Ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen om jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Nyhetsbrev #2 2020

 

Länsstyrelsens verksamhet - hur påverkas den av covid-19?
Statsbidrag för arbete mot våld
Uppdatering av Skånes jämställdhetsstrategi
Webbutbildningar
Jämställt föräldraskap
 
VÅR VERKSAMHET UNDER COVID-19
 

Utbildningar och Covid-19

Länsstyrelsen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Trots att det i dagsläget inte hindrar oss från att hålla i möten och utbildningar har vi beslutat att ställa in flera tillfällen eftersom det skulle vara så få deltagare att aktiviteterna inte längre skulle fylla sitt syfte.

Vi undersöker möjligheten till att webbsända utbildningar och erfarenhetsutbyten.

Bästa sättet att hålla dig uppdaterad är att prenumerera på nyhetsbrevet, följa kalendariet på vår hemsida och våra uppdateringar på Ett jämställt Skånes facebooksida.

Följande sammankomster påverkas i dagsläget:

18/3 Kvinnofridssamordnarträff 18 mars - inställd
18-19/3 Utbildarkurs intersektionella perspektiv - flyttas till hösten
19-20/3 Uppdragsutbildning Ersta Sköndal Bräcke - webbsänds
24/3 Nätverksträff kommunstrateger jämställdhet - via Skype
2/4 Föräldraskapsstöd och heder - flyttas till hösten
14-15/4 Uppdragsutbildning Ersta Sköndal Bräcke - webbsänds troligtvis
24/4 Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer - inställd
 

Välj att sluta utökar telefontiderna

Från och med måndag den 23 mars utökar telefonlinjen Välj att sluta öppettiderna med kvällsöppet på både måndagar och onsdagar. Orsaken är en förväntad ökning av antal samtal när hela hushåll är satta i karantän och vardagen är allt annat än normal.

Välj att sluta är den första telefonlinjen i Sverige som riktar sig till de som riskerar utöva våld i en nära relation. Det är ett pilotprojekt som drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samarbete med Manscentrum och Länsstyrelsen Skåne.

 

 

 

Läs mer på hemsidan
STATSBIDRAG FÖR ARBETE MOT VÅLD

Sök medel för våldsförebyggande arbete

Länsstyrelsen Skåne utlyser bidrag för våldsförebyggande arbete. bidraget kan sökas av organisationer, kommuner och myndigheter. Sista datum för ansökan är 14 april.

LÄS MER HÄR

Socialstyrelsen fördelar statsbidrag

Socialstyrelsen kommer även i år ge bidrag till kommuner och regioner för arbetet mot våld i nära relationer. Ideella organisationer kommer också kunna söka medel för arbete mot våld. Nytt för i år är att arbetet mot hedersrelaterat våld, sexuellt våld, prostitution och människhandel även ingår. Håll utkik på Socialstyrelsens hemsida efter mer info.

Läs mer på regeringens hemsida
SKÅNES JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI
 

Uppdatering av Ett jämställt Skåne


Ett jämställt Skåne är inte bara ett nätverk och ett nyhetsbrev. Grunden är länsstrategin för jämställdhet. Den nuvarande strategin gäller till och med 2020, så nu inleds vårt arbete med att uppdatera den så att den stämmer överens med den aktuella situationen i Skåne. Vi kommer att kontakta kommuner, idéburen sektor och myndigheter för att få inspel i arbetet. Vill du veta mer och bidra i processen? Kontakta Martina Skrak på martina.skrak@lansstyrelsen.se.

Vet du att din organisation kan bli medlem i Ett jämställt Skåne om ni arbetar för jämställdhet? Läs mer om det på vår hemsida.

 

WEBBUTBILDNINGAR
 

Webbutbildningar

När vi inte har möjlighet att ses finns det många bra webbutbildningar och webbinarier om jämställdhet. Här är ett urval:

Basutbildning jämställdhetsintegrering - Länsstyrelsen i Kalmar län
Webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer - NCK
NY! Webbkurs om heder - Länsstyrelsen Stockholm
Våld mot äldre - Socialstyrelsen
 
Jämställt föräldraskap

Jämställt föräldraskap

8 mars släppte Länsstyrelsen Skåne kampanjen Alla tjänar på ett jämställt föräldraskap - även arbetsgivare. På vår hemsida beskriver vi vinsterna med jämställdhetsarbete för dig som arbetsgivare och exempel på åtgärder som du kan genomföra på din arbetsplats.

Läs mer på vår hemsida

Vill du vara pilot för föräldravänliga arbetsplatser? 

Länsstyrelsen Skåne och Malmö mot Diskriminering kommer att ansöka medel från Jämställdhetsmyndigheten för ett pilotprojekt som handlar om föräldravänliga arbetsplatser.

Vad söker vi? En arbetsplats som är intresserad av att bli mer föräldravänlig och delta som pilot i projektet. Vi söker en arbetsplats med ca 10-20 anställda (det kan vara en enhet eller avdelning i en större organisation också). För arbetsplatsen innebär det att medverka på tre workshopträffar: En undersökningsworkshop, en analys och en uppföljande med fokus på hur arbetsplatsen kan ta arbetet vidare. Syftet är att utveckla "hur:et" för arbetet med att förena föräldraskap och arbetsliv.

Varför bör ni vara intresserade? Arbetsplatsen får en kickstart eller en fördjupning till arbetet med aktiva åtgärder, med fokus på området att förena föräldraskap med arbetsliv. Att jobba med föräldravänliga platser antas leda till bättre hälsotal och högre närvaro för de anställda - och bidra till ett mer hållbart arbetsliv.

Är ni intresserade eller vill veta mer? Hör av er till: jerk.elmen@malmomotdiskriminering.se eller valbone.mehmeti@lansstyrelsen.se

KONTAKTPERSONER

Kontakta oss

JÄMSTÄLLDHET

Sara Lhådö
Martina Skrak

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR
Frida Darj
Hanna Hansson
Therese Olin
Katarina Tümer

 

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter här

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här

 

Facebook Twitter YouTube Länsstyrelsen.se
   
Do not click this link

Skickat med Paloma