Läs inbjudan i din webbläsare

 

Svenska Läkaresällskapet oktober 2021

Webinar 16/11
Internetbehandling för barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet bjuder in till webinar
den 16 november kl. 13.00-16.00 på Zoom.

Internetbehandling för barn och ungdomar med psykisk ohälsa – möjligheter och utmaningar

Välkomna till en eftermiddag i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatris (SFBUPs) regi med fokus på internetbehandling. Representanter för barn- och ungdomspsykiatrin beskriver både forskningsläget, hur behandling utvecklas, utvärderas och implementeras. Kliniska exempel på hur man kan arbeta med olika patientgrupper och på olika vårdnivåer.

Program:
13.00 Inledning Susanne Buchmayer, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, medicine doktor samt ordförande i SFBUP.
13.05 Internetbehandling för barn och unga med psykisk ohälsa - från utveckling till implementering. Erfarenheter från tio års forskning. Eva Serlachius, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, professor i barn och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet och Karolinska Institutet.
13.30 BUP-online, digitalt utbud i stegvis vård enligt standardiserade vårdprocesser, Annika Nilsson, regional verksamhetsutvecklare BUP Skåne. Lena Göransson, kurator, leg. psykoterapeut BUP Skåne.
14.00 Paus
14.15 Implementering av internetbehandling - förutsättningar och vårdprocess. Ett exempel från Stockholm, Sarah Vigerland, leg. psykolog, medicine doktor samt enhetschef BUP Internetbehandling, Stockholm.
15.00 Paus
15.15 Internetbehandling för ungdomar med självskadebeteende - erfarenheter från en randomiserad kontrollerad studie i Stockholm, Skåne och Västra Götaland, Olivia Simonsson, leg. psykolog och doktorand vid centrum för psykiatriforskning, Stockholm. Marie Werner, leg. hälso- och sjukvårdskurator och enhetschef BUP Första Linjen Lund/Ystad/Simrishamn.
Studien IDA - en pågående nationell studie av internetbehandling för tonåringar med depression, Rebecca Grudin, leg. psykolog och doktorand vid BUP Forsknings- och utvecklingscentrum och Karolinska Institutet, Stockholm.
15.50 Avslutning, Susanne Buchmayer, Eva Serlachius

Moderatorer:
Eva Serlachius, professor i barn och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet och Karolinska Institutet
Susanne Buchmayer, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, medicine doktor samt ordförande i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP)

Medverkande:
Susanne Buchmayer, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, medicine doktor, ordförande i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP)
Eva Serlachius, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, professor i barn och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet och Karolinska Institutet
Annika Nilsson, regional verksamhetsutvecklare BUP Skåne
Lena Göransson, kurator, leg. psykoterapeut BUP Skåne
Sarah Vigerland, leg. psykolog, medicine doktor och enhetschef BUP Internetbehandling, Stockholm
Olivia Simonsson, leg. psykolog och doktorand vid centrum för psykiatriforskning, Stockholm
Marie Werner, leg. hälso- och sjukvårdskurator samt enhetschef BUP Första Linjen Lund/Ystad/Simrishamn
Rebecca Grudin, leg. psykolog och doktorand vid BUP Forsknings- och utvecklingscentrum och Karolinska Institutet, Stockholm

TID: 16 november kl. 13.00-16.00 på Zoom
KONTAKTPERSON: Maria Hallerbäck, Maria.Unenge.Hallerback@regionvarmland.se
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP)

Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SLS Youtube-kanal.

Anmäl dig här!
Facebook Twitter YouTube
 
 

Besöksadress Klara Östra Kyrkogata 10
Postadress Box 738 101 35 Stockholm
Växel 08-440 88 60
E-post sls@sls.se
Webb www.sls.se

© Svenska Läkaresällskapet

 

Avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma