Läs inbjudan i din webbläsare

 

Svenska Läkaresällskapet november 2021

SLS webinar 16/12

"Fysisk aktivitet för alla -
friska, sjuka och riskgrupper"

 

Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt bjuder in till webinar den 16 december kl. 16.30-17.45 på Zoom.

Program & medverkande

Välkomna till ett webinar som kommer att handla om allt från fysisk aktivitet för den enskilde individen till folkhälsoperspektivet.

Vi kommer att belysa frågor som koppling mellan muskelträning och hälsa, och hur den som har ett sjukdomstillstånd, som kan begränsa möjligheter till att vara fysisk aktivitet, kan tänka. Beteendeförändringar är svårt, hur kan vi lyckas att motivera den inaktive till ökad fysisk aktivitet? Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet arbetar sedan 2020 på uppdrag av regeringen där vi kommer att uppdateras kring det pågående arbetet för att främja folkhälsan.

Webinariet avslutas med en gemensam diskussion; vad är nästa steg?

Moderatorer: Anna Norhammar och Eva Zeisig, Levnadsvaneprojektet, Svenska Läkaresällskapet

Fysisk aktivitet när hjärtat sätter gränser
Maria Bäck, Docent, leg fysioterapeut, Universitetslektor Linköpings universitet

Satsa brett eller satsa smått?
Stefan Swartling Peterson, Professor, Global omställning för hälsa, Karolinska Institutet

Muskelträning, fitness och hälsa
Harriet Wallberg, Professor, Integrativ fysiologi, Karolinska Institutet

Från ovana till vana – motivation till förändring
Jörgen Herlofson, Psykiater, leg psykoterapeut

Regeringsuppdraget - Främjafys
Kajsa Mickelsson, Huvudsekreterare, Utredningen för Främjande av ökad fysisk aktivitet

Varmt välkomna!
 

TID: 16 december kl. 16.30-17.45
KONTAKTPERSON: Lilian Lindberg, lilian.lindberg@sls.se
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet

Anmäl dig här!
Facebook Twitter YouTube
 
 

Besöksadress Klara Östra Kyrkogata 10
Postadress Box 738 101 35 Stockholm
Växel 08-440 88 60
E-post sls@sls.se
Webb www.sls.se

© Svenska Läkaresällskapet

 

Avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma