Vi ser fram emot ett nytt, kooperativt år!
 
 

December 2020

 
 

Tipsa en vän

 

Läs brevet i din webbläsare

 
 

Det är med blandade känslor som vi går mot jul och ett nytt år 2021, året har varit ett år som vi aldrig har kunnat föreställa oss. Vi har arbetat hårt för att söka alternativa lösningar för att klara uppdraget och möta våra kunder, stödja det kooperativa företagandet och driva lokala utvecklingsprocesser i runt om i vårt län.

Trots allt har det fungerat skapligt och vi har snabbt fått lära oss att använda digitala verktyg för olika arenor, styrelsemöten och utbildningar. Det har varit positivt att det påskyndat vår egen digitaliseringsutveckling, upptäcka dess fördelar, nått fler och nått ut längre. Det har drivit på utvecklingen i linje med våra hållbarhetsmål, så vi tar med krisens utmaningar till vår egen utveckling och försöker vända perspektivet.

Avslutningsvis vill vi skicka med några klappar på spännande initiativ och projekt som ger inspiration inför 2021. Vår rådgivning fortsätter digitalt och vi spänner bågen för att vara kreativa och sprida för att främja kooperativa lösningar, social innovation och socialt företagande.

Kolla in våra kooperativa stories, samt mallar & verktyg där du bland annat kan hitta Starta Hållbart - så kan ert företag bidra till Globala målen.

Vi önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

Bengt Sundgren verksamhetsledare
Coompanion Dalarna

Kontakta oss
 
 
Foto: Jonas Jacobsson, Unsplash

Hur vill du bo – hur ska det se ut där du vill bo?

Bysjöstrand ekoby är belägen i ett naturskönt område på östra sidan av sjön Bysjön i Grangärde, Ludvika kommun. Idag en igenväxande åker- och hagmark, inom några år kommer ett 30/40-talet familjer att bo här. Det handlar om att skapa en hållbar livsstil och social gemenskap som går över generationsgränserna. En mångfald av individer som tillsammans skapar en tolerant boendemiljö som värdesätter och tar tillvara naturens resurser.

Läs mer
 
 

Se filmerna från projekt Lokal HUB!

Projekt Lokal HUB landsbygdssamverkan – kommersiell service och besöksnäring löper mot sitt slut. Projekt har bedrivits i fem bygder i länet och syftat till att utveckla samverkan mellan lanthandel och besöksnäring samt skapa ett förstärkt lokalt nätverk. Kolla filmerna här:

Venjan
Furudal
Stjärnsund
Rörbäcksnäs

Läs mer om projektet

Projektet genomförs med hjälp av finansiering från Länsstyrelsen i Dalarnas län.

 
 

Så vill politikerna utveckla kooperation

I år har det lagts 30 olika politiska förslag kring kooperation i riksdagen. Vi lät några av riksdagspolitikerna berätta om sina idéer om hur förutsättningarna för kooperativt entreprenörskap kan stärkas.

Läs mer och se film
 

Följ oss i sociala medier!

Facebook Instagram

Coompanion Dalarna

Adress: Forskargatan 3, 781 70 Borlänge
Telefon: 0243-193 15

E-post: dalarna@coompanion.se
Hemsida: dalarna.coompanion.se

Dela gärna nyhetsbrevet!

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Vill du inte ha nyhetsbrevet, klicka här för att avregistrera. Vi antar i annat fall att du fortsatt vill ha vårt nyhetsbrev och du godkänner då att vi lagrar din e-postadress i enlighet med vår policy för GDPR.

Ändra dina prenumerations-inställningar

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma