Ett utskick från CVE

Öppna i webbläsare

VECKA 16 2022-04-22

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå). CVE:s omvärldsbevakning ges ut veckovis och tar upp relevanta händelser i Sverige och omvärlden med koppling till ideologiskt motiverad brottslighet.

Prenumerera på CVE:s omvärldsbevakning

 

Våldsamma upplopp i flera städer

Under påskhelgen bröt upplopp ut i Norrköping, Linköping, Örebro, Landskrona, Malmö och Stockholm med anledning av att det danska högerextrema partiet Stram Kurs antingen genomförde eller planerade koranbränningar. En opinionsyttring som sammanföll med ramadan.

Den första demonstrationen genomfördes i Jönköping under skärtorsdagen där partiledaren Rasmus Paludan brände en koran. Senare under dagen skulle partiet genomfört ytterligare en demonstration i Skäggetorp, Linköping. Den genomfördes inte. Trots detta hade ett stort antal personer samlats i området och ett våldsamt upplopp bröt ut.

Under helgen kom oroligheterna att spridas till flera städer. På fredagen utbröt våldsamheter i Stockholmsförorten Rinkeby och i centrala Örebro. På lördagen i Landskrona och Malmö. Under söndagen utbröt återigen våldsamma upplopp i Skäggetorp, stadsdelen Navestad i Norrköping och Rosengård i Malmö. Sammanlagt 26 poliser och minst 14 privatpersoner ska ha skadats under upploppen. Tre personer skadades av skott från polis. Enligt polisen ska ett 20-tal polisfordon ha vandaliserats eller förstörts. Läs mer om våldsamheterna här (SVT 18/4).

I ett pressmeddelande från Polismyndigheten, som publicerades under onsdagen (20/4), uppges att påskhelgens upplopp kommer påverka tillståndsbedömningar inför allmänna sammankomster inför den kommande helgen. Enligt polisen är det ovanligt att neka tillstånd då demonstrationer är en grundlagsskyddad rättighet (Polismyndigheten 20/4).

Polisen undersöker om personer i utlandet bidragit till de våldsamma upploppen. Inrikes- och justitieminister Morgan Johansson uppger att det finns tecken på att upploppen underblåses av aktörer utomlands (Aftonbladet 20/4). Myndigheten för psykologiskt försvar sade på tisdagen att de inte sett att det förekommer någon enskilt organiserad påverkanskampanj mot Sverige (SvD 19/4; SVT 19/4).

På onsdagen uppgav Rasmus Paludan att Stram Kurs ska ställa upp i det svenska riksdagsvalet. Partiet har lämnat in en kandidatförklaring till valmyndigheten (SvD 20/4). Paludan kandiderade 2019 med partiet i det danska valet, men fick för få röster för ett mandat i Folketinget (DR 6/6 2019).

 

Helårsbedömning för terrorhotet 2022

Den 21 april publicerade Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) sin helårsbedömning för terroristhotet mot Sverige under 2022. Den strategiska terrorhotnivån ligger kvar på förhöjd nivå (hotnivå 3 av 5). Det strategiska terrorhotet utgör en sammanvägning av attentatshot, rekrytering, radikalisering samt finansiering av våldsbejakande extremism och terrorism.

Terrorhotet kommer främst från aktörer som motiveras av en våldsbejakande högerextremistisk eller en våldsbejakande islamistisk ideologi. Bedömningen är att ett eventuellt attentat mest sannolikt skulle utföras av en ensamagerande gärningsperson eller möjligen av en mindre grupp. Ett genomförande med enkla och lättillgängliga medel. Under de senaste åren har de flesta terrorattentaten i västvärlden utförts av ensamagerande personer som på digitala plattformar inspirerats och utvecklat avsikt och därefter planerat och genomfört ett attentat. Denna trend bedöms fortsätta under det kommande året. Radikalisering på digitala plattformar tros fortsatt ha en central betydelse för terrorattentatshotet.

Våldsbejakande extremistgrupperingar har sannolikt utnyttjat den oro och isolering som uppstått i samhället till följd av hanteringen av coronapandemin. Konspirationsteoriers ökade närvaro i offentligheten bedömds fortleva som fenomen och möjliga konsekvenser är minskat förtroende för demokratin och dess företrädare. Konspirationsteorier fortsätter sannolikt att skapa förutsättningar för radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism, både till befintliga miljöer men även framväxten av nya våldsbejakande extremistmiljöer. Vidare bedöms det finnas en möjlighet att konspirationsteorier inspirerar ensamagerande personer utifrån personliga bevekelsegrunder och upplevda oförrätter som utvecklar en våldsbejakande agenda, skriver NCT.

NCT lyfter även fram det senaste årets ökningen av antalet minderåriga personer i Sverige som har avsikt och förmåga att delta i våldsbejakande högerextremistisk verksamhet och terrorism. Bedömningen är att radikalisering på digitala plattformar nyttjas av minderåriga och ökar exponeringen av våldsbejakande extremistisk propaganda.

Ytterligare personer som tidigare rest för att ansluta sig till IS kan komma att återvända till Sverige. Detta bedöms sannolikt ha en begränsad påverkan på terrorhotet, inklusive på den våldsbejakande islamistiska miljöns tillväxt under 2022.

Risken för att våldsbejakande extremister i Sverige reser till det pågående kriget i Ukraina i syfte att ansluta sig bedöms inte ha en signifikant påverkan på terrorhotet under året.

Läs NCT:s helårsbedömning för 2022 här

Enligt NCT kan konspirationsteorier inspirera ensamagerande personer att utveckla en våldsbejakande agenda. Fotoillustration:CVE/Unsplash/wikipedia

 

Utredare föreslår ny straffbestämmelse

Förra veckan (12/4) tog inrikes- och justitieminister Morgan Johansson emot en promemoria om ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation. Utredaren Mikael Forsgren, lagman vid Umeå tingsrätt, föreslår en ny straffbestämmelse i terroristlagstiftningen som omfattar den som deltar i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja den. Straffet för deltagandebrott föreslås vara högst fyra år. Vid grovt brott föreslås straffet vara fängelse i lägst två och högst åtta år.

Utredaren gör bedömningen att en kriminalisering skulle vara ett effektivt sätt att förebygga, förhindra och bekämpa deltagande i en terroristorganisation och att det föreligger ett behov av en sådan kriminalisering. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Läs pressmeddelande från Justitiedepartementet här

Läs utredningen ”Ds 2022:6 Straff för deltagande i en terroristorganisation” här

 

IS uppmanar till attacker i Europa och Israel

Terroristorganisationen IS har deklarerat en ny ”global offensiv” mot Europa och Israel i ett försök att söka hämnd för deras tidigare ledares död under en amerikansk räd tidigare i februari.

I samband med muslimska högtiden ramadan publicerade IS ett ljudmeddelande i deras officiella mediekanaler. I ett tal från organisationens nye talesperson, Abu-Omar al-Muhajir, uppmuntrades anhängare att utnyttja den ”möjlighet” som skapats i och med att västvärlden fokuserar på Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Situationen skapar förutsättningar att iscensätta terrorattentat i Europa och Israel anser al-Muhajir. Som tidigare förlitar sig IS främst på ensamagerande aktörer (The Times 18/4).

Israel har på senare tid drabbats av den dödligaste terrorvågen på flera år. Talet publicerades kort efter att flera IS-kopplade gärningspersoner utfört dödliga attentat i Israel, där sammanlagt sex personer omkom. I talet framfördes budskapet att Jerusalem endast kan befrias genom återupprättandet av kalifatet, skriver The Times (18/4).

Israel har på senare tid drabbats av den dödligaste terroristvågen på flera år. Fotoillustration: Adobe/CVE

 

Nordisk forskningskonferens om våldsbejakande extremism

Mellan 19-21 september arrangerar Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, i samarbete CVE, den nordiska forskningskonferensen Nordic Conference on Violent Extremism, NCVE, i Göteborg. Konferensen riktar sig till forskare, praktiker och beslutsfattare. Den fokuserar på forskning och praktik inom våldsbejakande extremism och förebyggande arbete.

Konferensen består av talare, paneler och rundabordssamtal. Huvudtalarna är Professor Kathleen Blee (University of Pittsburg), Professor Mark Juergensmeyer (University of California, Santa Barbara) och Daniel Koehler (fil.dr, föreståndare för German Institute on Radicalisation and De-Radicalisation Studies, GIRDS). Information om paneler och rundabordssamtal kommer vid senare tillfälle.

För dig som delta med innehåll på konferensen: Är du intresserad av att presentera material/kunskap på konferensen, finns det möjlighet att skicka in abstracts på individuella papers och förslag på paneler. Konferensen är tvärvetenskaplig och välkomnar bidrag från olika akademiska discipliner, fokusområden och förhållningssätt. Doktorander är välkomna att skicka in abstrakts om pågående avhandlingsprojekt. Deadline för inlämning är 9 maj. Mer information om detta och riktlinjer för abstrakts hittar du här.

Övrigt deltagande: Konferensen vänder sig till forskare, beslutsfattare och praktiker. Den är kostnadsfri, men det kräver registrering.
Mer information om hur du registrerar dig utan paper hittar du här.

Mer information om konferensen och registrering hittar du här

 

Webbinarium om välfärdsbrott 27 april

CVE vill påminna om onsdagens webbinarium med utgångspunkt i den nya Brå-rapporten ”Välfärdsbrott mot kommuner och regioner – Fusk och oegentligheter bland företag och föreningar”. Webbinariet arrangeras av Brottsförebyggande rådet (Brå) och CVE.

Kommuner och regioner köper sedan 1990-talet in allt fler välfärdstjänster från företag och föreningar, en del av utbetalningarna hamnar i fel händer som riskerar att göda kriminalitet och våldsbejakande extremism. En slutsats är att tillståndsplikt och bättre uppföljning behövs för att komma åt brottsligheten. Det handlar om tjänster för över 150 miljarder per år och omfattar en stor bredd av verksamheter, som vård, äldreomsorg, utbildning och barnomsorg. I rapporten undersöks också föreningsbidrag.

Tid: onsdagen den 27 april, kl. 13.00–16.00

Sista anmälningsdag till webbinariet är fredagen den 22 april

Mer information och anmälan hittar du här.

 
 

Följ CVE

CVE finns på Twitter, Facebook och Linkedin för regelbundna uppdateringar, aktuella händelser och vårt deltagande i olika sammanhang. CVE finns sedan tidigare även på YouTube där vi publicerar en del av våra seminarier. Ansvarig utgivare är Jonas Trolle, chef vid Center mot våldsbejakande extremism.

Facebook Twitter LinkedIn YouTube
 

Klicka här för att avregistrera din adress

Center mot våldsbejakande extremism startades 2018 och ligger placerat under Brottsförebyggande rådet, Brå. www.cve.se

Do not click this link

Skickat med Paloma