Läs inbjudan i din webbläsare

 

Svenska Läkaresällskapet december 2021

Inbjudan
Barnhälsodagen 2022

Välkommen till Barnälsodagen den 28 januari 2022 kl. 10-14 på Zoom.
Ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Svenska Skolläkarföreningen.

Ur programmet

Välkomsthälsning och inledning
Tobias Alfvén, barnläkare och ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Covid 19 och barn - smittspridning komplikationer och long Covid.
Olof Hertting, Överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Vaccination av unga 12–16 år - hur har det gått?
Johanna Rubin, Folkhälsomyndigheten

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. SBU:s utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter.
Agneta Pettersson och Maria Hallerbäck, SLS arbetsgrupp "Kraftsamling för ungas psykiska hälsa"

Livskunskapsprogram i skolan -vad vet vi idag?
Martin Karlberg, pedagogiska instutionen Uppsala universitet

Varmt väkomna till en dag med tema barn och ungas hälsa. Mötet är kostnadsfritt. Säkra din plats och anmäl dig redan idag.

TID: Den 28 januari 2022 kl. 10-14 på Zoom
KONTAKTPERSON: Josef Milerad, josef.milerad@ki.se
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp om kraftsamling för ungas psykiska hälsa i samarbete SBU och Svenska Skolläkarföreningen.

Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SLS Youtube-kanal

Anmälan
Facebook Twitter YouTube
 
 

Besöksadress Klara Östra Kyrkogata 10
Postadress Box 738 101 35 Stockholm
Växel 08-440 88 60
E-post sls@sls.se
Webb www.sls.se

© Svenska Läkaresällskapet

 

Avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma