Ett utskick från CVE

Öppna i webbläsare

VECKA 16 2021-04-21

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå). CVE:s omvärldsbevakning ges ut varje onsdag och tar upp relevanta händelser i Sverige och omvärlden med koppling till ideologiskt motiverad brottslighet.

Prenumerera på CVE:s omvärldsbevakning

 

Webbinarium: ”Pandemin och våldsbejakande extremism”

CVE anordnar tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), och Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan ett webbinarium den 5 maj kl 09.30 – 12.00. Vilka kunskaper finns om hur pandemin påverkat våldsbejakande extremism och förekomst av konspirationsteorier? Vad betyder utvecklingen för det förebyggande arbetet mot ideologiskt motiverat våld och brottslighet i Sverige?

Talare är Ahn-Zha Hagström (Säkerhetspolisen), Hannah Pollack Sarnecki (FOI), Patrik Hermansson (HOPE Not Hate – Storbritannien) och Josefin Bergström (CVE:s mobila stödteam). Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmälan och mer information finns här

Har en större närvaro vid internet hemma bidragit till radikalisering? Bild: Unsplash

 

Konspirationsteorier i fokus i ny studie från MSB

Den 21 april släpps studien ”Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning”. Det är första gången som det tas ett vetenskapligt helhetsgrepp kring konspirationsteorier, med fokus på covid-19, i Sverige. I rapporten som beställts av MSB har aktuell forskning om konspirationsteorier kartlagts. Studien visar hur de uppstår och utvecklas, vad de har gemensamt och hur ursprunget till en konspirationsteori kan identifieras.

- Nuvarande situation, då det sprids konspirationsteorier mot vaccineringen mot covid-19 som resulterar i att befolkningen på olika sätt vilseleds, är allvarlig. Konspirationsteorier kan även användas av främmande makt för att skapa splittring och undergräva tilliten för våra institutioner. Det är utan tvekan så att vi behöver öka medvetenheten hos allmänheten och myndigheter om detta problem, säger Mikael Tofvesson, chef på enheten för skydd mot informationspåverkan på MSB i ett pressmeddelande.

Studien finns att läsa här

 

Kvinnor mer aktiva i svenska extremistmiljöer än tidigare känt

Institutet för framtidsstudier har, på uppdrag av Nordiska ministerrådet, tagit fram rapporten ”Women in violent extremism in Sweden”. Närmare 200 kvinnor som kartlagts som aktiva, av polisen och Säkerhetspolisen i Sverige fram till 2017, har studerats. Kvinnor har en betydligt mer pådrivande roll i våldsbejakande extremistgrupper i Sverige än vad som tidigare varit känt. Kvinnor utgör ungefär 15 procent av de aktiva i autonoma-, högerextremist och islamistmiljöer i Sverige, visar kartläggningen. De har en hög delaktighet i brottsligheten men kvinnornas position påverkas av grupperingens syn på könsroller. Den autonoma miljön har de mest brottsaktiva kvinnorna enligt kartläggningen. Kvinnorna är emellertid även viktiga som ideologiska aktörer och organisatörer. Enligt rapporten har de aktuella kvinnorna ofta haft flera olika kontakter med myndigheter, som socialtjänst och psykiatri, men ofta gått under radarn. Docent Amir Rostami, en av rapportens författare, har intervjuats av SVT om resultaten.

Jonas Trolle, chef CVE, kommenterar i SvD (16/4) rapportens resultat. Han framhåller att synen på kvinnornas roll i extremistmiljöerna uppmärksammas allt mer. ”Om vi tar det som hänt i Syrien och Irak i det fallna kalifatet så tittar man nu i rättsprocesser och förundersökningar mycket på de kvinnor som följt med, och att det faktiskt kan utgöra brott att vara möjliggörare.”

Rapportens författare drar även slutsatsen att Sverige under de senaste åren har blivit Nordens ”hot spot” för politisk extremism och har mer gemensamt med Holland och Belgien än med de andra nordiska länderna när det gäller våldsbejakande miljöer.

Rapporten kan laddas ner här

 

Studie om hederskultur, våldsbejakande islamism och gängkriminalitet

Kommunstyrelsen i Göteborg gav förra året Stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en studie om sambandet mellan hederskultur, våldsbejakande islamistisk extremism och gängkriminalitet. Studien har nyligen presenterats och en slutsats är att våldsbejakande islamistisk extremism grundar sig på en ideologi med en stark hederskultur. Rapporten konstaterar även att det finns gemensamma beröringspunkter för hederskultur, gängkriminalitet och våldsbejakande islamistisk extremism.

Studien har uppmärksammats av DN (14/3) som publicerat en artikel om att polisen i Göteborg har information om att vad man kallar släktbaserade kriminella nätverk arrangerar äktenskap i syfte att stärka nätverket.

Rapporten finns tillgänglig här

 

NMR fick rätt mot Svenska Akademien

Patent- och marknadsdomstolen slog i mitten av april fast att Nordiska motståndsrörelsen (NMR) och dess nyhetssajt Nordfront inte brutit mot upphovsrättslagen genom att publicera kända svenska poeters verk i anslutning till nazistiska budskap. Enligt domen ska Svenska Akademien ersätta Nordfront och NMR för rättegångskostnader på 690.000 respektive 800.000 kronor skriver SVT (15/4).

Domstolen gör bedömningen att klassikerskyddet endast går att tillämpa när verket utsatts för förändringar och det har inte skett i de aktuella fallen. Esaias Tegnér, Verner von Heidenstam och Viktor Rydbergs dikter har citerats på Nordfronts sida nära bland annat bilder på hakkors, en artikel som gratulerar Adolf Hitler på födelsedagen och en video filmad av gärningsmannen bakom terrorattentatet i Christchurch. Detta uppmärksammades av Svenska Akademien som valde att stämma NMR och Nordfront i slutet av 2019. Det återstår att se om högerextrem propaganda kommer att påverkas av domen.

 

Djurrättsaktivist dömd för misshandel

Djurrättsgruppen Djurfront dök upp maskerade på en minkfarm i Falkenberg 2017. Där misshandlades minkfarmaren och hans son. En man kopplad till Djurfront har i Varbergs tingsrätt nu dömts för misshandel rapporterar GP(9/4). Aktivisten döms även för ofredande mot två andra personer i lantbruksbranschen. Han har upprepade gånger ringt samtal till dem nattetid. Straffet blir skyddstillsyn och samhällstjänst i 20 timmar. Aktivisten ska också betala 5 000 kronor till vart och ett av sina offer. Mannen är tidigare dömd för inblandning i två mordbränder och grova våldsbrott uppger GP.

 

Danskt åtal mot exiliranier för terrorbrott

Tre exiliranier som har suttit frihetsberövade i över ett år har nu åtalats i Danmark för terrorbrott. Männen ställs inför rätt för att i konspiration med saudisk underrättelsetjänst främjat och finansierat terrorism i Iran och haft Danmark som bas. De åtalade beskrivs som högt uppsatta medlemmar i separatiströrelsen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz, (Asmla). Asmla grundades 1999 och strävar efter att etablera en självständig arabisk stat i den sydvästra iranska provinsen, Khuzestan. Organisationen får stöd från Saudiarabien och är terroriststämplad av den iranska regimen.

 

FBI kritiserar sociala medieföretag

Den 14 april ägde en utfrågning rum i den amerikanska representanthusets underrättelsekommitté som ägnades åt globala hot. Under mötet riktade chefen för FBI, Christopher Wray, kritik mot sociala medieplattformar för att underlätta spridning av våldsbejakande extremistiska budskap, rapporterar Wall Street Journal (14/4).

Christopher Wray pekade inte ut någon specifik plattform men betonade att de sociala medieföretagen måste göra ytterligare ansträngningar för att bekämpa extremistgrupper och motverka att användarna blir radikaliserade. De senaste åren har flera av de största aktörerna agerat mot extremism men det är enligt FBI:s chef inte tillräckligt.

Han tog även upp att rasistiskt motiverade våldsbejakande aktörer är de inhemska extremister som etablerat flesta internationella kontakter och att sociala medier är ett verktyg för detta (Reuters16/4). Aktörerna har även rest till Europa för att träffa och eventuellt militärt träna med likasinnade.

Utfrågningen genomfördes efter att flera skjutningar av så kallade ensamagerande gärningspersoner ägt rum i USA. Dagen efter sammankomsten skedde ännu en masskjutning där en ensam gärningsman dödade minst åtta personer på en arbetsplats i Indianapolis. Det är dock oklart om det finns en koppling till sociala medier vid dessa skjutningar.

 

Statliga aktörer anklagas för att sprida konspirationsteorier

Statligt stödda aktörer från Iran, Saudiarabien, Kina och Ryssland ska enligt en ny rapport från amerikanska säkerhetsanalysföretaget The Soufan Center varit delaktiga i samtal om QAnon på internetforum. Aktörerna ska ha förstärkt budskap med koppling till QAnon och syftet, enligt rapporten, har varit att påverka och förstärka en polarisering i samhället och destabilisera legitima politiska processer. Nyheten rapporterades av Omni med hänvisning till CNN (20/4). CNN uppger att källor bekräftar att amerikanska myndigheter redan är medvetna om utländska staters inblandning i den konspiratoriska rörelsen.

 
 

Följ CVE

CVE finns på Twitter, Facebook och Linkedin för regelbundna uppdateringar, aktuella händelser och vårt deltagande i olika sammanhang. CVE finns sedan tidigare även på YouTube där vi publicerar en del av våra seminarier. Ansvarig utgivare är Jonas Trolle, chef vid Center mot våldsbejakande extremism.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Center mot våldsbejakande extremism startades 2018 och ligger placerat under Brottsförebyggande rådet, Brå. Chef för centret är Jonas Trolle. www.cve.se

Do not click this link

Skickat med Paloma