Nytt från RUS 16 september

September 2020

RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella nyheter kring miljömålsarbetet.

 
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

AKTUELLT

Uppdaterad version av rapporten ”Var finns pengarna?”

RUS har uppdaterat sammanställningen av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder för att nå miljömålen. Den första versionen publicerades 2017.

Sammanställningen ska underlätta för kommuner, föreningar, företag, vattenråd, markägare och andra aktörer att arbeta med åtgärder som bidrar till våra miljömål. Regionala organisationer och länsstyrelser kan också ha nytta av materialet.

Sammanställningen ger en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information. Framför allt handlar det om statliga stöd och EU-stöd, men även andra stöd. Fokus på forsknings- och innovationsstöd är begränsat.

Länsstyrelserna kan med fördel utgå från denna sammanställning för att göra en egen rapport för respektive län.

Här kan du läsa rapporten

 

Verksamhetsplanering 2021

Vid RUS arbetsgrupp 24-25 augusti och styrgrupp 11 september (anteckningar finns på hemsidan och samarbetsytan) skedde inledande diskussion om RUS verksamhet 2021. Mycket verksamhet från 2020 kommer fortsätta 2021. Tre tänkbara nya aktiviteter som diskuteras är:

Strategisk ÖP – dialog inledd RUS, LEKS och Lst samhällsbyggnadschefer.
Målkonflikter/synergier klimat, biologisk mångfald m.m. – dialog inledd RUS och LEKS.
Inför Fördjupad Utvärdering 2023 – Lst och RUS medverkan och leverans.
 

Har du förslag på verksamhet du vill se 2021, hör av dig till RUS verksamhetsledare Magnus Eriksson.

Material för att kommunicera budskapsplattform

För att underlätta för länen att kommunicera den budskapsplattform som Naturvårdsverket tagit fram för alla som vill kommunicera vad som händer med miljömålen efter 2020 har RUS tagit fram två varianter av pp-presentationer med både bilder och anteckningar. PP-presentationerna finns i en kort och en lång version och kan hämtas från RUS samarbetsyta.

 

Metodutveckling åtgärdsprogram för miljömålen

På RUS samarbetsyta finns nu en plats för projektet metodutveckling åtgärdsprogram för miljömålen.

Du hittar samarbetsytan här.

 

Vill du lyfta något i nästa Nytt från RUS?

Vill du lyfta något som ditt län arbetar med eller sitter du på ett bra tips du vill dela som kan inspirera andra? Hör av dig till RUS kommunikatör Julia Martinsson.

UTBILDNING, KONFERENS OCH MÖTE

Nobelmötet 9-10 december

RUS årliga Nobelmöte för miljömålssamordnare och deras chefer blir som tidigare meddelats i år den 9-­10 december. En lokal i Stockholm är bokad, men det är sannolikt att mötet blir helt digitalt. Senast andra halvan av oktober meddelas hur det blir. Om ni önskar att någon särskild fråga tas upp på årets Nobelmöte, meddela RUS verksamhetsledare Magnus Eriksson. Mer information om Nobelmötet, inkl. anmälan och program, kommer i separata utskick.

 

Workshop - Klimatsmarta länstransportplaner och samhällsplanering

En av de största utmaningar samhället står inför idag är klimatet och i Sverige står transporterna för en stor del av de klimatpåverkande utsläppen. Transporternas andel av utsläppen måste minska med 70 % till 2030. Här är ett transporteffektivt samhälle en av hörnpelarna för att lyckas. Därför fortsätter det länsstyrelsegemensamma projektet Klimatsmarta länstransportplaner och vi bjuder nu in till workshop om transporter och fysisk planering.

Workshopen vänder sig till dig som arbetar med (eller kanske borde arbeta med) transportfrågan. Vi tror att du är klimat- och energistrateg, miljömålssamordnare, planerare eller transportplanerare/strateg på länsstyrelsen.

Här hittar du mer information och anmälan

Besök SEE Hållbarhetsvecka digitalt

Under hela vecka 38 pågår SEE Hållbarhetsvecka för fullt och eftersom många evenemang arrangeras digitalt kan vem som helst i landet delta! Det finns fortfarande en hel del digitala evenemang som du kan delta på.

Här kan du läsa mer om aktiviteterna som Länsstyrelsen Västerbotten arrangerar i samband med SEE Hållbarhetsvecka

 

Minska utsläppen med 40 procent - Webbinarium  Forum för miljösmart konsumtion

Redan idag kan konsumenter förändra sitt beteende inom olika områden och på så sätt minska sin påverkan på klimatet. Detta utan ny teknik eller nya politiska beslut. Det lyfter en rapport från forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption.

I webbinariet får du som jobbar med hållbar konsumtion tips på områden där beteendeinsatser mot konsumenter kan göra stor skillnad direkt. Vi behöver inte vänta!

Läs mer och anmäl dig här

 

En guide till bättre skypemöten - tips för mer delaktiga digitala möten

Lär dig skapa bikupor, ladda upp powerpoint och hantera mötesdeltagare i denna Skype-guide. I korta avsnitt får du ta del av olika funktioner, tips och tricks som skapar bättre förutsättningar för mer delaktiga Skypemöten.

Du hittar alla avsnitten i spellistan här

 

Utskicket går till RUS kontaktpersoner på länsstyrelserna, RUS kontaktpersoner i Skogsstyrelsen, RUS styrgrupp, RUS arbetsgrupp, ansvariga chefer för miljömålsuppdraget på länsstyrelserna, Naturvårdsverkets samordningsfunktion, allt enligt RUS kontaktlistor.

Har du frågor kring nyhetsbrevet? Kontakta Julia Martinsson

Läs hur vi hanterar dina personuppgifter här

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma