Nytt från RUS 17 juni

Juni 2020

RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter kring miljömålsarbetet.

 
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

AKTUELLT

Regional Årlig Uppföljning av miljömålen (RÅU)

Anvisningar för RÅU kommer snart att skickas till länsstyrelserna. RÅU genomförs i stort sett på liknande sätt som föregående år. En förändring är att de sammanfattningar som ska skrivas får större utrymme. Dessa kommer användas till RUS nya webbplats. Målvisa Skypemöten ordnas i v 38-40 (14-30 sept), med startmöte 31 augusti.

Innan midsommar går också en förfrågan ut om att bli stödperson till RUS arbetsgrupps målansvariga för respektive miljökvalitetsmål. Syftet är att dra nytta av kompetens som finns i länen och ytterligare kvalitetssäkra RÅU.

Kulturmiljöfrågorna osynliga i miljömålssystemet

Riksantikvarieämbetet konstaterar att kulturmiljöfrågorna kommit att bli allt mer osynliggjorda i miljömålssystemet. En bidragande orsak brist på data och indikatorer, bland annat till följd av förändringarna av miljömålens indikatorer då flera kulturmiljöindikatorer försvann. Riksantikvarieämbetet pekar emellertid på att det finns potential att använda flera indikatorer för kulturmiljöändamål och ser också etappmål för kulturmiljöområdet om ett sätt att utveckla miljömålssystemet vidare. Riksantikvarieämbetet har för avsikt att arbeta mer med miljömålen tillsammans med andra målansvariga myndigheter framöver.

Mer information på RAÄ hemsida

Här kan du ladda ner rapporten

Ökad samverkan mellan miljömål och miljöövervakning

I slutet av april bjöd Naturvårdsverket och RUS in till ett dialogmöte om miljömål och miljöövervakning. Revisionen av regionala miljöövervakningen pågår och det finns ett behov av att samverka om hur den kan användas till miljömålsuppföljningen. Ett fyrtiotal deltagare från både miljömål och miljöövervakning deltog och det var bra diskussioner på mötet. Anteckningar och de bilder som visades på mötet finns på RUS samarbetsyta. Några konkreta resultat från mötet är dels att anvisningarna till länen inför regional årlig uppföljning kompletterats med information om att använda sig av den miljöövervakning som finns. Det diskuterades också möjligheten framöver att komplettera övriga miljömålsindikatorer med nya miljöövervakningsdata

Sommarpresent - material för att kommunicera budskapsplattform

För att underlätta för länen att kommunicera den budskapsplattform som Naturvårdsverket tagit fram för alla som vill kommunicera vad som händer med miljömålen efter 2020 har RUS tagit fram två varianter av pp-presentationer med både bilder och anteckningar. PP-presentationerna finns i en kort och en lång version och kan hämtas från RUS samarbetsyta.

Lämna förslag på RUS verksamhetsplan 2021

Vi önskar förslag och önskemål för RUS verksamhet 2021. Detta för att skapa delaktighet och förankring för RUS verksamhet samt beredskap för medverkan i gemensamma projekt.

Verksamhetsplaneringen påbörjas vid arbetsgruppens möte 24-25 augusti och innan dess tar vi gärna emot förslag. Det kommer sen fler tillfällen under hösten att lämna synpunkter, bl.a. vid Nobelmötet den 9-10 december. Synpunkter, förslag och önskemål lämnas till verksamhetsledare Magnus Eriksson, senast 21 augusti om det ska kunna behandlas vid RUS arbetsgrupps möte.

Verksamhetsplanen för 2020 hittar du här

 

Utbildningsmaterial för nyanlända om miljö, natur och hållbarhet

RUS har tillsammans med MILSA - Utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikatörer tagit fram material som används i utbildningar för nyanlända med fokus på miljö, natur och en hållbar livsstil. Materialet finns på RUS hemsida.

Material till åtgärdsprogram för miljömålen

På RUS samarbetsyta finns nu en plats för projektet metodutveckling åtgärdsprogram för miljömålen. Länen kan redan nu lägga upp sina projektplaner där. Du hittar samarbetsytan här.

UTBILDNING, KONFERENS OCH MÖTE

En guide till bättre skypemöten - tips för mer delaktiga digitala möten

Linda Hassel från RUS arbetsgrupp har under våren hållit i uppskattade skypeutbildningar för mer delaktiga möten. Nu finns utbildningen tillgänglig för alla. I korta avsnitt får du ta del av olika funktioner, tips och tricks som skapar bättre förutsättningar för mer delaktiga Skypemöten.

Du hittar alla avsnitten i spellistan här

 

Webbinarium: Hållbar plastanvändning i kommunen

Ta del av kunskap och erfarenheter. Få översikt över vad som är på gång. Dela dina tankar om behov framåt. Välkommen på webbinarium den 23 september!

Se inbjudan till webbinariumet här

 

Spara datumet för Miljömålsdagarna 2021!

Miljömåldagarna 2021 hålls den 5-6 maj i Nyköping, Södermanlands län. Spara datumet så ses vi nästa år!

 

Utskicket går till RUS kontaktpersoner på länsstyrelserna, RUS kontaktpersoner i Skogsstyrelsen, RUS styrgrupp, RUS arbetsgrupp, ansvariga chefer för miljömålsuppdraget på länsstyrelserna, Naturvårdsverkets samordningsfunktion, allt enligt RUS kontaktlistor.

Har du frågor kring nyhetsbrevet? Kontakta Julia Martinsson

Läs hur vi hanterar dina personuppgifter här

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma