Läs inbjudan i din webbläsare

 

Svenska Läkaresällskapet november 2021

SFAM torsdagsmöte den 2/12 på Zoom

 

Rekrytera och behålla

unga allmänläkare

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med
Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till lunchmöte med
efterföljande samtal torsdagen den 2 december 2021.

Vad får unga kolleger att välja allmänmedicin? Vad gör att de stannar kvar? Varför väljer vissa att lämna detta fantastiska jobb de har utbildat sig för? Det är frågor som dagens medverkande har arbetat med. Gösta Eliasson från SFAM i Halland och Lena Lilja från SFAM i Jämtland samtalar med Meta Wiborgh från SFAM i Norrbotten om hur man lokalt arbetar för att rekrytera och behålla unga allmänläkare.

12.05 Introduktion. Sanna Althini, projektledning, SFAM:s fortbildningsprojekt.

12.10 Halland: Hitta vägar att förstå och påverka. Gösta Eliasson.

12.20 Jämtland: Från 7 till 70 ST i allmänmedicin. Lena Lilja.

12.30 Samtal om att hitta nya vägar. Gösta Eliasson, Lena Lilja, Meta Wiborgh.

12.45-12.50 Anna Flod från SFAM:s fortbildningsprojekt sammanfattar torsdagsmötena 2021 och blickar framåt mot nästa år.

13.30-14.30 Fortsatta samtal om att hitta nya vägar. Samtalsledare: Meta Wiborgh.
 

TID: Den 2 december kl. 12.05-12.50 med efterföljande samtal kl.13.30-14.30.
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe, ulf@mawe.se, 073-071 19 58
ARRANGÖRER: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.

SFAM arrangerar digitala lunchmöten jämna torsdagar. Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SLS och SFAM:s Fortbildningsprojekts Youtube-kanaler.

SFAM:s torsdagsmöten
SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som stärker och utvecklar Sveriges allmänläkare i sin yrkesutövning. På torsdagar jämna veckor kl 12.05-12.55 bjuder vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och kollegial dialog. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)
SFAM är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.

Anmäl dig här!
Facebook Twitter YouTube
 
 

Besöksadress Klara Östra Kyrkogata 10
Postadress Box 738 101 35 Stockholm
Växel 08-440 88 60
E-post sls@sls.se
Webb www.sls.se

© Svenska Läkaresällskapet

 

Avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma