Ett utskick från CVE

Öppna i webbläsare

 

10 oktober 2023

 

Vecka 41

 
Bild: Taylor Brandon / Unsplash

Israel förklarar krig mot Hamas

I lördags morse, under den judiska högtiden Simchat Torah genomfördes en koordinerad överraskningsattack ledd av den terrorstämplade islamiströrelsen Hamas, som åtföljdes av allierade styrkor från bland annat palestinska Islamiska jihad, mot mål i södra Israel. Attacker inkluderade avfyrande av tusentals raketer från Gaza och infiltrering genom bland annat gränsstängslet som omger Gaza. Milismännen använde olika fordon, inklusive motorcyklar, pickuper, motoriserade segelflygplan och motorbåtar, för att infiltrera israeliska gränsstäder i de södra delarna av landet.

Attacken lyckades initialt med att ockupera flera israeliska städer, ta hundratals israeliska invånare, kvinnor, barn, äldre, såväl som stridande i israeliska försvarsstyrkor (IDF), vilka fördes tillbaka över gränsen till Gaza för att hållas som gisslan. IDF inledde hårda strider mot de milismän som höll till i landets södra samhällen. Flygvapnet inledde bombningar av strategiska mål i Gaza. Under söndagen uppgav israelisk militär att de bombat 800 Hamas-mål i Gaza (TT 8/10).

Under söndagen förklarade Israel officiellt krig mot Hamas, vilket möjliggör betydande militära åtgärder (CNN 8/10). Raketer har fortsatt att avfyras från Gazaremsan, som styrs av Hamas. Markstrider har pågått i södra delarna av Israel fram till måndagen. Det har också genomförts raketattacker mot Israel från Hizbollah i södra Libanon. Raketattackerna har besvarats från israelisk sida. Under måndagen uppgav israelisk militär att de dödat flera milismän från södra Libanon (Omni 9/10). Israel uppgav under måndagen att de har återtagit kontrollen över samhällen nära Gazaremsan men att vissa milismän uppgavs fortfarande vara aktiva. Under tisdagen uppgav israelisk militär att gränsen till Gaza är säkrad (BBC 10/10).

Över 700 civila israeler, soldater och utländska medborgare uppskattas ha dödats och ytterligare 2 150 skadats i den storskaliga Hamas-ledda attacken. Detta enligt siffror från den israeliska militären. Bland offren finns minst 260 israeler och utländska medborgare som hittades döda efter att milismän attackerat en ravefestival nära Gazaremsan på lördagsmorgonen. Ravefestivalen besöktes av omkring 3 000 personer (TT 9/10; SVT 9/10). På söndagsmorgonen var antalet fångna israeler fortfarande uppskattat till över 100 personer, enligt den israeliska regeringen (SVT 8/10). Hamas har hotat med att döda gisslan för varje bombanfall som Israel utför mot Gazaremsan (Reuters 10/10).

Under måndagen rapporterade palestinska vårdmyndigheter över 500 dödsfall och 2 800 skadade i Gaza (TT/GP 9/10). På tisdagen uppgav israelisk militär att omkring 1 500 döda palestinska milismän har hittats i Israel och runt Gazaremsan (BBC 10/10).

Internationella fördömanden har kommit från flera länder, inklusive USA, Storbritannien och EU. En senior rådgivare till Irans ayatolla Ali Khamenei har visat sitt stöd för Hamas-attacken (SVT 8/10). Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan menar att landet är villiga att hjälpa att stoppa konflikten och uppmanade båda sidor att undvika impulsiva steg som ökar spänningen (CNN 8/10).

Israel överväger en markinvasion i Gazaremsan. Israels försvarsminister säger att myndigheterna kommer att blockera mat och bränsle från att komma in i Gazaremsan (BBC 9/10). Samtidigt uppger Israel att de kallat in 300 000 reservister som svar på Hamas-attackerna. Israel råder människor i Gaza att lämna via gränsen som kontrolleras av Egypten, men säger senare att gränsen faktiskt är stängd (BBC 10/10)

Den Hamas-ledda attacken ses som ett stort misslyckande för Israels säkerhets- och underrättelsetjänst och anses vara den värsta attacken i Israel på 50 år (DN 8/10). Attacken skedde nästan på dagen 50 år efter Jom kippur-kriget 1973.

Hamas har beskrivit attacken som en hämnd för den 16-åriga blockaden av Gaza och andra incidenter som har ökat spänningarna i den långvariga israelisk-palestinska konflikten på senare tid (TT 9/10).

 

Bröder åtalas för terrorplaner mot svensk kyrka

Åklagarmyndigheten i Hamburg har väckt åtal mot två bröder, 29 och 24 år gamla, där den äldre brodern misstänks ha planerat ett islamistiskt motiverat bombattentat mot en kyrka i Sverige med avsikten att döda och skada många människor. Han ska ha delat sina planer till en person med kopplingar till IS. Motivet för den planerade attacken tros vara de upprepade koranbränningarna i Sverige.

Den yngre brodern åtalas för terrorfinansiering och för att ha förberett en allvarlig våldshandling. Vid deras gripanden i Hamburg och Bayern i slutet av april och maj hittade polisen komponenter för tillverkning av en sprängladdning i den äldre broderns bostad, inklusive två kilo ureagödsel och citronsyra. Han hade även beställt ytterligare kemikalier för detta ändamål. Åklagarmyndigheten noterade att dessa komponenter kunde användas för att faktiskt producera en sprängladdning. Åklagaren i fallet, Liddy Oechtering, har tidigare meddelat att bröderna misstänks ha köpt kemiska råmaterial för bombtillverkning från nätauktions- och shoppingwebbplatsen eBay.

Den yngre brodern anklagas för att ha förbundit sig att delta i attacken på uppdrag av IS och för att ha hjälpt sin bror med att skaffa sprängämnen. Kommunikationen mellan bröderna via mejl och chattar har avslöjat planer om en attack mot en svensk kyrka, men det har inte funnits konkreta uppgifter om vilken kyrka eller tidpunkt. Bröderna har bott i Tyskland i flera år och är inte tidigare kända för brottslig verksamhet.

I början av april greps fem personer i Sverige, misstänkta för att planera terrorbrott med kopplingar till våldsbejakande islamistisk extremism, och även där har koranbränningarna pekats ut som motiv. Säkerhetspolisen beslutade i augusti att höja terrorhotnivån från 3 (förhöjt hot) till 4 (högt hot), den näst högsta nivån på den femgradiga skalan.

Läs mer på TT/Omni
 
 

FOI-rapport om att bemöta informationspåverkan

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget bjöd CVE nyligen in Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) för en intern dragning av rapporten "Rättsligt ramverk för bemötande av informationspåverkan – En studie av det rättsliga ramverket för bemötande av informationspåverkan genom informationsåtgärder”, som publicerades i mars i år.

Rapporten beskriver det rättsliga ramverket för bemötande genom informations- och kommunikationsåtgärder, som kan anses som den främsta formen för bemötande av otillbörlig informationspåverkan. Rapporten redogör även för det hot som otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information utgör för Sverige. Det rättsliga ramverket beskrivs med utgångspunkt i hur svensk rätt skyddar och begränsar yttrandefriheten och vad det innebär för myndigheternas möjligheter att vidta bemötandeåtgärder.

Rapporten är skriven av Anna Andersson, analytiker vid FOI.

Läs mer på FOI
 

3D-printade vapen - ett växande hot från extremister

Under de senaste åren har utvecklingen av 3D-printade skjutvapen uppmärksammats som ett påtagligt hot. Flera experter och myndigheter har framfört farhågor om att dessa vapen i framtiden kan komma att användas av både kriminella gäng och högerextrema grupper. Bland annat har Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, varnat för att 3D-printade skjutvapen kommer att bli alltmer tillgängliga för våldsbejakande extremister och möjligen användas i terrorattentat i deras helårsbedömning för 2023 (pdf).

Under de senaste åren har förekomsten av 3D-printade vapen uppmärksammats i ett flertal utredningar kring högerextremistiskt motiverade attentat internationellt, bland annat i Storbritannien, Spanien, Tyskland, Slovakien och Sverige.

Ett fall som uppmärksammats i Sverige är där en 25-årig man greps på sin gård i Falköping hösten 2021. Polisen hittade bland annat 50 ton sprängämnesprekursorer på gården. Det fanns även högerextremistiskt material, inklusive ett manifest som hyllade Anders Breivik. Enligt Säkerhetspolisen sympatiserade 25-åringen med våldsbejakande högerextremism och hade lovordat skolskjutningar och dömda terrorister på nätforum (DN 2/6).

I juli 2023 avslöjade finsk polis en högerextremgrupp på fyra personer i Lathisområdet som planerade att genomföra en rasistiskt motiverad terrorattack i landet. Gruppen använde 3D-skrivare för att skapa vapen och olika vapendelar. De ska bland annat tillverkat en hemmagjord pistol och gjort om en gaspistol till ett riktigt skjutvapen (Expo 1/9; Yle 20/7).

I en artikel publicerad på Global Network on Extremism & Technology (GNET) diskuterar Rueben Dass den finska gruppen, samt den globala användningen av 3D-printade skjutvapen bland högerextremister. Dass betonar det växande intresset för och spridningen av 3D-printade vapen inom dessa kretsar. Dessutom tar han upp de utmaningarna för att bekämpa detta hot och understryker vikten av att införa lagstiftning och samarbeten mellan olika intressenter.

Läs mer på GNET

ICSR Report Launch – Behind the Mask: Uncovering the Extremist Messages of a 3D-Printed Gun Designer, October 18th

The Future is Now: The Use of 3D-Printed Guns by Extremists and Terrorists (GNET 23/6/2022)

Printing insecurity: Tackling the threat of 3D printed guns in Europe (Europol 27/05/2022)

CTRL, HATE, PRINT: Terrorists and the Appeal of 3D-Printed Weapons (ICCT 13/7/2021)

3D-Printed Guns, Untraceable Firearms, and Domestic Violent Extremist Actors (GNET 7/1/2021)

 
Bild: Göteborgs universiitet
 

Kurs i våldsbejakande extremism, radikalisering och den offentliga sektorns motåtgärder

Segerstedtsinstitutet erbjuder ett nytt tillfälle att gå kursen Våldsbejakande extremism: Radikalisering och den offentliga sektorns motåtgärder, 7,5 hp. Kursen syftar till att presentera forskning om radikalisering till högerextrema och militanta islamistiska grupper i Sverige samt tillhandahålla verktyg för att bättre bedöma och hantera sådana situationer i samarbete med andra offentliga aktörer. Dessutom inkluderar kursen ett undervisningsspår som fokuserar på ensamagerande terrorister och digitala miljöer.

Kursens föreläsare är bland annat Paul Gill (University College London), Ida Selbing (Karolinska Institutet och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI), Christer Mattsson, Anton Törnberg, Göran Larsson och Robin Andersson Malmros (alla från Göteborgs universitet).

Webbintroduktion: 10 november (inga förberedelser krävs)
Internat 1 (Kungälv): 5–7 december
Internat 2 (Göteborg): 6–7 februari
Webbaserad kollegial handledning: 18 mars
Inlämning examinationsuppgift: 3 maj

 

Kursen vänder sig i första hand till anställda inom Polismyndigheten (finns i polisens kurskatalog) men även personer som arbetar med liknande frågor inom andra myndigheter eller kommuner, kan anmäla intresse för deltagande.

Kursen är kostnadsfri, men deltagarna förväntas täcka sina egna kostnader för resor, boende och litteratur genom sina respektive organisationer.

Ytterligare information, inklusive kursplan och litteraturlista, kan erhållas genom att kontakta Robin Andersson Malmros, robin.andersson@gu.se

Anmälan till kursen göras till Robin Andersson Malmros via samma e-postadress.

Läs mer på GU
 
Bild: R2COM
 

R2COM erbjuder kostnadsfri kurs om radikalisering

R2COM erbjuder en kostnadsfri specialanpassad utbildning för icke-statliga organisationer och civilsamhällsorganisationer med syfte att stärka deras engagemang i uppdraget att förebygga och motverka våldsbejakande extremism (P/CVE).

Programmet omfattar följande moduler:

1.Förståelse av radikalisering: Begrepp, faktorer och manifestationer
2.Mekanismer och utmaningar i radikalisering i fängelser
3.Radikalisering efter frigivning: Strategier för förebyggande, bedömning och intervention
4.Icke-statliga och civila organisationers roll i förebyggande och motverkande av extremism

I utbildningen kommer du att lära dig grundläggande begrepp och förstå de viktiga skillnaderna mellan radikalisering och extremism. Du kommer också att utforska den kritiska roll som fängelser kan spela som potentiella kärnplatser för radikalisering och undersöka effektiva strategier för att begränsa den. Dessutom kommer du att identifiera sårbarheter, utmaningar och möjligheter för individer som har drabbats av radikalisering efter frigivning.

Utbildningen kommer också att fokusera på samhällens betydelse i återintegreringsprocessen och deras roll i att motverka våldsbejakande extremism. Du kommer också att få möjlighet att utforska samarbetet mellan olika organisationer och den potentiella påverkan av icke-statliga organisationer och civilsamhällsorganisationer inom området för P/CVE. Slutligen kommer du att lära dig om de bästa metoderna för att ingripa och förebygga extremism på ett effektivt sätt.

Läs mer och registrera dig här
 

"Aktiva klubbar" - en ökande högerextremistisk trend

Enligt en rapport från Counter Extremism Project (CEP) har det skett en ökning i uppkomsten av små, löst anslutna kampsport- och fitnessklubbar som kallas "aktiva klubbar". Dessa klubbar främjar offentligt fitness, självförbättring och brödraskap men driver i bakgrunden en högerextremistiskt narrativ som syftar till att förbereda medlemmarna för ett potentiellt raskrig.

Rapporten tyder på att över 100 aktiva klubbar har etablerats sedan slutet av 2020, med minst 46 aktiva i 34 amerikanska stater, 46 klubbar i 14 europeiska länder, inklusive Sverige, och 12 klubbar i Kanada. Dessa klubbar verkar utan ett centraliserat ledarskap och uppmuntrar alla att starta en klubb. De flesta av dem har få medlemmar, allt från fem till 25 medlemmar. Dessa grupper deltar i evenemang med andra klubbar samtidigt som de undviker öppen nynazistisk eller högerextrem symbolik, säger rapportförfattaren Alexander Ritzmann i en intervju med Voice of America (22/9).

Läs mer på Voice of America

Trenden kring aktiva klubbar har under en tid uppmärksammats i svenska medier. Nyligen har polisen har inlett en förundersökning om brott mot kampsportslagen efter att högerextrema grupper anordnat en träff i Deje med inriktning på kampsport och våld i september. Under träffen hölls föreläsningar om raskrig och det filmades vad som verkar vara en kampsportsmatch. Anmälan till polisen gjordes av Länsstyrelsen i Örebro län, och om någon misstänks brottet kan det leda till böter eller fängelse i upp till sex månader. Detta är inte första gången verksamheten anmälts, men tidigare ärenden lades ner, skriver Expo (9/10). Läs mer på Expo

Läs mer på Expo

 

Polisens beslut om högerextrema fajten: ”Det allvarliga är varför de möts” (NWT 4/10)

Här tränar nazisterna närstrid i kommunlokal (Expo 13/9)

Trots beslutet – högerextrema gymmet kommer sannolikt leva kvar: ”Knuten till Deje” (NWT 9/8)

'Active club' hate groups are growing in the U.S. — and making themselves seen (NRP 19/7)

 

Tyskland förbjuder ytterligare en högerextrem grupp

Den tyska regeringen har förbjudit den högerextrema organisationen 'Artgemeinschaft' och alla dess underorganisationer på grund av dess centrala roll i att indoktrinera barn med extremistiska ideologier, inklusive djupt rotad rasism och antisemitism.

Organisationen strävade efter att sprida högerextremt tänkande bland unga och använde pseudo-religiösa övertygelser samt nazistisk litteratur för att indoktrinera dem. Förbudet mot organisationen hade förberetts under mer än ett år, skriver Tysklands inrikesministerium i ett pressmeddelande (BMI 27/9).

Artgemeinschaft bildades 1951 av en tidigare SS-medlem och mellan 1989–2009 leddes organisationen av den tyske advokaten och tidigare NPD-politikern Jürgen Rieger.

Förbudet är det senaste i en rad av åtgärder som Tyskland vidtagit för att bekämpa extremistiska grupper, inklusive förbudet mot "Hammerskins Deutschland", vilket tidigare har uppmärksammats i CVE:s nyhetsbrev.

Enligt Tysklands inhemska underrättelsetjänst (BfV) ökade antalet personer inom högerextrema spektrumet i Tyskland till cirka 38 800 under 2022, en ökning från 33 900 under 2021. Dessutom ökade antalet individer som betraktas som potentiellt våldsamma från 13 500 till 14 000 (BfV 20/6).

Läs mer på DW

Bild: Expo

Expo-rapport om högerextremism i gamingmiljön

"Fulspel i spelrummet" är den första av tre rapporter där Expo kartlägger högerextremism i gamingmiljön. Den ger en introduktion till gamingmiljön, och beskriver hur högerextremister utnyttjar gamingplattformar för socialisering och operativ verksamhet.

Rapporten är framtagen inom ramen för Expos projekt "Fulspel", som genomförs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Rapporten är skriven av Åsa Mitchell, researcher vid Expo. I kommande rapporter fördjupas analysen av den högerextrema närvaron på gamingplattformarna, och förslag presenteras till hur problemen ska lösas, skriver Expo på sin webbplats.

RAPPORT: Fulspel i spelrummet - En introduktion till gamingvärlden och hur högerextremister missbrukar den

PODCAST: Högerextremt fulspelande (Expo)

I måndags medverkade Expo-skribenterna Morgan Finnsiö och Åsa Mitchell i TV4:s Nyhetsmorgon och diskuterade rapporten och högerextremism i gamingmiljöer.

Se inslag och läs mer på TV4

 
Bild:  MPF

Malign foreign interference and information influence on video game platforms: Understanding the adversarial playbook

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) har publicerat en rapport som presenterar en kartläggning av dataspelsdomäner och en analys av hot och sårbarheter i relation till otillbörlig informationspåverkan såsom spridning av desinformation från främmande makt. Den bygger på kända fall av otillbörlig påverkan i eller genom dataspel eller spelangränsande plattformar, baserat på en genomgång av tillgänglig litteratur.

I rapporten identifieras mer än 40 påverkanstekniker som framgångsrikt har riktat sig mot speldomäner och som i förlängningen skulle kunna användas för otillbörlig informationspåverkan av hotaktörer från främmande makter.

Detta är den första rapporten från Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar vid Lunds universitet som finansieras av MPF. Rapporten är skriven av James Pamment, Jesper Falkheimer och Elsa Isaksson.

Läs mer på MPF

www.cve.se

CVE, Box 1386,
111 93 Stockholm

Tel: 08-527 44 200
E-post:
info@cve.se

Prenumerera på nyhetsbrevet | Läs tidigare nyhetsbrev

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma