Budskapsplattform om Miljömålen 2020, kampanjmaterial från Textilsmart och mer i Nytt från RUS

Mars 2020

RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter kring miljömålsarbetet.

 
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

AKTUELLT

Budskapsplattform - Miljömålen 2020 och kopplingen till Agenda 2030

Naturvårdsverket har tagit fram en budskapsplattform för kommunikationen kring Miljömålen 2020 och kopplingen till 2030. Vad händer med Miljömålen efter 2020?

Huvudbudskapet är: Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och Agenda 2030. Vi har fortfarande långt kvar innan målen är uppnådda – alla behöver öka takten i arbetet för att nå dem. Det kommer tas fram en gemensam kommunikationsplan för aktiviteter kopplade till budskapen samt en workshop på Miljömålsdagarna den 7 maj

Se budskapsplattformen som PDF här

 

Konsumtion – Textilsmart

Visste du t ex att konsumtionen av textilier (kläder och hemtextil) ökat med trettio procent de senaste 17 åren i Sverige? Det motsvarar en ökning på ungefär 3,5 kilo per person jämfört med år 2002. År 2018 låg textilkonsumtionen på cirka 14 kilo per person och år.

Inom konsumtionsområdet finns det en hel del på gång. Ett exempel är kampanjen Textilsmart som ska inspirera konsumenter att göra mer medvetna val kring kläder och textil. Kampanjen ingår i ett treårigt regeringsuppdrag (2018-2020) som Naturvårdsverket har fått i samverkan med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket. En del i att sprida information från Textilsmart blir de regionala seminarierna inom konsumtionsområdet som planeras. I kampanjen ingår bra och användbart informationsmaterial som länsstyrelserna kan sprida i sina kanaler och till kommunerna. Det finns faktasammanställningar, inspirationsfilmer, analysrapporter mm – bara att gå in och botanisera!

Du hittar materialet på Naturvårdsverkets hemsidan och på Hallå konsuments hemsida.

 

Agenda 2030 samarbetsyta och nyhetsbrev

I det länsstyrelsegemensamma arbetet med Agenda 2030 finns en samarbetsyta och ett nyhetsbrev. De som arbetar med miljömålssamordning rekommenderas att få del av samarbetsytan och börja prenumerera på nyhetsbrevet. Kontakta då Jens Mattsson, kommunikatör för Agenda 2030.

Myndighetsnätverket GD-forum Agenda 2030 samlar nu 75 statliga myndigheter, varav ett flertal länsstyrelser och fler kommer till. Landshövding Georg Andrén i Värmland ingår i styrgruppen för GD-forum och länsstyrelserna medverkar även i den operativa arbetsgruppen. GD-forums arbete kan följas på hemsida på Folkhälsmyndigheten som samordnar nätverket. Här kommer det finnas bl.a. dokumentation från GD-forums möte 3 mars och den avsiktsförklaring alla ingående myndigheter tecknat.

Länk till hemsidan för GD forum

 

 

Länk till RUS verksamhetsplan 2020
Länk till RUS verksamhetsberättelse 2019

RUS verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

RUS verksamhetsplan för 2020 och verksamhetsberättelse för 2019 är nu fastställd. Verksamhetsplanen omfattar en mängd aktiviteter.

Några särskilt viktiga insatser är:

Fortsätta utveckla regional årlig uppföljning av miljömålen.
Bidra till arbetet med smart miljöinformation.
Kommunikationsinsats kring Sveriges miljömål och Agenda 2030 efter 2020.
Åtgärdswebb för miljömålen – fortsatt implementering.
Bidra i arbetet med Agenda 2030.
Utveckling av regionala åtgärdsprogram, inkl. vägledning samhällsekonomisk analys.
Skapa en ny webbplats för RUS.
 

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att skjuta till 2 milj. kr till Naturvårdsverkets 8 milj. kr. Detta innebär mer medel till såväl RUS som alla länsstyrelser.

 

 

Till dig som prövar tillstånd för reklamskyltar - ny vägledning från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om vad som gäller för att sätta upp reklamskyltar i landskapet längs allmänna vägar. Vägledningens syfte är att ge stöd till dem som prövar tillstånd för reklamskyltar och dem som bedriver tillsyn.

Här hittar du vägledningen

UTBILDNING, KONFERENS OCH MÖTE

Skypeföreläsning Klimat och Agenda 2030

Inom det gemensamma arbetet med Agenda 2030 har LEKS och RUS genomfört en Skypeutbildning om Klimat och Agenda 2030. Där deltog bl.a. Ola Alterå, chef Klimatpolitiska rådet, och Jeanette Schlaucher, Lst Skåne, som berättade om arbete med samhällsinformation om miljö för nyanlända som RUS bidragit till.

Själva föreläsningen finns på Youtube, uppdelad i två filmer

Del 1

Del 2

 

Nobeldagarna 2020 - Spara datumet!

RUS nobelmöte blir i år den 9-10 december. Mer information kommer senare under året.

Miljömålsdagarna - årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål

Temat för årets miljömålsdagar är Livsmedel. Ta del av inspirerande föreläsningar, lärande exempel och panelsamtal som bland annat tar upp frågorna: Vad ska vi äta för att bidra till långsiktig hållbarhet inom planetens gränser? Hur bidrar teknik och innovation till ett mer hållbart jordbruk? Och hur integrerar man miljömålen i verksamheten i praktiken?

I och med den situation som uppstått kring smittspridning av covid-19 vill vi förtydliga att om konferensen ställs in eller skjuts fram så faktureras inte någon som anmält sig. All fakturering sker först efter genomförd konferens.

 

Se programet och anmäl dig här

Utskicket går till RUS kontaktpersoner på länsstyrelserna, RUS kontaktpersoner i Skogsstyrelsen, RUS styrgrupp, RUS arbetsgrupp, ansvariga chefer för miljömålsuppdraget på länsstyrelserna, Naturvårdsverkets samordningsfunktion, allt enligt RUS kontaktlistor.

Har du frågor kring nyhetsbrevet? Kontakta Julia Martinsson

Läs hur vi hanterar dina personuppgifter här

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma