigheter möjlighet att fängsla medlemmar från gruppen. SKD blir den första högerextrema grupperingen eller organisationen som terrorklassas i landet. Mike Burgess, chef för Australiens underrättelsetjänst (ASIO), uppger att SKD och andra högerextrema grupper stod för 40 procent av terrorrelaterade utredningar som genomförts i landet under de senaste 12 månaderna. SKD, som har sammankopplats med Atomwaffen Division, är inspirerade av det tyska nazistpartiet samt den satanistiska rörelsen Order of Nine Angels. De uppmuntrar till terroristattacker mot politiskt oliktänkande och olika minoriteter. Organisationen strävar efter att skapa en ”arisk” etnostat. Brittiska Home Office terrorklassade SKD i februari 2020.

 

Sabotage mot infrastruktur från högerextremister

Polisen i New York har uppmärksammat en ökning av vandalisering mot infrastruktur, specifikt mot stadens 5G-telemaster. I ett dokument publicerat tidigare i år framkommer att konspirationsteoretiker tillsammans med högerextrema nätverk riktat in sig specifik mot så kallad ”kritisk infrastruktur” i syfte att skapa rädsla och orsaka ekonomisk skada. I dokumentet, som utfärdades den 20 januari i år av New York-polisens underrättelseavdelning, ska utförandet av sabotagen krävt en sofistikerad planering.

Enligt rapporten har attackerna mot infrastruktur planerats på Telegram. I chattgrupper ska det även florerat en mängd extrema konspirationsteorier med uppmaningar till civil olydnad. I grupperna har man även kunnat se att sabotage mot 5G-master i Europa diskuteras, även i Sverige.

Mer om avslöjandet går att läsa i ett reportage från tidningen the Intercept.

 

Följ CVE

CVE finns på Twitter, Facebook och Linkedin för regelbundna uppdateringar, aktuella händelser och vårt deltagande i olika sammanhang. CVE finns sedan tidigare även på YouTube där vi publicerar en del av våra seminarier. Ansvarig utgivare är Jonas Trolle, chef vid Center mot våldsbejakande extremism.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Center mot våldsbejakande extremism startades 2018 och ligger placerat under Brottsförebyggande rådet, Brå. Chef för centret är Jonas Trolle. www.cve.se

Do not click this link

Skickat med Paloma