Läs inbjudan i din webbläsare

 

Svenska Läkaresällskapet maj 2021

SFAM torsdagsmöte 3/6

Varmt välkomna den 3 juni till lunchmöte kl. 12.05-12.50
"En fast allmänläkarordning – Kan Danmark så kan Sverige!
och tankar om patient-läkarrelationen av Theodor Kallifatides"
samt eftermiddagsmöte kl. 13.30-15.00 om
"Postinfektiöst tillstånd efter covid-19"

Lunchmötet 12.05-12.50
Författaren Theodor Kallifatides inleder mötet med sina tankar om patient-läkarrelationen och därefter diskuterar vi primärvården och "fast-allmänläkar-ordning" i Danmark. I vintras fick vi lära oss av Marte Kvittum Tangen, ordförande för NFA (norska SFAM), hur fastlegeordningen i Norge fungerar och vilka för- och nackdelar som finns med deras system. Denna gång välkomnar vi Anders Beich som är ordförande för DSAM (danska SFAM). Han kommer att berätta om hur det ser ut i Danmark där man har en lång och framgångsrik tradition med fast läkare.

Magnus Isacson ordförande SFAM leder mötet och biträds vid chatten av kollegen Anna Flod.
 

Eftermiddagsmötet 13.30-15.00 om "Postinfektiöst tillstånd efter Covid19"
SFAMs tredje fördjupningsseminarium om "Postinfektiöst tillstånd efter Covid19" med Meta Wiborgh som moderator och Anna Flod vid chatten.

Vi fortsätter sökande efter hjälpsam kunskap, denna gång hur organisationen kan vara hjälpsam. Representanter från region Skåne samt region Kalmar medverkar. Två regioner där man tidigt förstått att lägga fokus på primärvården. Från Socialstyrelsen medverkar Anders Berg, om det kunskapsstöd som Socialstyrelsen tagit fram. Vi får avslutande kommentarer av Johanna Cederholm.

Region Skåne
Per Åkesson, infektionsläkare, bidrar med erfarenheter av att träffar patienter på postcovidmottagningen i Lund där han även leder den multidisciplinära konferenserna som hålls varje vecka. Johanna Cederholm, allmänläkare, om det förenklade primärvårdsanpassade stödet i utredning av postcovidpatienter.

Region Kalmar
I Region Kalmar har man valt att arbeta med befintliga strukturer för att stärka förutsättningarna för allmänläkarna att möta, bedöma, utreda och hjälpa patienter som söker med frågan "Har jag postcovid?". Niklas Föghner, sjukgymnast och primärvårdsdirektör, Magnus Hellström, ortoped och verksamhetschef rehab söder, Andreas Hurve, neurolog och verksamhetschef medicinkliniken Kalmar, berättar om arbetet med organisationsstrukturen.

Socialstyrelsen
Anders Berg, projektledare, Socialstyrelsen berättar om det kunskapsstöd som Socialstyrelsen tagit fram. "Socialstyrelsens kunskapsstöd riktar sig till både dem som fördelar resurser och beslutar om vårdens innehåll, och till dem som möter patienter i den regionala och kommunala hälso- och sjukvården – särskilt primärvården." Socialstyrelsen betonar primärvården som vårdens nav, där de flesta med postcovid kan få hjälp.

TID: Lunchmöte den 3 juni kl. 12.05-15 samt efterföljande möte kl. 13.30-15.00 på Zoom.
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe ulf@mawe.se, 0730 711958
ARRANGÖR: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.

Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SLS Youtube-kanal.

SFAMs sista torsdagsmöte för terminen äger rum den 17/6.

Anmäl dig här!
Facebook Twitter YouTube
 
 

Besöksadress Klara Östra Kyrkogata 10
Postadress Box 738 101 35 Stockholm
Växel 08-440 88 60
E-post sls@sls.se
Webb www.sls.se

© Svenska Läkaresällskapet

 

Avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma