Ett utskick från CVE

Öppna i webbläsare

VECKA 37 2021-09-16

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå). CVE:s omvärldsbevakning ges ut varje onsdag och tar upp relevanta händelser i Sverige och omvärlden med koppling till ideologiskt motiverad brottslighet.

Prenumerera på CVE:s omvärldsbevakning

 

Säkerhetspolisen gör hotbedömningar av alla återvändare

Av de omkring 300 män och kvinnor som reste till inbördeskriget i Syrien för att ansluta sig till det självutropade kalifatet ”Islamiska staten” har nu ungefär hälften återvänt till Sverige. Säkerhetspolisen uppger att det bland dessa finns individer som återgått till radikala kretsar efter att de återvänt till Sverige (SVT 12/9).

” – Jag kan konstatera att det finns personer som kan stödja verksamheter på olika sätt. Det finns också personer som kan försöka attrahera andra att ansluta sig till olika typer av organisationer och sammanslutningar. Rekrytering till extremistmiljöer, helt enkelt”, säger Säkerhetspolisens presschef Karl Melin till SVT (12/9). Han tillägger att Säkerhetspolisen följer upp samtliga återvändare utifrån bedömningar som görs. De görs direkt när en person återvänder men också kontinuerligt.

Jonas Trolle, chef CVE, medverkade nyligen i Studio Ett och berättade om centrets förebyggande arbete rörande återvändare med barn (8/9).

Illustration CVE

 

Säkerhetspolisen kommenterar Afghanistan och andra händelser

Terrorism och våldsbejakande extremism är globala företeelser där händelser i omvärlden kan få långtgående konsekvenser för svensk säkerhet. Säkerhetspolisen har publicerat en kommentar rörande detta (9/10). En aktuell händelse är utveckling i Afghanistan där Säkerhetspolisen bedömer att attentatshotet inte ökat på kort sikt i Sverige, men hur situationen påverkar hotet på lång sikt är det för tidigt att säga något om.

Säkerhetspolisen understryker behovet att bekämpa själva grogrunden för den våldsbejakande extremismens tillväxt på alla nivåer i samhället. Hotet från extremistmiljöerna har blivit allt mer komplext. Digitalisering och sociala mediers framväxt har bidragit till att gränsen mellan extremism och våldsbejakande extremism alltmer suddats ut. Radikalisering, rekrytering, propagandaspridning och finansiering av extremistmiljöer sker idag globalt och snabbare än tidigare, menar Säkerhetspolisen. Man konstaterar även att våldsbejakande extremister arbetar långsiktigt för att nå sina målsättningar.

Läs Säkerhetspolisens kommentar om omvärldshändelser här.

 

Återvändare från Norrköping misstänkt för bidragsbrott

En förundersökning om misstänkt bidragsbrott har inletts gällande en av de kvinnor som nyligen utvisades av det kurdiska självstyret (Folkbladet 14/9). Kvinnan, som varit folkbokförd i Norrköping, landade i Sverige tillsammans med två andra kvinnor och totalt sex barn den 6 september. Polisens bedrägerienhet i Norrköping har meddelat att en förundersökning har inletts och att kvinnan är hörd. Polis och åklagare måste nu styrka att kvinnan haft uppsåt att begå bidragsbrott.

Försäkringskassan uppger att kvinnan har fått felaktiga utbetalningar under tre års tid, 2016 - 2019, för barnbidrag, flerbarnstillägg och underhållsstöd när hon befann sig utomlands. Enligt Försäkringskassan har den misstänkta inte anmält att hon har flyttat utomlands och bedömer att kvinnan handlat medvetet. Försäkringskassan har tidigare försökt kräva tillbaka delar av de utbetalda bidragen, drygt 200 000 kronor, men utan framgång (SVT17/12 2020).

 

Högerextremister döms för vandalisering av romska minnesmärken

Tre män med koppling till den våldsbejakande högerextrema organisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) döms för vandalisering av två romska minnesmärken, ett i Kivik och ett i Bromölla. Brottet skedde i april 2020 och beskrivs av Kristianstads tingsrätt som välplanerat med ett politiskt syfte inom ramen för NMR:s verksamhet. Domen konstaterar att de dömda genom sina handlingar har utplånat fysiska spår av den romska kulturen och kränkt den. De tre döms till dagsböter, skadestånd samt skyddstillsyn och villkorlig dom. Vid tiden för vandaliseringen var samtliga dömda aktiva i NMR.

Mujo Halilovic från Romskt Informations- och Kunskapscenter uppger till Expo att domen är en viktig markering. På flera platser i Skåne har det satts upp minnesmärken över romsk historia. Den 27 september invigs ytterligare en romsk minnesplats på Limhamnsfältet i Malmö.

 

Ny studie om IS-radikalisering i Göteborg

Christer Mattsson, forskare och föreståndare för Segerstedtinsitutiet vid Göteborgs universitet, har nyligen publicerat en forskningsartikel där han intervjuat fritidsledare och deras överordnade som mellan 2013 och 2016 arbetade på fritidsgårdar i en stadsdel i Göteborg som har haft många resande till Syrien och Irak i syfte att ansluta sig till kalifatet. Studien fokuserar på fritidsledarnas berättelser. Om hur de fick kännedom om att radikalisering pågick, vilka åtgärder som sattes in och hur förberedda de var på att genomföra förebyggande arbete.

Studien visar svårigheterna som många fritidsledare upplevde att nå unga i riskzon. Att de inte alltid är betrodda och utmaningarna det är att hantera stigmat kring unga som känner någon som rest eller har avlidit efter att ha stridit för IS i Syrien. Det finns också spänningar mellan olika yrkesgrupper. Korttidsanställda stödresurser – unga män med invandrarbakgrund och bosatta i stadsdelen – som användes för att nå unga flaggade så tidigt som 2013 att radikalisering pågick, men informationen nådde aldrig högre instanser. Mattsson menar att om denna information hade tagits på allvar hade man kunnat påbörja sitt förebyggande arbete redan 2013 och inte 2015.

Studien är en del av det pågående forskningsprojektet Från Göteborg till Paradiset som Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet genomför i samverkan med Göteborg Stad.

Studien går att läsa här.

 

FBI offentliggör information om 9/11

Efter 20-årsdagen av 11 september-attackerna mot USA har den amerikanska federala polismyndigheten FBI inlett arbetet med att släppa tidigare hemligstämplade material om de omfattande utredningarna. USA:s president Joe Biden har tidigare utlovat att offentliggöra delar av utredningarna i år.

Ett tidigare sekretessbelagt dokument om terroristdådet har nyligen släppts till allmänheten. Det rör sig om en sammanfattning av en intervju FBI gjort med en man som hade kontakt med de saudier i USA som bistod flygplanskaparna in i USA innan attackerna. År 2004 konstaterade 11 september-kommissionen att det inte finns några bevis för kopplingar mellan högt uppsatta saudiska regeringsrepresentanter och terrordåden. Men eftersom majoriteten (15 av 19) av terroristerna var saudier har det lett till spekulationer att den saudiska regeringen är inblandade. Den saudiska ambassaden i Washington har uttalat att man vill att sekretessen hävs på alla dokument för att få stopp på anklagelserna mot landet (SVT 12/9). Mer material från utredningarna förväntas offentliggöras under de kommande sex månaderna.

11 september-attackerna var en serie samordnade terroristattacker mot flera civila och militära byggnader i USA i 2001. Fyra passagerarflygplan kapades av terrorister. Två av planen flög in i tvillingtornen World Trade Center på Manhattan i New York, det tredje flögs in i USA:s försvarshögkvarter Pentagon och det fjärde havererade på ett fält i Pennsylvania efter att passagerare försökt återta kontrollen över planet. Drygt 3000 personer av en mängd olika nationaliteter dog i samband med attackerna.

Combating Terrorism Center (CTC) har släppt en specialutgåva av tidskriften CTC Sentinel med anledning av minnesdagen. Den innehåller intervjuer med fem tidigare tjänstemän som arbetat inom kontraterrorism i USA, samt fem artiklar av forskare och analytiker om det förändrade globala terrorlandskapet efter 9/11. Dessa artiklar berör bland annat utvecklingen i Afghanistan, Syrien, Afrika, Yemen och Saudiarabien, samt en analys kring framtiden för den globala jihadrörelsen.

Artiklarna går att läsa här.

Belysning av tvillingtornen vid Ground Zero foto: Jason McCann

 
 

Följ CVE

CVE finns på Twitter, Facebook och Linkedin för regelbundna uppdateringar, aktuella händelser och vårt deltagande i olika sammanhang. CVE finns sedan tidigare även på YouTube där vi publicerar en del av våra seminarier. Ansvarig utgivare är Jonas Trolle, chef vid Center mot våldsbejakande extremism.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Center mot våldsbejakande extremism startades 2018 och ligger placerat under Brottsförebyggande rådet, Brå. Chef för centret är Jonas Trolle. www.cve.se

Do not click this link

Skickat med Paloma