Läs inbjudan i din webbläsare

 

Svenska Läkaresällskapet mars 2021

SFAM-torsdagsmöten ”Allmänmedicinen - en global garant för en god och rättvis vård?”

SFAM i samarbete med SLS bjuder in till lunchmöte

med Anna Stavdal den 11/3, kl. 12.05-12.55
därefter start av SFAMs torsdagseftermiddagsserie kl. 13.30-15.00
om ”Långtidssymtom efter covid-19”.

Program & medverkande

Lunchmöte kl. 12.05—12.55

Tema för lunchmötet är ett globalt ”WONCA” perspektiv om hur andra länder har lyckats ( eller misslyckats) med den allmänmedicinska utvecklingen och skapande av en rättvis och god vård? Vad är nycklarna till framgång? Var står Word Medical Association (WMA) i frågan?

En fast-läkar-ordning med utgångspunkt från allmänmedicin är på gång i Sverige. Såväl våra brittiska kollegor liksom våra norska kollegor och deras organisation är stora inspirationskällor. Där finns tydliga beslut att allmänläkarens kompetens förutsätter en stark lagstadgad personlig relation med individerna i befolkningen för att specialiteten ska ge den tillit, trygghet och medicinska säkerhet som krävs. Den brittiska reformen (NHS) genomfördes i mitten på 1900-talet precis efter WWII och den norska (fastlegereformen FLR) vid millenniumskiftet. När Norge 2001 genomförde sin reform var samma process på gång även här i Sverige men misslyckades. Detta trots en överenskommelse mellan SKL (nuvarande SKR) och regeringen samt en statlig satsning på en nationell handlingsplan med ett institut och 9 statliga miljarder för genomförandet. Allt under SFAMS pådrivande. Vi är nu uppdaterade på läget i Norge genom vårt lunchmöte den 14/1.

Under detta torsdagsmöte gör vi alltså en global utblick och vid vårt kommande möte torsdagen den 17 juni gör vi en sammanfattning av läget för avstamp inför framtiden och vad som krävs för att vi ska få en hållbar svensk fastallmänläkarordning.

Medverkande: Anna Stavdal allmänläkare, tidigare journalist, ordförande för NSAM, Norges motsvarighet till SFAM vid fastlegereformens (FLR) införande (2001), nu allmänläkarvärldsorganisations (WONCA) blivande president, Marina Tuutma allmänläkare, ordförande för Distriktsläkarföreningen samt vice ordförande i Läkarförbundet bidrar med WMAs inställning efter haft kontakt med WMA ordförande Heidi Stensmyren, Meta Wiborgh SFAMs tidigare ordförande 2001 samt Magnus Isacson allmänläkare, nuvarande ordförande för SFAM.

Moderator: SSusanna Althini, allmänläkare, ledamot i nämnden för Svenska Läkaresällskapet, verksamhetschef Högsby vårdcentral.

Varmt välkomna samt till det efterföljande eftermiddagsmötet kl. 13.30-15.00 som är starten för en ny mötesserie om långtidssymtom efter covid 19.

Efterföljande mötet kl 13.30-15.00

Allmänheten, patienten och allmänläkaren och långtidcovid

Det är våra patienter som drabbats. Många aktörer tänker och gör saker för att hjälpa. Vem gör vad? Vad är hjälpsamt? Hur ser vi till att sjukvårdssystemet riggas för att hjälpa oss allmänläkare att hjälpa våra patienter? Vi möter allt fler patienter som vittnar om långvariga symtom efter en covid-19 infektion. Hur kan vi som specialister i allmänmedicin möta denna nya patientgrupp när så mycket fortfarande är oklart och ny kunskap tillkommer dagligen. En noggrann medicinsk bedömning och utredning samt ett bra bemötande är avgörande för att patienten ska känna sig trygg. Som allmänläkaren har vi denna skolning samt kunskap om vikten av att lyssna in och utgå från patientens tanke, oro och önskan. Vilket stöd och vilka verktyg kan vi ta hjälp av i ett patient-läkarmöte där många frågor förblir vetenskapligt obesvarade? Vid detta första möte sätter vi lyssnandet i fokus med hjälp av Åsa Kadowaki, specialist i Psykiatri, leg KBT-psykoterapeut anställd i Smärtprocessen, region Kalmar samt och Arwa Josefsson, specialist i allmänmedicin, ST-läkare i psykiatri med pågående utbildning till leg psykoterapeut, Capio Stockholm med Susanna Althini som moderator

TID: Den 11 mars lunchmöte kl. 12.05—12.55 samt efterföljande möte 13.30-15.00
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe ulf@mawe.se, 0730 711958
ARRANGÖR: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.

Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SLS Youtube-kanal.

SFAMs torsdagsmöten fortsätter under våren. Boka in följande datum 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6 med efterföljande eftermiddagsmöten om långtidssymtom efter covid 19 den 25/3 och 8/4.

Anmäl dig här!
Facebook Twitter YouTube
 
 

Besöksadress Klara Östra Kyrkogata 10
Postadress Box 738 101 35 Stockholm
Växel 08-440 88 60
E-post sls@sls.se
Webb www.sls.se

© Svenska Läkaresällskapet

 

Avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma