Ett utskick från CVE

Öppna i webbläsare

VECKA 23 2021-06-09

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå). CVE:s omvärldsbevakning ges ut varje onsdag och tar upp relevanta händelser i Sverige och omvärlden med koppling till ideologiskt motiverad brottslighet.

Prenumerera på CVE:s omvärldsbevakning

 

Grundkurs om våldsbejakande extremism

CVE erbjuder en grundkurs om våldsbejakande extremism med start hösten 2021. Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom kommuner, myndigheter och civilsamhälle som på olika sätt kommer i kontakt med frågan i sitt arbete. Utbildningen utgår från forskning och akademisk litteratur, men även praktiska erfarenheter är en central komponent. Forskare, praktiker och personal från CVE föreläser. Exempel på teman som kursen tar upp:

- Vägen in i och vägen ut ur våldsbejakande extremism.

- Radikaliseringsprocesser.

- VBE och kopplingen till organiserad brottslighet och gängkriminalitet.

CVE planerar att starta kursen i november 2021 och avsluta i februari 2022. Kursen kommer till största delen att genomförs digitalt. Begränsat antal platser.

Läs mer om kursen här

Bild: unsplash.com

 

Högerextrema demonstrerade i Stockholm mot restriktioner

I söndags (6/6) demonstrerade hundratals personer mot de svenska coronarestriktionerna. Demonstrationen var den tredje av sitt slag i Stockholm som lyckades samlade ett stort antal människor. Deltagarna, som uppges ha varit upp till 500 till antal, samlades vid 14-tiden i centrala Stockholm och tågade därefter genom Östermalm. I tåget syntes budskap kopplade till konspirationsteorier och misstro mot politiker och media. Demonstrationen leddes av två av ”Frihetsrörelsens” ledargestalter som höll tal, skanderade ramsor och stämde upp till allsång.

Eftersom deltagarantalet överskred gränsen enligt pandemilagen beslöt polisen att upplösa den allmänna sammankomsten. Enligt Expressen valde polisen att inte fysiskt skingra folkmassan utan istället avlägsna demonstranter en åt gången - en taktik som använts vid tidigare demonstrationstillfällen. Ingripandet uppges ha gått lugnt till men vid ett tillfälle gjorde en grupp demonstranter motstånd. Det var när polisen skulle omhänderta en person ur Frihetsrörelsens egna skyddsstyrka ”Freedom Defence Sweden” som ett antal personer med koppling till fotbollsfirmor samt minst en aktivist ur Nordiska motståndsrörelsen (NMR) satte sig till motvärn. Det rapporterar EXPO som tillägger att utöver aktivisten från NMR så fanns det en rad personer med koppling till diverse högerextrema organisationer på plats.

 

Utredning för att bekämpa bidragsbrott

Regeringen tillsatte förra veckan en utredning som ska se över möjligheterna att stärka arbetet med att bekämpa bidragsbrott mot Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Regeringen förordnar Amir Rostami som särskild utredare. Amir Rostami är polis samt doktor i sociologi och docent i kriminologi. Hans forskning har ett särskilt fokus på att bekämpa organiserad brottslighet, gängbrottslighet och våldsbejakande extremism. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 augusti 2023.

Pressmeddelande om utredningen

 

Skolverket anklagas för att finansiera koranskola

Stiftelsen Doku har granskat (2/6) en salafistisk koranskola för barn i Malmö som har fått hundratusentals kronor från Skolverket för att bedriva läxhjälpsverksamhet. Doku har sökt föreningens ordförande för att ställa frågor, men utan framgång. Doku har gått igenom samtliga föreningar som har beviljats samma bidrag och bedömer att det finns allvarliga brister i Skolverkets kontroll och handläggning.

Doku har frågat utbildningsminister Anna Ekström om hur hon ställer sig till uppgifterna om att läxhjälpspengarna från Skolverket finansierar en salafistisk koranskola och om ministern avser att vidta åtgärder. Utbildningsministern svarar:

”Om de här uppgifterna stämmer så blir jag rejält upprörd. Det rör sig om pengar som vi har avsatt som stöd för eleverna i läxläsning och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid – inte ett öre ska gå till radikalisering och extremism. Ideella föreningar som beviljas statsbidrag för läxhjälp ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och respekt för alla människors lika värde. Det är Skolverket som beviljar statsbidrag för läxhjälp. Skolverket kan kräva återbetalning av bidrag bland annat om oriktiga uppgifter lämnats så att bidrag lämnats felaktigt eller med för högt belopp eller bidraget inte har använts för det ändamål som det beviljades för.”

Läs granskningen här

 

Man i Norge dömd för terrorfinansiering

En man i 40-årsåldern från norska staden Bærum har dömts av Oslo tingsrätt till fem års fängelse för finansiering av terrorism rapporterar NRK (2/6). Mannen har dömts för att ha skickat 465 000 kronor till en IS-medlem i Syrien. Den dömde mannen uppger att pengarna skulle användas för att hjälpa kvinnor och barn att fly från IS-kontrollerade områden i Syrien.

 

Nederländerna hämtar medborgare från IS-läger

De kurdiska myndigheterna som styr i norra Syrien meddelade under helgen att fyra personer med anknytning till Nederländerna ska föras från IS-lägret Roj. Personerna har överlämnats från kurdiska myndigheter till en nederländsk delegation. Tre av dem tillhör samma familj, en vuxen kvinna med två söner. Den fjärde, en 12-årig flicka, följer med som ett humanitärt fall utan sin mamma.

Svenska utrikesdepartementet har uppskattat antalet personer med svenskkoppling i syriska läger till strax under 30 kvinnor, ett 20-talet barn och omkring 15 män.

Bild: Unsplash.com

 

Lastbilsattack i Kanada klassas som terrordåd

Under söndagskvällen (6/6) körde en man på en muslimsk familj i den kanadensiska staden London i provinsen Ontario. Mannen ska ha kört en lastbil i hög hastighet mot familjen, enligt polisen finns det bevis för att händelsen var uppsåtlig och att offren valdes ut på grund av sin religion. Fyra medlemmar ur familjen dödades vid attacken och ett nioårigt barn skadades allvarligt. Strax efter händelsen greps en man i 20-årsåldern vid ett köpcentrum. Enligt polisen är det i dagsläget oklart om mannen har kopplingar till någon gruppering eller om han agerat ensam. Det ska heller inte funnits någon koppling mellan mannen och offren.

Premiärminister Justin Trudeau uppgav i parlamentet efter dådet att det är fråga om en terroristattack: ”Dödandet var ingen olycka. Det här var en terrorattack, motiverad av hat, som träffade samhället rakt i hjärtat.” Traudeau lovade ytterligare satsningar mot högerextremism. I februari terrorklassade Kanada högerextrema Proud Boys med motivering att gruppen utgör ett säkerhetshot. Dådet är den värsta attacken mot muslimer i Kanada sedan 2017 då sex personer dödades i en moskéattack i Quebec.

 

Höga dödstal efter attack i Burkina Faso

Efter helgens blodiga attack mot en by i norra Burkina Faso har dödssiffran nu stigit till 160 personer. Angriparna mördade invånare, brände ner bostäder och en marknad i byn. Bland de döda uppges det finnas omkring 20 barn. Regeringen har utlyst tre dagars landssorg.

Västafrikakännaren Jesper Bjarnsen säger till TT att attacken visar att civilbefolkningen är en direkt måltavla för jihadistgrupper som signalerar att de som samarbetar med staten riskerar att drabbas. Bjarnsen tror att den senaste massakern kan leda till stora strömmar av internflyktingar inom landet.

I skrivande stund (9/6) har ingen grupp har tagit på sig ansvar för attacken, med vid tidigare dåd har lokala våldsbejakande islamistiska grupper hållits ansvariga. Det finns ett antal grupper som utfört liknande dåd, både i Burkina Faso samt i närliggande Sahelområdet. Särskilt i grannländerna Mali och Niger har terroristgrupper med kopplingar al-Qaida och Islamiska staten ökat kraftigt.

 
 

Följ CVE

CVE finns på Twitter, Facebook och Linkedin för regelbundna uppdateringar, aktuella händelser och vårt deltagande i olika sammanhang. CVE finns sedan tidigare även på YouTube där vi publicerar en del av våra seminarier. Ansvarig utgivare är Jonas Trolle, chef vid Center mot våldsbejakande extremism.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Center mot våldsbejakande extremism startades 2018 och ligger placerat under Brottsförebyggande rådet, Brå. Chef för centret är Jonas Trolle. www.cve.se

Do not click this link

Skickat med Paloma