Ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen om jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Svårt att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Två nyhetsbrev blir ett


Tidigare har Länsstyrelsen skickat ut två separata nyhetsbrev: Ett om jämställdhetsarbete och ett om arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Från och med samlar vi all info i ett och samma nyhetsbrev. De jämställdhetspolitiska frågorna hänger ihop och vi hoppas ni ska ha glädje och nytta av ett gemensamt nyhetsbrev.

Jämställdhet

Nu är vi fler än 100 anslutna!

I början av oktober passerade vi 100 anslutna till Ett jämställt Skåne.

- Jätteroligt att det blir fler som ansluter sig och som ser fördelarna med att ansluta sig till Ett jämställt Skåne, säger Martina Skrak, jämställdhetsstrateg på Länsstyrelsen Skåne

För närvarande är det 103 anslutna organisationer.

Det går att läsa mer om alla anslutnapå hemsidan och på vår facebook.

 

Ny jämställdhetsstatistik för Skåne

 

Länsstyrelsen har tagit fram ny jämställdhetsstatistik för Skåne och de skånska kommunerna. Länsstyrelsen bjuder in till regionala delträffar där vi presenterar statistiken och ni har möjlighet ställa frågor.

Läs mer om tid, plats och anmälan via länkarna nedan.

Välkomna!

5 november för Skurup, Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Hörby, Höör och Eslöv.

12 november för Hässleholm, Kristianstad, Bromölla, Osby, Östra Göinge, Örkelljunga och Perstorp.

5 december för Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Bjuv, Höganäs, Åstorp, Klippan, Ängelholm och Båstad.

17 december för Malmö, Burlöv, Staffanstorp, Lomma, Lund, Kävlinge, Svedala, Vellinge och Trelleborg.

 

Nätverksträff: Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga

20 november klockan 09.00 - 12.00

Välkomna på nätverksträff med Ett Jämställt Skåne. Temat för träffen är hur arbetsgivare i Skåne jobbar med möjligheten för de anställda att kombinera arbete och föräldraskap (enligt lagen om aktiva åtgärder). Nya rapporter inom området kommer att presenteras och vi följer upp med en fördjupande workshop.

 
Mer info och anmälan
 

Låt oss hjälpa dig att berätta om ert jämställdhetsarbete

Ett jämställt Skåne har både en hemsida och facebooksida med följare som är intresserade av och jobbar med jämställdhet. Vi vill gärna använda våra kanaler för att berätta även om ert arbete. Mejla vad ni har på gång under nästa år.

Mejla till Martina Skrak

 

Mäns våld mot kvinnor

Forskarseminarium: Annika Rejmer om vårdnadstvister och våld


15 november klockan 09.30 - 12.00

Välkommen till ett forskarseminarium med Annika Rejmer, lektor i rättssociologi vid Uppsala universitet. Annika forskar om familjerättsliga frågor och våld, såsom exempelvis barns rättigheter vid vårdnadstvister.

Mer info och anmälan
 

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

 

20 november klockan 08.30 - 12.00

Välkommen till en halvdag om hur vi kan stärka upptäckt, skydd och stöd med hjälp av intersektionella perspektiv.

I ett interaktivt processinriktat upplägg får du själv utrymme att reflektera över hur just din verksamhet kan öka jämlikheten i stödet till våldsutsatta.

 

Mer info och anmälan
 

En vecka fri från våld - vecka 48

25 november – Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

Planerar ni någon aktivitet denna dag eller under veckan? Vi hjälper dig sprida informationen och vill gärna sammanställa vad som händer runt om i Skåne. Mejla er aktivitet till Hanna Hansson.

28 november - Hedersrelaterat våld och förtryck - regional nätverksträff

Ett tillfälle för alla som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck i Skåne att mötas, få inspiration, kunskap och nätverk.
Läs mer och anmäl dig till regional nätverksträff

29 november - Jubileumskonferens Kompetenscentrum våld i nära relationer

Kompetenscentrum fyller fem år och firar med en konferens om verkningsfulla verktyg i arbetet mot våld.
Läs mer och anmäl dig här

 
 

Hur kan vi tillsammans bidra till att fler väljer att sluta?

13 februari klockan 10-15

Välkommen till en dag med fokus på insatser riktade till våldsutövare! Vilka behov finns det i Skåne för att utveckla arbetet? Och hur kan vi genom samverkan möta dessa?

 

Mer info och anmälan
 

Våld i nära relationer: utreda, bedöma och förstå

Välkommen till en utbildning med fokus på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer i den praktiska vardagen. Kursen genomförs av Ersta Sköndal Bräcke högskola och ger 7,5 högskolepoäng. Kursen sker på kvartsfart.

Mer info och anmälan

På gång nationellt

Sök medel för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Östergötland utlyser medel till projekt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Fokus är metoder och arbetssätt som stödjer den utsatta målgruppen. Ansökan ska vara inne senast 13 november.

Mer info och ansökan
 

En kommun fri från våld - slutkonferens

27 november 09.00 - 16.00 i Göteborg

Projektet "En kommun fri från våld - Borås" har pågått i fem år och avrundas vid årsskiftet 2019/-20. På konferensen sammanfattas erfarenheterna av att utveckla systematiskt våldspreventivt arbete i en kommun.
 

Mer info och anmälan
 

DÖDSORSAK: KVINNA - Nationell konferens


27 november 09.00 - 16.30 i Göteborg

Mäns dödliga våld mot kvinnor har mer än fördubblats på ett år. Förra året dödades 22 kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med, jämfört med tio kvinnor år 2017. Hela samhället måste dra i nödbromsen och det krävs kraftfulla satsningar från rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället. Som en del i detta arbete bjuder Jämställdhetsmyndigheten och Unizon in till en kunskapshöjande heldagskonferens om mäns dödliga våld mot kvinnor.

Mer info och anmälan
 

Om du inte redan är prenumerant

 

Anmäl dig till nyhetsbrevet via knappen nedan och håll dig uppdaterad om vad som händer inom områdena jämställdhet och mäns våld mot kvinnor i regionen.

 

Anmäl dig till nyhetsbrevet
 

Detta är ett nyhetsbrev från Ett jämställt Skåne och skickas ut av Länsstyrelsen Skåne. Har du några frågor på innehållet, kontakta Jakob Axelsson eller Martina Skrak.

Ett jämställt Skåne är Skånes jämställdhetsstrategi som Länsstyrelsen Skåne har tagit fram tillsammans med Kommunförbundet Skåne i samverkan med Region Skåne, myndigheter, kommuner och idéburen sektor för att förverkliga de nationella jämställdhetsmålen i Skåne utifrån skånska förutsättningar. Vår ambition är att en mångfald av aktörer, såväl stora som små kommuner, myndigheter, ideella organisationer och företag, ska ansluta sig till strategin och vara med och bidra till Ett jämställt Skåne.

Läs mer på hemsidan Ett jämställt Skåne!

Gilla oss på Facebook!

Klicka här för att avregistrera din adress

Skickat med Paloma