Ett utskick från CVE

Öppna i webbläsare

VECKA 13 2021-03-31

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå). CVE:s omvärldsbevakning ges ut varje onsdag och tar upp relevanta händelser i Sverige och omvärlden med koppling till ideologiskt motiverad brottslighet.

Prenumerera på CVE:s omvärldsbevakning

 

NCT:s bedömning av terrorhotet 2021

Islamistiskt- och högerextremistiskt motiverad terrorism bedöms utgöra det främsta terrorhotet mot Sverige. Inom dessa miljöer kommer det under 2021 möjligen finnas ett fåtal personer som utvecklar avsikt och förmåga att utföra ett terrorattentat i Sverige. Det konstaterar Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) i sin helårsbedömning för 2021 som presenterades 29 mars. Terrorhotnivån i riket ligger kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala.

Under 2020 ökade antalet utförda terrorattentat i västvärlden av våldsbejakande islamister i jämförelse med föregående år. Antalet utförda terrorattentat i västvärlden utförda av våldsbejakande högerextremister minskade under 2020, men attentatshotet från den våldsbejakande högerextremistiska miljön har trots detta successivt ökat under de senaste åren.

De flesta av terrorattentaten i västvärlden har under senare tid utförts av ensamagerande individer som på eget initiativ inspirerats och utvecklat attentatsavsikt och därefter planerat samt genomfört ett terrorattentat. Om ett terrorattentat genomförs i Sverige under 2021 kommer det troligen utföras av en ensamagerande gärningsperson eller mindre grupp av likasinnade med hjälp av lättillgängliga medel uppger NCT.

Den våldsbejakande islamistiska miljön är sannolikt den extremistmiljö i Sverige som mottar mest ekonomiskt stöd från utlandet skriver NCT. Det sker även fortgående insamling av pengar i Sverige till stöd för våldsbejakande extremism i Sverige och terrororganisationer utomlands.

NCT är en permanent arbetsgrupp med personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen. NCT gör strategiska analyser av händelser, trender och tendenser inom terrorism och bedömer hur terrorhotet mot Sverige och svenska intressen påverkas på kort och lång sikt.

Läs NCT:s helårsbedömning 2021

Bild: Unsplash.com

 

Säpo och CVE i podd om extremism

Säkerhetspolisens chef Klas Friberg och Jonas Trolle, chef CVE, medverkade i slutet av mars i Aftonbladets podd Krim, avsnittet ”Kvinnan som tog sitt barn till IS” som handlar om hur Sverige ska hantera återvändare från IS-läger. I en intervju, kopplad till podden, med Säpochefen efterlyser han bland annat en samlad kartläggning och ökat stöd till myndigheter och kommuner för att strypa finansiella bidrag till extremister.

Jonas Trolle betonar, i en annan intervju med Aftonbladet, behovet av att försöka utreda och lagföra återvändare som gjort sig skyldiga till brott. En fördel menar han är att många av övergreppen som IS gjort sig skyldiga till finns väldokumenterade.

”– De här personerna har dokumenterat det här själva i stor utsträckning i sociala medier. Det har ju varit en del av propagandaapparaten att dokumentera för att locka ner andra, säger Jonas Trolle.”

 

CVE i SVT om högerextremism

Vid flera tillfällen har främlingsfientliga och nazistiska organisationer manifesterat i Vetlanda efter knivdådet för några veckor sedan. Det är vanligt att nazistiska sympatisörer försöker dra nytta av oron i samhället efter exempelvis uppmärksammade våldsbrott där den misstänkte har utländska rötter. Det menar Josefin Bergström, senior rådgivare CVE, i en intervju med SVT (26/3).

”– Precis som andra aktörer försöker man alltid dra nytta av händelser som stärker sin egen position och sin egen agenda. Så det är på inget sätt unikt eller överraskande, säger Josefin Bergström.”

 

Rapport från Brå om islamofobiska hatbrott

I en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) undersöks de islamofobiska hatbrottens karaktär och vilka konsekvenser som handlingarna kan ha för de utsatta. Resultaten visar bland annat att islamofobiska hatbrott yttrar sig i många olika former och kan få varierande konsekvenser. Det kan handla om allt ifrån chock och ihållande oro till känslor av utanförskap och att religionsfriheten hotas.

Rapporten ger stöd för det som tidigare forskning visat, nämligen att det inte är någon särskild ”typ” av muslim som utsätts för hatbrott. Resultaten visar också på vissa skillnader mellan kvinnor och män där män oftare utsatts på arbetsplatsen eller i närheten av hemmet, medan kvinnor oftare har utsatts av obekanta på internet eller på allmän plats.

Läs rapporten här

 

Dockor upphängda utanför synagogan i Norrköping

En förundersökning gällande hets mot folkgrupp har inletts efter att polisen i Norrköping fick samtal om att dockor hängts upp utanför stadens synagoga. Enligt SVT nyheter ska det även funnits ett skriftligt budskap på platsen. Dockorna upptäcktes tidigt under söndagen (28/3) men det är i skrivande stund oklart när de hängts upp.

Under lördagskvällen startade den judiska högtiden pesach som pågår under en veckas tid. Polisen i Norrköping kommer under veckan att hålla uppsikt över den judiska platsen i staden.

 

Hyresgäst förvarade explosiva ämnen i lägenhet

I Malmö har det kommunala bostadsbolaget MKB Fastighets AB gått till domstol för att vräka en hyresgäst som förvarat en hemmagjord bomb i en lägenhet. Fastighetsbolagen menar att personen ska ha utsatt grannar för fara, hyresgästen ska också ha haft IS-kopplad propaganda i sin ägo. Händelsen noterades först av tidningen Hem & Hyra, som skriver att mannen hamnade i fokus i samband med att tullen hittat en stor mängd narkotikaklassade tabletter beställda från Tyskland. Vid husrannsakan tillkallades polisens bombgrupp.
Trots att hyresgästen nekar till brott anser bostadsbolaget att hyresgästen misskött sig till den grad att han inte kan bo kvar i hyreshuset. Uppsägningen kommer nu att bedömas i hyresnämnden.

 

Unga svenskar leder internationell högerextrem grupp

Brittiska Hope not Hate har i en granskning tillsammans med den svenska stiftelsen Expo avslöjat att två svenska ungdomar leder en internationell högerextrem gruppering. Den relativt nystartade gruppen kallas National Partisan Movement (NPM) och är aktiv på olika öppna och slutna digitala plattformar. Hope not Hate har granskat gruppen sedan upptäckten i november 2020 och har infiltrerat den via digitala kanaler. På så sätt har man även fått en större förståelse över hur liknande typer av grupper organiserar sig.

Enligt granskningen består NPM, som organiserar sig via sociala medier, av unga personer hemmahörande i USA och Europa. Den leds av tre individer, en 15-årig amerikan och två svenskar som är 17 respektive 18 år. Granskningen visar också att mer öppna sociala medier som Instagram och Snapchat används för att locka till sig nya medlemmar medans den högerextrema kommunikationen främst sker på krypterade plattformar som Telegram.

Läs hela granskningen här

Bild: Unsplash.com

 

Spanien agerar mot våldsbejakande islamism

Ordföranden för ”Spaniens islamiska kommission”, Spaniens största muslimska organisation och fungerar som en kontaktpunkt mellan myndigheter och trossamfund, anhölls och förhördes under tisdagen (24/3). Spansk polis misstänker att organisationens ordförande har kopplingar till ett nätverk som ägnat sig åt finansiering av al-Qaida-anknutna organisationer utomlands. Efter förhör släpptes den personen på fri fot men misstankar kvarstår. Han har efter händelsen uttalat sig kritiskt mot polisens agerande, och menar att ärendet kunde ha avklarats genom ett frivilligt förhör.

I ett annat ärende har spansk polis tillsammans med Europol gripit tre individer misstänka för terrorfinansiering. Händelsen, som har kopplingar till finansiering av syriska terroristorganisationer, ska ha skett under förra veckan i bland annat huvudstaden Madrid.

 

Extremistgrupp till attack i Moçambique

Flera människor uppges ha dödats i samband med en attack under förra veckan mot staden Palma i norra Moçambique. Palma ligger i regionen Cabo Delgado där en extremistgruppering med koppling till den Islamiska staten legat bakom en blodig konflikt under de senaste åren. I skrivande stund är händelseförloppet förhållandevis oklart och medier rapporterar om att kommunikationen med staden är bruten. Regeringen i Moçambique är fåordiga kring händelsen. Klart är att minst två utländska medborgare, varav en brittisk medborgare, ska ha dött i attacken och tusentals ska ha flytt via fartyg till närliggande kuststäder.

Nyligen anordnade FN (UNODC) tillsammans med Southern African Development Community (SADC) en konferens som adresserade det hot som växande terrorism utgör i södra Afrika. Den Islamiska staten och andra internationella och nationella terroristgrupper är mer aktiva i regionen. Ett hundratal experter deltog från bland annat den Afrikanska Unionen och FN.

 

Självmordsbombning mot kyrka i Indonesien

Under söndagen (28/3) genomfördes ett självmordsdåd vid en katedral vid staden Makassar i Indonesien. Staden är den största på ön Sulawesi. Förövarna försökte ta sig in på kyrkoområdet när palmsöndagsmässan precis avslutats och församlingsmedlemmarna var på väg ut när sprängladdningen detonerades. Omkring 20 människor skadades och de två förövarna dog. Självmordsbombarna har inte identifierats och motivet är oklart. Tidigare har militanta islamister utfört terrordåd mot civila i landet.

 

Konferens om brottsförebyggande arbete

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Denna gång genomförs konferensen digitalt 14 - 15 april. En rad ämnen som tas upp berör även förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism:

· Hur kan informationsdelning mellan polis och socialtjänst förbättras?

· Hur kan kommuner hantera riskfaktorer hos barn?

· Hur kan välfärdsbrottslighet som drabbar kommunen upptäckas och förebyggas?

Konferensen är kostnadsfri. För information och anmälan senast 31 mars.

 

Uppehåll under vecka 14

Omvärldsbevakning från CVE kommer under kommande vecka att ta en paus. Det innebär att inget utskick kommer den 7e april utan är tillbaka den 14 april. Som vanligt kan man följa CVE:s verksamhet på Twitter, Facebook och Linkedin.

 

Följ CVE

CVE finns på Twitter, Facebook och Linkedin för regelbundna uppdateringar, aktuella händelser och vårt deltagande i olika sammanhang. CVE finns sedan tidigare även på YouTube där vi publicerar en del av våra seminarier. Ansvarig utgivare är Jonas Trolle, chef vid Center mot våldsbejakande extremism.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Center mot våldsbejakande extremism startades 2018 och ligger placerat under Brottsförebyggande rådet, Brå. Chef för centret är Jonas Trolle. www.cve.se

Do not click this link

Skickat med Paloma