Läs inbjudan i din webbläsare

 

Svenska Läkaresällskapet januari 2021

Save the date!
SLS Inspirationsdag eHälsa 2021

Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa arrangerar SLS Inspirationsdag eHälsa den 13 april, kl. 13.00—17.00 på Zoom.

Digitala vårdmöten
– erfarenheter och utveckling

Digitala vårdmöten har idag blivit ett mantra med stora förhoppningar att effektivisera och höja vårdkvaliteten men också att göra stora ekonomiska vinster. För att det digitala stödet ska komma till sin rätt behövs forskning om vad som fungerar och vad som har evidens. Vad är det digitala stödets effektivitet resp effekt? Idag finns en brist på studier om detta. Vid SLS Inspirationsdag eHälsa demonstreras exempel på forskning om digitalt stöd för diagnos och behandling inom primärvård och sjukhusvård samt rehabilitering med de etiska och rättsliga aspekter som gäller.

Program

13.00-13.15 Inledning – presentation av dagen & Vad är ett digitalt vårdmöte? Göran Petersson
13.15-13.45 Vad säger forskningen om vad som är ett ”bra” digitalt vårdmöte? Vad passar för olika ärenden? Exempel på upplägg av praktisk utbildning/träning i ”det goda digitala vårdmötet”. Evalill Nilsson
13.45-14.00 Digitala läkarbesök i primärvården – en intervjustudie med fokus på arbetsmiljö. Hanna Fernemark
14.00-14.15 Hälsosam paus
14.15-14.30 Videobesök som ersättning av standardiserade besök på barndiabetesmottagning; resultat och erfarenheter. Peter Adolfsson
14.30-14.45 Digital rehabilitering. Carina Morén (fysioterapi)
14.45-15.00 Chatt, video, eller moduler? Psykologisk behandling online. Cecilia Dautovic Bergh (psykologi)
15.00-15.15 Digitala vårdmöten ur patientens perspektiv. Evalill Nilsson
15.15-15.30 Hälsosam paus
15.30-15.50 Etiska och legala aspekter på digitala vårdmöten. Lotta Wendel
15.50-16.15 Allmän diskussion & frågestund.
16.15-16.30 Summering och avslut. Göran Petersson
Information om SFMI och om Swedish Collaboration on Digital Care Research (inkl Vitalis-seminarium). Maria Hägglund
16.30-17.00 Möjlighet till ”eftersnack” online via Zoom eller Teams (via separat länk)

Moderatorer:
Kl. 13-14 Göran Petersson
Kl. 14.15-15.15 Maria Hägglund
Kl. 15.30-16.30 Susanne Bergenbrant Glas

TID: Den 13 april, kl. 13.00—17.00
ANMÄLAN & LÄNK TILL MÖTET: Anmälan öppnar inom kort
KONTAKTPERSON: Evalill Nilsson, evalill.nilsson@lnu.se
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa

 

Facebook Twitter YouTube
 
 

Besöksadress Klara Östra Kyrkogata 10
Postadress Box 738 101 35 Stockholm
Växel 08-440 88 60
E-post sls@sls.se
Webb www.sls.se

© Svenska Läkaresällskapet

 

Avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma