Läs inbjudan i din webbläsare

 

Svenska Läkaresällskapet oktober 2021

SFAM torsdagsmöte den 21/10 på Zoom

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till lunchmöte med efterföljande möte
torsdagen den 21 oktober 2021.

Program

Välkommen till SFAM:s lunchmöte där vi fortsätter att söka nyttig kunskap om långvariga besvär efter covid-19. På eftermiddagsmötet fortsätter serien hur vårt kliniska omdöme kan bibehållas och utvecklas.

Lunchmöte kl 12.05 -15.00 och efterföljande möte kl. 13.30-15.00

Inledning av Susanna Althini, allmänläkare, Region Kalmar.

Erfarenheter av långtidsuppföljning av patienter med besvär efter covid-19 kommer infektionsläkaren Judith Bruchfeld att berätta om. Hon har bl.a. forskat på tuberkulos. I mars 2020 fick hon i datortomografier syn på en tidigare ovanlig form av lungförändringar. Hon ville ta reda på mer om covid-19 och vad som kunde göras för patienter i konvalescens.

Den 11 maj 2020 togs den första patienten emot av en ny tvärprofessionell mottagning på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Totalt har 1500 patienter setts där sedan dess, varav 2/3 sjukhusvårdats. Hur har det gått för dem som remitterats från primärvården?

Vi kommer att få en försmak av vad docent Bruchfeld, lungläkaren Michael Runold och kardiologen Marcus Ståhlberg avser att presentera under SLS vetenskapliga möte State of the Art Covid-19 den 24-25 november. De understryker vikten av att läkare bedriver diagnostik innan individanpassad rehabilitering tar vid.

Moderator: Lars Bäcklund allmänläkare, Region Stockholm
 

Eftermiddagsmöte kl. 16.00 -17.00

Hur odlar du ditt professionella omdöme i tider då omdömet hotas av att riktlinjer och algoritmer ska balanseras mot patientens berättelse och status?

Ett tema för hösten är ”odlandet av vårt yrkeskunnande” och vi fortsätter nu detta tema med utgångspunkt i ordet ”omdöme” - omdömet t.ex. att väga samman det vi vet med det vi icke vet. Lyssna på och samtala med professor Ingela Josefson och allmänläkare Anders Lundqvist med allmänläkare Meta Wiborgh som moderator. Ingela Josefsons bok Läkarens yrkeskunnande från 1998 är en utgångspunkt för utbildningen i praktisk kunskap.

TID: Den 21 oktober kl. 12.05—12.55 med efterföljande möte kl. 13.30-15.00 samt eftermiddagsmöte kl. 16.00-17.00
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe ulf@mawe.se, 0730 711958
ARRANGÖR: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet

Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SLS och SFAMs Fortbildningsprojekt Youtube-kanaler.

Anmäl dig här!
Facebook Twitter YouTube
 
 

Besöksadress Klara Östra Kyrkogata 10
Postadress Box 738 101 35 Stockholm
Växel 08-440 88 60
E-post sls@sls.se
Webb www.sls.se

© Svenska Läkaresällskapet

 

Avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma