Dokumentation seminarium Återvändande 20 maj

Lorem ipsum dolor sit amet

 

Read this newsletter in your browser

 
 
 

20 maj 2019 i malmö

Seminarium om Återvändande

 

En Dag som gav kunskap, konkreta verktyg och inspiration i arbetet med att möta personer som fått eller riskerar att få avslag på sin asylansökan och som förväntas återvända till sitt hemland.

 

Stort tack För ditt deltagande!

 

presentationerna från seminariet hittar du nedan:

(Tryck på rubriken för att se presentationen)
 

Migrationsverkets arbete med återvändande

(med ett förtydligande gällande barn i förvar)
 

Svenska Röda Korsets arbete med stöd till återvändande

 

Återvändande och psykisk hälsa

 

Från Europa till Afghanistan - barn och ungas upplevelser av att återvända

 

Hållbart engagemang - att göra skillnad för barn och unga i utsatta livssituationer och samtidigt må bra själv

(presentationen från denna programpunkt skickas tyvärr inte ut)
 

Ensamkommande barn och unga som försvinner

 
 

gYMNASIELAGEN

På grund av sjukdom föll tyvärr punkten om gymnasielagen bort från programmet, nedan finner du länkar till relaterad information om gymnasielagen.

Tryck på rubrikerna så hänvisas du vidare till länk!

Skolverket
Migrationsverket
Socialstyrelsen
SKL
 

Kontaktuppgifter

Linda Jönsson, Länsstyrelsen Skåne
linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se

Sofia Pehrsson, Länsstyrelsen Skåne sofia.pehrsson@lansstyrelsen.se

Adriana Aguilar, Rädda barnen adriana.aguilar@rb.se

Mikaela Hagan, Svenska Röda Korset mikaela.hagan@redcross.se

 
 

Click here to unsubscribe from this newsletter

Postman